Skip to content

Az ámen szó valódi eredete – ne dőlj be a negatív, félelemkeltő cikkeknek!

Az "ámen" szót évezredek óta használják, és egészen a közelmúltig minden rendben volt vele, de aztán valaki kitalálta, hogy mennyire negatív szó. 
Tette ezt azért, hogy félelmet keltsen, és negatív, lehúzó energiákkal támadja az embereket.

Az ámen szó eredete ugyanis nem a sötét erőknek ad utasítást! Aki ezt kitalálta, összehallucinált mindent a szabadkőművesektől a hüllőkön át egészen a közkeletű tévedésig, hogy Jahve és Jézus ‘Atyja’ nem azonosak.

Ezek a hazugságok egy célt szolgálnak: hogy Téged negatív energiákkal bombázzanak

A szívedben azonban ott a szeretet, amely a helyes tudással együtt legyőzhetetlenné tesz Téged! Igen, érteni és érezni, tudni és szeretni egyformán, egyaránt fontos.

Ezért következzen most az ámen szó valós eredete

Az ámen szó jelentése: „úgy legyen”.

Az ámen szó valódi eredete - ne dőlj be a negatív, félelemkeltő cikkeknek!
Az ámen szó valódi eredete – ne dőlj be a negatív, félelemkeltő cikkeknek!

A szó helyes ejtése azonban ámén. Habár a görög nyelvben ἀμήν-nek (amén) írják, a szó nem görög eredetű, illetve az á hang hiányzik belőle (é viszont van, tehát biztos, hogy az amén forma helyes!).

A héberben, ahonnan a görög nyelv átvette, אָמֵן azaz (ámén) az ejtése.

Ha tehát helyesen akarjuk ejteni az ámen szót, mondjunk amént vagy ámént.

„De hát visszafele olvasva azt jelenti, hogy nemá!”

Ez egy újabb tévedés. Az egyes szavakat hiába olvassuk visszafelé, főként ha idegen eredetűek, a hangzásbeli egyezés semmit se jelent az égvilágon!

Ám legyen, játsszunk a szavakkal. Ha azt mondja valaki, hogy „az ámen visszafele nemá, tehát egy tagadás”, akkor három bakot lő egyszerre (nem semmi, igaz?).

A héberben, ahonnan a görög nyelv átvette, אָמֵן azaz (ámén) az ejtése.

1. Bármit veszünk visszafelé, akkor eleve az ellenkezőjét akarjuk. Viszont a negatív negatívja pozitív. Tehát ha valami visszafelé (negatív) tagadó értelmű (negatív), akkor az pozitív eredménnyel jár. -1 x -1 = +1

2. Művelt magyar nem mond olyat, hogy „nemá”. Azt mondja: ne már.

3. Az ámen szó valódi ejtése amén vagy ámén. Visszafele: néma, némá. „Néma” vagy „nézd már”.

De lássunk még pár fordítást: az Isten visszafelé Netsi. A palacsinta visszafelé atnicsalap. Ábrahám visszafelé Máharbá. A beteg visszafelé geteb. A láz visszafelé zál. A menny visszafelé Nnyem.

Na és a háztartás? Sátrat záh! Kenyér? Rények. Rovásírás = Sár ís ávor!

Ép elmével ki mondaná, hogy a visszafelé olvasott szavak jelentenek bármit is?!

De hát jobbról balra írtak az őseink!

Igen, és? Jobbról balra is olvasták. Leírták azt, hogy némá, és azt olvasták: ámén. Mert számukra oda nem némá volt róva, hanem ámén.

Gondolod, hogy leírták azt mondjuk, hogy „traygam a gem ddlá netsI” és ezt szerinted így olvasták ki? Traygam a gem ddlá netsi?

Véletlenül se Isten áldd meg a magyart, ugye…

Csak az olvasta a rovásfeliratot balról jobbra, aki nem tudott magyarul. Akkor meg mit számít, merről merre írtak? Hiszen ugyanarról olvasták.

Honnan ered az ámén szó?

A Bibliába nem az arámi nyelvből került, hanem önálló, sémi alapgyök, az ámán az eredete. Az alef-mém-nun gyök jelentésbokra: biztosnak lenni, megerősítve, megbízható, hithű, hinni.

Itt jegyezzük meg, hogy három betűs gyökökre a sémi nyelvek mellett a magyar épít még, és a magyar nyelvben ugyanúgy szóbokrokat képeznek a beszélők, ahogy a sémi nyelvekben.

Például az Isten szavunk eredete is meglepő múltra tekint vissza.

Mi a helyzet az egyiptomi Ámun istennel?

Ez közkeletű tévedés. Ámun nevét eleve nem egy sémi nyelven, hanem egyiptomi nyelven ejtük Ámunnak. Vagy Ámonnak, Ámennek.

Ámon isten neve hierogliphákkal leírva
Ámon isten neve hierogliphákkal leírva

A szó gyöke azonban jod-mém-nun, nem pedig alef-mém-nun. Tehát eleve két különböző szóról beszélünk, ahogy a kar és a far is két külön szó.

Összefoglalva elmondhatjuk tehát, hogy illuminátusok, hüllőemberek és a gonosz HáttérHatalom sátáni erői helyett becsületes, tiszta, ősi szó az ámen.

Amit, ha igazán helyesen akar valaki kiejteni, áménnek mond.

Dr. Peter T. Sinclair

Forrás: tarsasag.org

Index