Skip to content

A Fénytudók Könyve – részlet egy kinyilatkoztatásból

A Fénytudók Könyve a példa arra, hogy az élő Istentől, az Ő szent Forrásából időről időre érkeznek új kinyilatkoztatott írások, üzenetek az Emberiség javára.

A Fénytudók Könyve egy kinyilatkoztatott írás, amely az Egytől érkezett az emberek ébresztésére és segítésére, így a Teremtő Istennő szent szavait tartalmazza.

Válaszokat adó kinyilatkoztatás mindazoknak, akik feltették már a kérdést: vajon tud-e teremteni, újat létrehozni az ember?

Vagy ha Isten mindenható, miért nem teremti tökéletesre a világot?

Ha bármit megtehet az Istennő, miért nem szünteti meg a szenvedést, a háborúkat, a betegségeket?

A Fénytudók Könyvében ezen kérdések részben megválaszoltatnak.

A Fénytudók Könyve

Olyan kinyilatkoztatást olvashatsz, amely a Teremtő Istennőtől származik, angyala közvetítésén keresztül, az eredeti értelméhez leghűbb magyar megfogalmazásban. A szerző engedélyével részleteket közlünk belőle.

A Fénytudók Könyve - részlet
A Fénytudók Könyve – részlet

A Fénytudók Könyve – részlet

1. Fényszülöttnek neveztetnek a Forrás gyermekei, mindazok, akik tudattal bírnak és igazakarattal, a Teremtés rendje szerint. Nem állatok, vagy más alacsonyrendű létezők! Ők a Forrásuk lángjának hordozói, tudatos, értelmes lények!

2. Fénykeresőknek neveztetnek, akikben nem csupán szunnyad a képesség, de ébredezik már és kutatják, mi az és miért van bennük és miként élhetik és érthetik meg.

3. Fénytudóknak neveztetnek, … akik már bírják az esszencia hívásának és formálásának tudását, kik tudják, miként teremtsenek az őstenger fényvizével, a Forrásuknak … erejével.

4. Fénytudók ők, és ha a hitet hirdetik szóval és tettel, ha munkálkodnak a világok közötti kötelékeken, akkor nevük fénypap vagy fénypapnő, kik tiszta szívükkel kapcsolódnak Minden Élet Forrásához.

5. Miért hiszed azt, ó, halandó testtel bíró örök szellem, hogy a teremtés csodája csak az Istennő kiváltsága? Csak a Teremtőé, aki mindent alkotott magából és maga által

6. Mindenki, aki részesül az Ősforrás, vagy a saját csillagfaja forrásának lángjából, az rendelkezik a teremtés erejével. Lásd, örök szellem, a tenger és a csepp között csupán mennyiségben van különbség. Ahogy a csepp a tengerhez tartozik, úgy a forrás lángja A Forrásához tartozik, ám a bölcs tudja, hogy a csepp nem a tenger, ahogy a láng sem a Forrás. Onnan származik, oda tér vissza, mégis más.

7. A Forrás lángjával teremtés osztályrésze mindazoknak, kik tudnak, akarnak, mernek és cselekszenek. A fénytudók mindazok, akik az ősfénnyel teremtenek, a Forrás lángjával…

8. Mert választották szabad akaratuk által, hogy hordozzák forrásnak lángját, és emígyen legyenek fénynek tudóivá, a Forrás fényének mestereivé, ezért hívják őket fénytudónak.

9. A Forrás teremt, fenntart, elpusztít és újraalkot. Eképpen a fénytudók is jártasak a fehér, az arany, a vörös és a fekete utakon.

10. Egyik irány se jó vagy rossz, ez mind a fénytudás része. A szándéktól és a végkimeneteltől függ, hogy ki mit értékel jónak vagy rossznak.

11. Aki fénytudónak tanul, mindegy, hogy honnan és hogyan indul, mindaddig, amíg a Forrás lángját hordozza szíve felett, és a Teremtő Istennőt szolgálja általa.

12. A fénytudás egyaránt jár felelősséggel, kötelességgel, lehetőségekkel és jogokkal, mert a fénytudás hatalom. Olyan hatalom, amelynek a korlátai belül találhatók, mert a fénytudó legelsősorban önmagán uralkodik.

13. És befedi fejét, mikor a Forráshoz fordul és merít belőle, mert a világ és teste közé az Ősforrás isteni fénye von szent védelmet, megteremtve kendőjével a szent teret, mozdulatával a szent időt, és fényes kendője tükrözi a Forrás tiszta fényének ragyogását.

14. Bár a Teremtés kezdetétől csillagok világítottak a lelkek útjain, a világnak gyermekei közül mégis sokan fordultak a sötétség felé, amely nem az éjszaka sötétsége, hanem a verem sötétsége, nem a pihenés sötétsége, hanem a pusztulás sötétsége.

15. Ezért vált szükségessé, hogy legyenek azok, akik a fénynek útjait képviselik, és a fénynek tudásával bírnak…

16. A Fénytudók kötelessége a régi hagyomány ápolása, az ősök és utazók hagyományának megismerése, megértése, gyarapítása és továbbadása, mert az élet élni akar és a tudás ezáltal válik élővé.

17. …A Fénytudók a Teremtő szolgálói.

18. Kérdezheted, miért szükséges a teljesség Istennőjének, az Egynek munkálkodó szolgálattevőre?

19. A válasz pedig odabent rejlik, magában a Teremtésben, mert ott, a szabad akarat világában, bár a Teremtő Istennő, Az Egy, bármit megtehet, mégse tesz meg bármit. Éppen azért, mert tiszteli és szereti mindazt, amit teremtett.

20. Miért törné össze mindazt, mit teremtett, és miért söpörné félre a szabad akaratot? Hiszen a bizalom a hit alapja, az, hogy a Teremtő mindig teljesen változatlanul tökéletes és így a saját szavát se szegné meg.

21. Ezért aztán a fénytudók felelőssége, hogy a Teremtésen belül megtegyék azt, ami rendjén való az isteni törvényeknek megfelelően: tudni, menni, akarni, cselekedni és tanítani.

Forrás: tarsasag.org Kép: Joël Super és  Aaron Burden

Jogi megjegyzések: Habár a szerzőség a Teremtő Istennőé, a hatályos földi jogrendszer szerint a szerzői jogokkal én rendelkezem. Ezért a fenti írás, és az abban szereplő összes, nem közhasználatú kifejezés szerzői és szomszédos jogokkal védett. Astraios

 

Index