Skip to content

A Smaragdtábla (Tabula Smaragdina) eredete, bölcsessége és titkai

A Smaragdtábla, avagy a Tabula Smaragdina a nyugati hermetikus mágia, és általában az ezotéria egyik alapműve. A titkaiba sokan próbáltak belepillantani, többnyire kétes eredménnyel.

A Smaragdtábla bölcsessége Számodra, a modern kor gyermeke számára is rengeteg alapigazságot tartalmaz. Időtlennek mondhatjuk, hiszen a benne foglaltak egy része még csak nem is emberi igazság.

A Smaragdtábla (Tabula Smaragdina) bölcsessége

„Ami fent van, ugyanaz, ami lent van”

Ez talán a legelső igazság, ami univerzálisnak tekinthető. A világ folytonos-végtelen spirál mentén haladva időről időre hasonló helyzetek elé állít mindenkit, függetlenül attól, hogy szellemi lény vagy anyagi testben él.

És ugyanígy, amit magasabb szinten megvalósítunk, az alacsonyabb létsíkon is valóra válik valamilyen formában. Ez az univerzum és általában a létezés fraktális természetéből fakad.

Ennek a párja az „ami lent van, az megfelel annak, ami fent van”.

A legegyszerűbb értelme az, hogy a lentebbi síkokat megfigyelve képet kaphatunk arról, mi van odafent. A kölcsönhatások értelmében, bizony, a minták ismétlődnek.

Minden teremtő forrás az Egy Ősforrásból származik

A Forrásból ered minden. Közvetve. Minden Belőle származik, és Belé is tér vissza végül majd, minden idők végén. Szintén univerzális igazságnak tekinthető.

A Smaragdtábla fennmaradt szövege latinul és magyarul

A Smaragdtábla fennmaradt szövege latinul és magyarul
A Smaragdtábla fennmaradt szövege latinul és magyarul

1. VERUM SINE MENDACIO, CERTUM ET VERISSIMUM:

Kétség nélkül való, biztos és igaz:

2. QUOD EST SUPERIUS, EST SICUT QUOD EST INFERIUS,
ET QUOD EST INFERIUS, EST SICUT QUOD EST SUPERIUS,
AD PERPETRANDA MIRACULA REI UNIUS.

Ami lent van, az megfelel annak, ami fent van,
és ami fent van, az megfelel annak, ami lent van,
hogy az egyetlen varázslatának műveletét végrehajtsa.

3.ET SICUT OMNES RES FUERUNT AB UNO, MEDIATIONE UNIUS,
SIC OMNES RES NATAE FUERUNT AB HAC UNA RE, ADAPTIONE.

Ahogy minden dolog az egyből származik, az egyetlen gondolatból,
a természetben minden dolog átvitellel az egyből keletkezett.

4. PATER EIUS EST SOL, MATER EIUS LUNA.
PORTAVIT ILLUD VENTUS IN VENTRE SUO.
NUTRIX EIUS TERRA EST.

Atyja a Nap, anyja a Hold,
a Szél hordozta méhében,
a Föld táplálta.

5. PATER OMNIS TELESMI TOTIUS MUNDI EST HIC.

Ő a théleszma, az egész világ nemzője.

6. VIS EIUS INTEGRA EST, SI VERSA FUERIT IN TERRAM.

Ereje tökéletes, ha a földbe visszafordul.

7. SEPARABIS TERRAM AB IGNE, SUBTILE A SPISSO,
SUAVITER, CUM MAGNO INGENIO.

Válaszd el a Tüzet a Földtől, a könnyűt a nehéztől,
tudással, szenvedéllyel.

8. ASCENDIT A TERRA IN COELUM,
ITERUMQUE DESCENDIT IN TERRAM
ET RECIPIT VIM SUPERIORUM ET INFERIORUM.
SIC HABEBIS GLORIAM TOTIUS MUNDI.
IDEO FUGIET A TE OMNIS OBSCURITAS.

A földről az égbe emelkedik,
aztán ismét a földre leszáll,
a felső és az alsó erőket magába szívja.
Az uralmat az egész világ fölött így nyered el.
E perctől fogva előled minden sötétség kitér.

9. HIC EST TOTIUS FORTITUDINIS FORTITUDO FORTIS,
QUIA VINCET OMNEM REM SUBTILEM, OMNEMQUE SOLIDA PENETRABIT.

Minden erőben ez az erő ereje,
mert a finomat és a nehezet áthatja.

10. SIC MUNDUS CREATUS EST.

A világot így teremtették.

11. HINC ERUNT ADAPTIONES MIRABILES,
QUARUM MODUS EST HIC.

Ez az átvitel varázslata,
és ennek ez a módja.

12. ITAQUE VOCATUS SUM HERMES TRISMEGISTOS,
HABENS TRES PARTES PHILOSOPHIAE TOTIUS MUNDI.

Ezért hívnak Hermész Triszmegisztosznak,
mert a világegyetem tudásának mindhárom része az enyém.

13. COMPLETUM EST QUOD DIXI DE OPERATIONE SOLIS.

Amit a Nap műveleteiről mondtam, befejeztem.

Hermész Smaragdtáblájának eredete

A Tabula Smaragdina mitikus eredete

Egyes elképzelések szerint a szöveg Szíriából, mások szerint akár Kínából is származhat. Bonyolítja a szerzőség megállapítását az, hogy szerzőnk sokak szerint Thot egyiptomi istennel, a bölcsesség istenével azonos.

Hermész Smaragdtáblájának eredete
Hermész Smaragdtáblájának eredete

Ugyancsak a hagyomány szerint Nagy Sándor idejében találták meg Hermész Triszmegisztosz sírját, múmiájának kezében a Tabula Smaragdinával, amelyben a bölcsek kövének titka olvasható jelképes megfogalmazásban. Később a sír, a Tábla (valamennyi egyiptomi alkémista könyvvel egyetemben) megsemmisült – legalábbis a hagyomány szerint.

A Smaragdtábla alkímiai mű lehetett

Bizonyosnak látszik, hogy a Tabula Smaragdina a legrégebbi fennmaradt alkémiai szövegek egyike. Számos fordítás létezik: ezek némelyike a fordítók szerint egyenesen káldeus, főníciai vagy kínai eredetiből készült.

A középkorban sok kézirat tünteti fel szerzőként Hermész Triszmegisztosz (a háromszor legnagyobb) nevét, de tudjuk, a középkori szerzők – gyakran alig leplezetten – korábbi, vitathatatlannak tűnő orákulumok neve mögé rejtőztek, hogy munkájukat értékesebbnek, hitelesebbnek tüntethessék fel.

Megjegyezzük még, hogy a görögök és az egyiptomiak a smaragdnak fordított szó alatt nemcsak a mai értelemben vett smaragdot, hanem többféle zöld követ: jáspist, gránitot is értettek. Spanyolország középkori királyainak birtokában volt egy smaragd tál, amely a legenda szerint eredetileg Sába királynőjének tulajdona volt, és az Utolsó Vacsora alkalmával is szerepet kapott – ez zöld üvegből készült.

Hermész Smaragdtáblájának arab eredete

A kutatástörténet megállapításai szerint a legkorábbi fennmaradt formája arab:Kitab Balaniyus al-Hakim fi’l-`Ilal Kitāb sirr al-ḫalīqa (كتاب سر الخليقة و صنعة الطبيعة أو كتاب العلل للحكيم بلنياس ), azaz: Balinas, a Bölcs könyve az Okságról.

Ez a mű a hatodik és nyolcadik század között született, időszámításunk szerint. Balinas mellett még Tianai Pszeudó-Apollóniusnak is szokták tekinteni a szerzőt.

Balinas arról mesél a könyvében, hogy a Tianai Hermész szobra alá rejtett kamrában találta meg a Smaragtáblát, amit egy arany trónuson ülő holttest tartott a kezében.

Később Balinas leírása és a Smaragdtábla szövege felbukkan a Kitab Sirr al-Asrar-ban (A Teremtés Titkának Könyve), illetve Jabir ibn Hayyan tollából származó Kitab Ustuqus al-Uss al-Thani-ban (A Fundamentum elemeiről szóló második Könyv).

Latinra a 12. században fordítja Santalla-i Hugó.

Hamvas Béla így ír a Tabula Smaragdináról

A Tabula Smaragdina tizenhárom mondat.
A Tabula Smaragdina tizenhárom mondat.

A Tabula Smaragdina latin nyelven maradt fenn. Egyesek szerint görög szövege is volt, de elveszett. Mások szerint a Tabula Smaragdinát eredetileg is latinul fogalmazták.

Ennek a feltevésnek a szövegben levő görög szavak ellentmondanak.

A Tabula Smaragdina tizenhárom mondat.

Szerzője a szöveg szerint HERMÉSZ TRISZMEGISZTOSZ (háromszor legnagyobb Hermész). Hermész nevét a gnosztikus és alexandriai iratok jól ismerik. A legvalószínűbb hipotézis, hogy egyiptomi származású ember volt, bár a név nem személynév, hanem úgynevezett beavatási fokozat.

Lehet, hogy Toth volt, Toth pedig az egyiptomi leviták magas kasztja, mint Iránban a Zarathusztra, vagy Indiában a risi. Ma úgy mondanánk, hogy mester volt. Kora bizonytalan.

Vannak, akik keletkezését az özönvíz után az első generáció idejére teszik, de nem tudni, hogy Kr. e. 8000-ben, vagy Kr. e. 12000-ben történt özönvízre gondolnak-e. HERMÉSZ TRISZMEGISZTOSZ tekintélye igen nagy volt. Felőle még az egyházatyák is különös tisztelettel beszélnek.

A Smaragdtábla egy eleddig ismeretlen változatát nemrég találták meg. A Tabula Smaragdina szövegváltozatáról itt írtunk bővebben.

Forrás: tarsasag.org

Index