Skip to content

Az Új Világrend és ami mögötte van

Az Új Világrend, a New World Order, az Illuminátusok... sokat beszélnek róluk, de kevesen látnak a színfalak mögé.

Rögtön a legelején tisztázzuk: az illuminati mindössze annyit jelent, hogy „megvilágosodottak”.

Az Illuminátus Rend innen eredeztette a saját nevét, tehát magyarul ők voltak a Megvilágosodottak Rendje. Szerintük.

Az Új Világrend és ami mögötte van
Az Új Világrend és ami mögötte van

A Da Vinci kód után, Dan Brown újabb regényének filmadaptációja, az Angyalok és Démonok sokak figyelmét fordítja a titokzatos ismeretlenség homályába burkolódzó titkos társaságok felé.

Bármennyire meglepő, a titkos társaságoknak tartott zártkörű csoportosulások tevékenysége és története többnyire nagyon is jól ismerhető.

Valódi céljuk azonban tényleg többféle képen is értelmezhető, nem csoda hát hogy mindenki kíváncsi rájuk. A vatikáni Opus Dei, a Rózsakeresztesek és a Szabadkőművesek után, most mindenki figyelme az Illuminátusokra terelődik.

A titkos árnyékkormány gondolata

Amióta vannak uralkodók ezen a földön, akik nagyobb befolyással bírnak a világtörténelmi események alakítására, azóta foglalkoztatja a közembert, vajon az uralkodó osztály, a politikai elit tudja-e mit csinál?

Tudja-e, hogy különböző egyesítési törekvéseivel miért sodort milliókat világháborúkba, gazdasági válságokba, gazdaságpolitikai tömörülésekbe.

Mi végre is jöttek létre jelen korunkban a nemzetek és a nemzeti érdekek felett álló nagy világszervezetek, elit társaságok, mint az Egyesült Nemzetek SZövetsége, a Világbank, az IMF, a WHO, a WTO vagy akár csak az Európai Unió?

A gondolat, hogy a világ vezető hatalmainak hátterében működik egy zártkörű árnyék-szervezet, aki a világ gazdasági és politikai alakulását irányítja, több száz éves múltra tekint vissza.

Érdekes módon pont az első ilyen, nyíltan politikai aktivitást vállaló zártkörű ‘titkos’ társaság az Illuminátusok (vagy másképp a tökéletesedők, a Perfekti-bilisek) rendje volt.

A társaságot 1776-ban alapította meg Bajorországban egy ingolstadti kánonjogprofesszor, Adam Weishaupt, s már a csoport elnevezése („megvilágosodottak”) is egyértelműen utalt a korabeli Európát széltében átható szellemi és társadalmi áramlattal, a felvilágosodással való azonosulásra.

Adam Weishaupt, az Illuminátus Rend alapítója
Adam Weishaupt, az Illuminátus Rend alapítója

A korabeli illuminátusok tagsága, a korabeli értelmiség köreiből verbuválódott, akik meg akarták haladni a szabadkőművesség gyakran okkult spekulációkba bonyolódó vagy pusztán társas összejövetellé üresedő praxisát, s ehelyett inkább a direkt politikai befolyás megszerzésére, a társadalom átalakítására összpontosították erejüket.

Törekvéseik nagyra törő vágyálmokat kergettek, amik között az akkor még elképzelhetetlen egységes Németország politikai egyesítése szerepelt, majd távlatilag az államok nélküli Európa s a világbéke megteremtése volt.

Az illuminátusoknak, az alig egy évtizednyi működésük során persze nem nyílt módjuk e nagyralátó célok megvalósítására. A bajor király tudniillik – a katolikus egyház nógatására – 1785-ben keményen fellépett ellenük, s föloszlatta rendjüket, Weishauptot pedig száműzte országából.

Az illuminátusok valódi rendje?

A kérdés, ami mindenkit izgat azóta is, hogy vajon ez a több száz éve, a nyílt színen lezajló színházi dráma, nem-e egy sokkal valóságosabb, ténylegesen működő titkos társaságot volt hivatott elrejteni az emberek szeme elől?

Nem lehet-e, hogy a bajor Illuminátusok egy valóban létező szűk körű politikai elit rejtett céljaira irányította a figyelmet, ami miatt gyorsan fel kellett őket oszlatni?

És ha van egy ilyen titkos láthatatlan társaság, akkor mi a valódi célja?

Számtalan összeesküvés-elmélet született arról, hogy hogyan hívhatják ma a valódi illuminátusokat, és kik lehetnek azok. A Tom Cruise főszereplésével is bemutatott, a Yale egyetemen 1832-ben alapított Koponyák és Csontok társasága, a Mátrix kultuszfilmek elnevezéseiben visszaköszönő Zion Bölcseinek tanácsa, az 1921-ben alapított Külügyi Kapcsolatok Tanácsa (CFR), az 1954-es Bildenberg-csoport, stb. A felsorolás végtelenül hosszú lehetne.

Kétségtelen, hogy a világban számtalan olyan szervezet, egyesület és társaság működik, amelyek nem titkolt célja, hogy az egyes nemzetek közötti gazdasági, nemzeti vagy világnézeti ellentéteket feloldja, közelítse, azáltal, hogy közös szövetségbe tömöríti ezeket.

A nem is titkolt cél, az emberiség globális egységének megteremtése, egy sokkal nagyobb nemzetek és egyéni gazdasági érdekek felett álló ‘Új Világrend’ alatt.

Az új világrend kifejezést az angol író, H.G Wells használta először ebben az értelemben az 1940-es években, és már akkor arra szólította fel a világ kormányait, hogy egy jó szándékú, de „nyílt összeesküvés” formájában tegyék láthatóvá jobbító szándékaikat.

Ez a nyílt vállalás ezt követően azóta számos formában megvalósult.

Például az idősebb Bush elnök, Winston Churchill szavait is idézve, erről az „új világrendről”, elhíresült beszédében 1990 szeptember 11-én az egész világnak nyíltan beszélt.

Ami persze a valódi kérdés, és ami az ezoterikus köröket izgatja, hogy ki és mi áll ennek az új világrendnek a hátterében?

Angyalok vagy Démonok? Kinek az új rendje várható, Istené vagy a Sátáné?

Angyalok vagy Démonok

Sokan vannak, akik az egyesített világkormány gondolata mögött démonokat látnak. És a rossz ómeneket kereső szemeknek nem kell messzire mennie, hogy a Világkereskedelmi Központ két tornya, a Sátán két szarva, a két Bush és a két szeptember 11-e között ne lássanak összefüggést.

És talán még hátborzongatóbb, hogy ha az 1935-ben nyomtatott 1 dolláros két szélét behajtjuk, és így repülővé hajtogatjuk, annak képe egy füstölgő ikertornyot rajzol ki.

Azt már mondani sem kell, hogy ezen a pénzen jelenik meg, az Amerikai Egyesült Államok pecsétjének hátlapja a szabadkőműves hétlépcsős piramissal és a Nagy Építőmester mindenlátó szemével, és itt találjuk a ’Novus Ordo Seclorum’ feliratot is, és a római számokkal lejegyzett 1776-os évszámot is.

Nem meglepő, hogy a háromszögbe zárt szem egyben az Illuminátusok jelvénye is, az 1776 nemcsak a Függetlenségi Nyilatkozat évszáma, de érdekes módon a rend megalapításának éve is, míg a latin felirat fordítása a „korok új rendje”.

Akik így gondolkodnak, az illuminátusok mai társasága mögött, a névtelen szupergazdagok fekete nemességét látják, akik a háttérből készítik elő saját istenük, Lucifernek, „a fény hozójának” eljövetelét.

Vannak akik olyan messze mennek, hogy 13 szupergazdag család leszármazottjaiban látják a társaság tagjait, élükön a Freeman, Kennedy, Onassis, Rockefeller, és Rothschild családokkal.

Vannak akik ezt még azzal egészítik ki, hogy a 13-ak mögött pedig egy földönkívüli idegen civilizáció intergalaktikus kormánya áll Majestic 12 néven.

Az igazság az, hogy a szemléletmódját minden ember maga választja.

A világ történelmi és gazdaság-politikai eseményei mind csak a mi szemünkben nyernek értelmet – abban, ahogyan mi magunk látjuk ezeket.

Az idő és térbeli szűklátókörűség pedig nagyon megnehezíti a helyes felismerést; hiszen nehezen látjuk akárcsak évtizedek távlatából hová is vezetnek ezek a folyamatok.

Nem örömtelibb gondolat az, hogy mi van, ha valóban létezik a megvilágosodottak, a szellemi felébredettek angyali csoportja, akiknek egy évszázad annyi, mint nekünk egyetlen nap. És akik éppen ezért évezredek távlatából alakítják gondoskodó kezeikkel az emberiség sorsát?

Aki inkább az angyalokat látja szívesebben, a mai illuminátusokban, a nemzeteket és népeket egyesítő világszervezetek törekvéseiben egy valóban felvilágosult, az egységes emberiség jövőjét tervező bölcsek tanácsát láthatja.

És aki így néz rá ezen szervezetek törekvéseire, azt is felismerheti, hogy ezek a folyamatok vezethetnek el egy, az emberi világot felölelő globális tudatosság kialakulásához, ami elengedhetetlen feltétele és előszobája egy sokkal szélesebb planetáris, majd intergalaktikus látásmód kialakulásához, ami nemcsak az egész emberiség, de minden fejlődni és felébredni vágyó lélek örök álma.

Szerző: Tarr Bence László, 2009

Kiegészítette: Fr. Aureion

Forrás: tarrdaniel.com

Index