Skip to content

Léthierarchia a Tau-módszer világában


Röviden a léthierarchiáról, amit nem mondanak el neked, akik az 5D mesét terjesztik.
A Tau-módszer részben a Földön megélhető léthierarchiára épül, annak minden doménjéből, szakaszából használ segítségeket a teljes élet megvalósításáért.

Mi az a léthierarchia és miért fontos?

A léthierarchia a tudat spirituális fejlődését mutatja be. Habár az emberi tudat nem növényi, még kevésbé ásványi, ezen domének öröksége mégis megtalálhatók benne éppen úgy, mint ahogy az agynak is van hüllő része.
Ahhoz, hogy megértsük az Ember szerepét a világban, szükséges ismernünk az alsóbb domének szerepét. A jellegzetességeik révén pedig az emberi tudat hatóképességét erősíthetjük.
Aki elutasítja a spirituális síkok létezését, ám használni akarja a Tau-módszer technikáit, gondoljon úgy a következőkre, mint a tudat rétegeire és azok szimbolikus, „kézzel fogható” kifejezéseire.
Léthierarchia a Tau-módszer világában
Léthierarchia a Tau-módszer világában

Miért van hierarchia, miért nem inkább nagy örömteli egyenlő massza?

Minden rendszer, ami hosszabb távon működni akar, hierarchikusan épül fel. Ha ezzel valakinek baj van, máris talált egy olyan tudati blokkot, amin érdemes dolgoznia. A Természet, az anyagi sík egésze hierarchikus. Az egyes létsíkok is rendelkeznek bizonyos hierarchiával.
Egyenlőség általában véve azért nem lehetséges, mert az anyagra, de az energiára is érvényes, hogy van forrásuk, van, ami hat a másikra, és származnak egymásból, vagy éppen függő viszonyban vannak.
Például létezik hidrogén víz nélkül, de víz nem létezhet hidrogén nélkül. Létezik talaj növény nélkül, de növény nem létezhet táptalaj nélkül.

Az alá-fölérendeltség viszont egyáltalán nem jelenti azt, hogy ne létezne mellérendeltség!

Több olyan létsík is van, illetve az emberi tudat számos olyan területtel bír, amelyek egymás mellett foglalnak helyet ugyanazon a hierarchikus szinten. Például az érzékelés és a cselekvés egymás mellettiek, egyik sem tartozik a másik alá – egyik paszív, a másik aktív része a tudatnak.

A földi léthierarchia

Az anyagi sík ezen régiójában a léthierarchiának csak a vonatkozó részével szükséges foglalkoznunk, ami öt doménre osztható. A domén világot, birodalmat jelent, bár nevezheted akár szintnek is.
Mégis jobban szeretem a domén kifejezést, mert a szint képzetébe kevésbé tartozik bele a létezők milliárdjainak tömege.
Ötnél, természetesen, több domén létezik, ám azok nem közvetlenül kapcsolódnak az anyagi síkhoz.
A következőkben, egészen vázlatosan, bemutatom az öt földi domént. Részletesebben később kerülnek kifejtésre.

1. Kristály domén

Lényegében csak rezonálni tud az őt érő energia hatására, illetve saját egyedi rezgésszámmal bír. Képes tárolni energiát, információt és korlátozott mértékben növekedni is.
 
Hol jelenik meg az emberi életben: csatornázásnál, gyógyításnál, információ-közvetítésnél, energia-közvetítés során.
Jelmondata: „csak rezegj, töltekezz fel fénnyel, más nem számít”

2. Növény domén

Még az anyagba kapaszkodik, de már a fény felé növekszik. Táplál és táplálkozik, ezzel pedig átalakítja és élhetővé teszi a világot. Érez, érzékel és egészen alapszinten kommunikál is.
Hol jelenik meg az emberi életben: érzések, érzelmek, dualitás (fény-sötét, hideg-meleg, jó-rossz, stb.), ragaszkodás, a gondolkodás, az ész elutasítása.
Jelmondata: „a világ duális, én a fényben élek, csak érezz, ne gondolkozz”

3. Állat domén

Az állat domént, akár az előzőeket, legalább három aldoménre lehet osztani, hiszen a Természetben is hatalmas a különbség tudati szinten, például egy medúza, egy botsáska és egy barnamedve között.
Egyre inkább képes a gondolkodásra, a döntéshozatalra. Igényli a mozgást, a változást, és az alapvető szükségletei kielégítését: táplálkozás, ürítés, pihenés, kikapcsolódás és szexualitás.
Hol jelenik meg az emberi életben: testi igények, fizikai vágyak és szükségletek, a testi igények kielégítésének hajszolása, materialista gondolkodás, anyagelvűség, „egyszer élünk”, „élj a mának”, hedonizmus és aszkézis.
Jelmondata: „Túlélek, ha gondolkodom és azért élek túl, hogy a vágyaimat kielégítsem”

4. Ember domén

Az ember doménbe, ha a biológiát nézzük, tartoznak a tudatos fajok a Földön: az ember, a kardszárnyú delfin, a palackorrú delfin, a csimpánz, a bonobó bizonyosan, és ide lehet még sorolni a varjúféléket is.
A mind inkább kiteljesedő tudat már tisztában van vele, hogy az élet több, mint a testi igények kielégítése, és ezért egyre inkább szellemi irányba fordul.
Hol jelenik meg az emberi életben: szellemi igények, tudati vágyak és szükségletek, a szellemi igények kielégítése, kultúra, alkotás, művészet.
Jelmondata: „Tovább élek alkotásaimban, tetteimben”

5. Fény domén

A fény doménbe viszonylag kevés ember tartozik. Ez az, amit az Ébredés után lehet elérni: amikor az egyén ráébred arra, mi is ő valójában.

Hol jelenik meg az emberi életben: az Ébredést követően, spirituális igények, harmónia test, lélek és szellem között, megélni a testi, lelki és szellemi igényeket, ám nem célként, hanem eszközként, hogy stabil alapokról elrugaszkodva szállhasson minél magasabbra.
Jelmondata: „Ismerem önmagam, tudom, mi vagyok, valóakaratom szerint élek”
forrás: tauportal.hu
Index