Skip to content

Általános szerződési feltételek

Bevezetés

Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF vagy Szabályzat) irányadóak a Teahouse Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1147 Budapest, Ilosvai Selymes utca 62. fszt. 1.; a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett spiritan.hu elnevezésű online magazin és Webshop (továbbiakban: Webshop) szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozóan, a Szolgáltató és a Webshopot megtekintő és használó felhasználók (”Felhasználó”) között létrejött szerződés („Szerződés”) lényeges és alapvető rendelkezéseit, így a Szerződés elválaszthatatlan tartalmát – részét – képezik.

A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát. Ezeket a feltételeket Magyarország és az Európai Unió jogszabályai szabályozzák.

1. Szolgáltató adatai:

1.1. A Szolgáltató neve: Teahouse Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság
A Szolgáltató székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye): 1147 Budapest, Ilosvai Selymes utca 62. fszt. 1.
A Szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: [email protected]
Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszáma: 01-09-996909
Adószáma: 24233118-2-42
Telefonszáma: +36 20 318 7542
A Szerződés nyelve: magyar vagy angol

1.2. A tárhely-szolgáltató adatai:
Tárhelyszolgáltató: Stablehost
Tárhelyszolgáltató székhelye: 2719 Hollywood Blvd, Hollywood, FL 33020, USA.
Tárhelyszolgáltató e-mail címe: [email protected]
Tárhelyszolgáltató honlapja: www.stablehost.com

2. Alapvető rendelkezések:
2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvény („Elker. tv.”), a fogyasztóvédelemről szóló 2017. évi CLV. törvény („Fgytv”) valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.
26.) Korm. rendelet („Rendelet”) vonatkozó rendelkezéseire.
2.2. A jelen Szabályzat a hatálybalépés napján lép hatályba (”Hatálybalépés napja”). A Hatálybalépés napja a jelen Szabályzatnak a Webshopon történő közzétételének napja. A jelen Szabályzat visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 5 (öt) nappal a Webshopon közzéteszi. Felhasználók a Webshop használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a Webshop használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.
2.3. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett Webshopra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a Webshopnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a Webshop tartalmának megtekintésére.
2.4. Tilos a Webshopon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
2.5. A jelen Szabályzat nem tartalmaz a Webshop adatkezelésére vonatkozó információkat, mely a külön dokumentumban elérhető adatkezelési tájékoztatóban található.

3. Regisztráció
3.1. Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.
3.2. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
3.3. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik

4. Megvásárolható termékek

4.1. A Webshopon a Szolgáltató által forgalmazott vallási, hitéleti, ezoterikus és spirituális kézműves termékek és egyedi megrendelésre készülő termékek kaphatók. A termékekhez tartozó adatlapok részletes leírást tartalmaznak a termékekről, azok alapvető tulajdonságairól és felhasználásáról.
4.2. A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt általános forgalmi adót, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.
4.3. A Webshopon Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Nem vállalunk felelősséget a Webshopon megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.
4.4. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.
4.5. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webshopon felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, így például a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Felhasználó elállhat vásárlási szándékától.
4.6. Hibás ár esetén esetben feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Ptk. alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.
4.7. A Szolgáltató fenntartja a Webshopon közzétett árak változtatásának jogát azzal, hogy a módosítás a Webshopon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Az árak módosítása a már megrendelt és visszaigazolt termékek vételárát nem befolyásolja.

5. Rendelés menete
5.1. Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a webshopba, vagy regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást.
5.2. Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja.
5.3. Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” ikonra kattintva.
5.4. Amennyiben Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni, kiválasztja a „tovább vásárolok” gombot. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „törlés – X” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség véglegesítéséhez a „frissítés/kosár frissítése” ikonra kattint Felhasználó.
5.5. Felhasználó kiválasztja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot, melynek típusai a következők:
5.6. Fizetési módok:
Online bankkártyával: Felhasználónak lehetősége van a rendelés összértékét online, bankkártyával fizetni a Szolgáltató által igénybe vett pénzügyi szolgáltató biztonságos fizetési rendszerén keresztül.
5.7. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Webshopon rendelt Termékeket a Szolgáltató a futárszolgálat közreműködésével vagy csomagpontra történő kiszállítással vállalja a Felhasználó által megadott címre.
5.8. A futárszolgálat a kiszállítás során nem köteles ellenőrizni az átvevő személy személyazonosságát. A kézbesítés megtörténtét az átvevő személy aláírásának vagy az átvevő nevének a futárszolgálat általi rögzítése, vagy csomagpontos átvételnél az átvétel megtörténte igazolja.
5.9. A futárszolgálattal történő kiszállítás esetén a Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy az általa megadott szállítási címen a kiszállítás időpontjában tartózkodjon olyan személy, aki a megrendelt termékek átvételére jogosult. Amennyiben a Felhasználó ezt nem biztosítja, úgy minden ebből eredő kárért és költségért felelős.
5.10. A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató kiszállítást csak az Európia Unió területén belül vállal. A külföldi szállítási címet választó Felhasználó kizárólag a bankkártyával történő fizetési módot választhatja. Külföldi szállítási cím esetén a Felhasználó kizárólag a futárszolgálattal történő kiszállítást választhatja.
5.11. A termékek kiszállításával kapcsolatos szállítási költségek a Felhasználót terhelik.
5.12. A szállítási költségekről, a Szolgáltató által vállalt szállítási határidőkről, illetve azok változásáról Szolgáltató minden esetben a Webshopon a „Szállítási információk” menüpontban tájékoztatja a Felhasználót.
5.13. Amennyiben a termék kézbesítése a Felhasználó érdekkörében felmerülő okból (pl. a vásárlás folyamán téves szállítási adatok rendelkezésre bocsátása) miatt késedelmet szenved, illetőleg meghiúsul, az ebből fakadó közvetlen és közvetett károk kivétel nélkül a Felhasználót terhelik, és az a Szolgáltató ezekért sem a Felhasználó, sem pedig harmadik személy irányában nem felelős.
5.14. A szállítási díj minden esetben a futárszolgálat termékmegrendeléskor érvényes szállítási díja. A Szolgáltatónak nincs befolyása a futárszolgálat díjszabására vagy annak módosulására.
5.15. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy egyedi akció keretében ingyen házhoz szállítást ajánljon fel a Felhasználó részére, vagy időszakosan meghatározott vásárlási összegen felül ingyen biztosítsa a házhozszállítást.

5.16. Amennyiben a Webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. Felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy elállhat a szerződéstől.
5.17. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát a csomag tartalmazza. Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem fogad el.
5.18. Az adatok megadását követően Felhasználó a ”rendelés elküldése” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti a Szolgáltató felé egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát.
5.19. Felhasználó a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik.
5.20. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.
5.21. Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.
5.22. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az előző pontban taglalt visszaigazolás csupán automata visszaigazolás, az szerződést nem keletkeztet. A szerződés akkor jön létre, amikor Szolgáltató az előző pontban megnevezett automata visszaigazolást követően egy újabb e-mailben értesíti a Felhasználót a megrendelés részleteiről és várható teljesítéséről.

6. A megrendelések feldolgozása és teljesítés
6.1. A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra.
6.2. A Felek között a termék megvásárlásával magyar vagy angol nyelven, elektronikus formában létrejött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, azt a Szolgáltató nem iktatja. A szerződés határozott időre jön létre a Szolgáltató és a Felhasználó között, az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítésig marad hatályban.

7. Tájékoztató a fogyasztót megillető elállási jogról
7.1. Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal.
7.2. A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga. A fogyasztó az elállási jogát
a) áru adásvételére irányuló szerződés esetén aa) az árunak,
ab) több áru adásvételekor, ha az egyes áruk szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott árunak,
ac) több tételből vagy darabból álló áru esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
ad) ha az árut meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,
a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;
b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától
számított 14 (tizennégy) napon belül gyakorolhatja.
7.3. A fogyasztó az elállási jogát gyakorolhatja az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával, vagy a jelen ÁSZF 2. mellékletében meghatározott nyilatkozat-minta útján, melyet postán vagy e-mail útján, a Szolgáltató jelen ÁSZF 1.1. pontjában megjelölt elérhetőségekre tud megküldeni.
7.4. A fogyasztó határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.
7.5. Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.
7.6. Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.
7.7. A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a Szolgáltató nem vállalja
7.8. A fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogát az alábbi esetekben:
a) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás maradéktalan teljesítése után, azonban ha szerződés fizetési kötelezettséget keletkeztet a fogyasztó számára, csak akkor, ha a teljesítés a fogyasztó kifejezett előzetes beleegyezésével és annak a fogyasztó általi tudomásulvételével kezdődött meg, hogy elveszíti elállási jogát, amint a vállalkozás maradéktalanul teljesítette a szerződést;
b) olyan áru vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
c) olyan nem előre gyártott áru esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan áru esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző áru tekintetében;
e) olyan zárt csomagolású áru tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
f) olyan áru tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más áruval;
g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a Szolgáltató által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális tartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a Rendelet 20. § szerinti jogát, továbbá a vállalkozás a Rendelet 12. § (2) bekezdés vagy a 18. § szerint visszaigazolást küldött a fogyasztó részére.
7.9. A 7.8. pontban rögzített jogszabályi kivételekre, kozmetikai termékek vonatkozásában a fogyasztó csak abban az esetben jogosult élni a jogszabályon alapuló indokolás nélküli elállási jogával, tekintettel arra, hogy a Felhasználó által megrendelt Termék minden esetben zárt csomagolású termék, amelyet felbontás után egészségvédelmi vagy higiéniai okokból nem tud a Szolgáltató visszavenni.
7.10. Az elállás vagy felmondás esetén a Szolgáltató a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.
7.11. Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.
7.12. Ha a fogyasztó a fentieknek megfelelően eláll a szerződéstől, köteles az árut haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni, illetve a Szolgáltatónak vagy a Szolgáltató által az áru átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha a Szolgáltató vállalta, hogy az árut maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó az árut a határidő lejárta előtt elküldi.
7.13. Ha a szerződés megkötésével egyidejűleg az árut kifuvarozták a fogyasztónak, a Szolgáltató saját költségén fuvarozza vissza az árut, ha az jellegénél fogva postai küldeményként nem küldhető vissza.
7.14. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.
7.15. A Szolgáltató nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik.
7.16. A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

8. Szavatosság
8.1. A Fogyasztók részére szóló tájékoztatást a Rendelet 3. számú mellékletében foglalt mintatájékoztató alapján adjuk meg.
8.2. Kellékszavatosság
Milyen esetben élhet a Felhasználó a kellékszavatossági jogával?
A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint.
Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?
A Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát a Szolgáltató költségére a Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Fogyasztó és vállalkozás közötti – ingó dolognak minősülő áru adásvételére, digitális tartalom szolgáltatására vagy digitális szolgáltatások nyújtására irányuló – szerződés esetén a Felhasználó a kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát a Szolgáltató költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
Milyen határidőben érvényesítheti a Felhasználó a kellékszavatossági igényét?
A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
A Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított egy éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Felhasználó igazolja, hogy a Terméket a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított egy év eltelte után azonban már a Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
8.3. Termékszavatosság
Milyen esetben élhet a Felhasználó a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén a Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Milyen határidőben érvényesítheti a Felhasználó a termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét a Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
8.4. Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

9. Panaszkezelés rendje
9.1. Amennyiben a Felhasználónak valamilyen panasza van a Termékkel, a Webshoppal vagy a Szolgáltató tevékenységével, úgy panaszát az alábbiakban megjelölt elérhetőségeken tudja előterjeszteni a Szolgáltatónak.
szóbeli panasz:
• telefonon keresztül +36 20 318 7542 telefonszámon nyitvatartási idejében H-P 10:00-16:00
írásbeli panasz:
• postai úton 1147 Budapest, Ilosvai Selymes utca 62. fszt. 1. címre
• elektronikus levélben [email protected] e-mail címre
9.2. A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát
a) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni,
b) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az Fgytv 17/A §-a szerinti érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni,
c) egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az Fgytv 17/A §6) bekezdésben írtak
szerint köteles eljárni.

9.3. A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
a) a Felhasználó neve, lakcíme,
b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
c) a Felhasználó panaszának részletes leírása, a Felhasználó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
d) a Szolgáltató nyilatkozata a Felhasználó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a Felhasználó aláírása,
f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.
9.4. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően 30 (harminc) napon belül köteles írásban érdemben igazolható módon megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles.
9.5. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a Felhasználót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Szolgáltató tett-e székhelye szerinti békéltető testületnél vagy – valamennyi békéltető testületre kiterjedő hatállyal – a Magyar Kereskedelmi és Iparkamaránál írásban, visszavonásig érvényes általános alávetési nyilatkozatot, amelyben vállalja, hogy a békéltető testületi eljárásnak és egyezség hiányában az ilyen eljárásban hozott határozatnak aláveti magát.
9.6. A korábbi, érdemben megválaszolt panasz tartalmával azonos tartalmú, ugyanazon fogyasztó által tett, ismételt, új információt nem tartalmazó panasz, valamint az azonosíthatatlan személy által tett fogyasztói panasz kivizsgálását a Szolgáltató mellőzheti.
9.7. Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak a Felhasználó rendelkezésére:
Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál: Jogszabálysértés esetén a fogyasztónak minősülő Felhasználó az illetékes kormányhivatal eljárását kezdeményezheti. Az eljárás lefolytatására a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye, ennek hiányában értesítése címe szerinti kormányhivatal vagy az a kormányhivatal jogosult, melynek területén a jogellenes magatartást elkövették. A kormányhivatalok elérhetősége: http://jarasinfo.gov.hu
Békéltető Testület eljárásának kezdeményezése:
Amennyiben a Szolgáltató panaszkezelési tevékenysége nem a Felhasználó megelégedésére történt, vagy a Felhasználó panaszát a Szolgáltató elutasította, a területileg illetékes békéltető restületek ingyenes eljárását igényelheti. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelenség esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. Az eljárást a fogyasztónak minősülő ügyfélnek vagy a fogyasztónak a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes vármegyei kereskedelmi kamara által működtetett Békéltető Testületnél, belföldi lakóhely vagy tartózkodási hely hiányában a Szolgáltató székhelye szerint illetékes vármegyei kereskedelmi kamara által működtetett Békéltető Testületnél kell kezdeményeznie. Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.
A békéltető testületek listáját és elérhetőségeit elérheti többek között a www.bekeltetes.hu vagy a https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/bekelteto_testuletek_elerhetosegei_2 oldalon.
Online vitarendezési fórum igénybevétele:
A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló, 2013. évi május 21.-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: rendelet) alapján az Európai Bizottság létrehozott egy online vitarendezési platformot, amely 2016. február 15-től vehető igénybe az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződést kötők között fogyasztói jogvita esetén mind a fogyasztók, mind a kereskedők számára.
Az online vitarendezési platformot az Európai Bizottság rendszerében való regisztrációt követően az alábbi link segítségével érheti el: http://ec.europa.eu/odr
Bírói út igénybevétele:
Fogyasztói panasz, kárigény, egyéb polgári jogi követelés érvényesítése esetén lehetőség van a fenti vitarendezési lehetőségek helyett vagy mellett az igényérvényesítés érdekében az általános hatáskörű bíróságokhoz fordulni. Az általános hatáskörű bíróságok listáját, elérhetőségüket a https://birosag.hu/birosag-kereso internetes oldalon érheti el.

10. Szerzői jogok
10.1. Miután a Webshop szerzői jogi műnek minősül, tilos a Webshopon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

11. Vegyes Rendelkezések
11.1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.
11.2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
11.3. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.
11.4. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

11.5.

A spiritan.hu oldalon található bejegyzések tartalma tájékoztató jellegű, és nem minősül egészségügyi tanácsadásnak. A programok nem személyre szabottak és nem veszik figyelembe az adott vásárló esetleges egészségügyi problémáit. Az oldalon közölt anyagok nem pótolhatják az orvosokkal, gyógyszerészekkel vagy más egészségügyi szakemberekkel, képzett természetgyógyásszal való személyes találkozást, beszélgetést és gondos kivizsgálást.

Tekintettel arra, hogy egyetlen alternatív vagy kiegészítő gyógymóddal kapcsolatban sem áll jogunkban azt mondani, hogy bárki azt az orvosi kezelés helyett használhatja, a spiritan.hu oldalon olvasható minden írás csupán vélemény, és mint olyan, eltérhet más véleményektől – beleértve a tudomány vagy a hivatalos orvoslás, vagy a jogszabályi környezet által adott és elfogadott elképzeléseket; olyan megfogalmazott javaslat, amelyet a betegnek minden esetben egyeztetnie kell kezelőorvosával vagy háziorvosával, és érdemes jóváhagyatnia, mielőtt dönt!

Ennek megfelelően az oldal használatából eredő közvetett vagy közvetlen károkért, jogi és egyéb következményekért a szerzők, szerkesztők és a Tulajdonos nem vállalnak felelősséget, különösen nem akkor, ha az oldal használatára hivatkozva a páciens vagy felhasználó elmulasztotta orvos/szakember segítségét igénybe venni problémájával.

Melléklet
(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Elállási-/Felmondási nyilatkozat-minta

Címzett Teahouse Consulting Kft., 1147 Budapest, Ilosvai Selymes utca 62. fszt. 1.

Alulírott(ak) kijelenti(k), hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi áru(k) adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja/átvétel időpontja:
Fogyasztó(k) neve:
Fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása (kizárólag papír alapon tett nyilatkozat esetén):

Kelt: