Skip to content

A mágikus vegytan, az Aranyember művészete, az Alkímia alapjai

Bizony kevés embernek tulajdona ez a művészet, hasonlóképpen bármely más ezoterikus tanításhoz. Ennek oka természetesen magában a tárgyban keresendő.

Ugyanis annak ellenére, hogy minden ezoterikus tanítás magából az emberből (mint a világ egyetlen kitüntetett létezőjéből) tár fel ős-igazságokat, ezeket a homo faber szintjére degradálódott tömegember nem képes felfogni.

Nem arról van szó, hogy az ezoterikus tanítások szándékoltan, már kezdettől fogva kevesek kitüntetett tudását takarták

Hanem arról, hogy az egyre szélesedő ‘elhomályosulás’ következtében az egykor evidens ős-bölcsességek érthetetlen általánosságokként jelentek meg a romlott látású sokaság szemében.

Ez a folyamatos degeneráció okolható tehát azért, hogy az egykori magvas tanítások ma már mint ezoterikus, azaz valami belső kört alkotó kisebbség számára feltárulkozó igazságokként jelennek meg, szemben a sokaságot tápláló exoterikus tanításokkal.

A mágikus vegytan, az Aranyember művészete, az Alkímia alapjai

I. Az Ezoterikus létszemlélet filozófiájának alapjai

Az ezoterikus tanítások kialakulását véve kiindulóponttul, valami felejtésről van szó, ami általánosan jellemzi az emberek többségét egészen a kezdetek kezdete óta. Bármely történeti hagyományt is veszünk figyelembe, mindegyikben megtalálható a szellemi-kataklizma leírása, melynek következtében az emberiség a paradicsomi teljesség állapotához képest egy radikálisan új állapotban találja magát.

A cikk a tarsasag.org oldalon folytatódik.

Index