Skip to content

Mi vár Magyarországra 2020 decemberében? A Tarot válaszol

A Tarot kiválóan használható előrejelzésre. Más ez, mint a jóslás, hiszen sokkal inkább a trendek közül a legvalószínűbbet megmutató eszköz, mint puszta megérzés alapú találgatás.

Az elmúlt év nagy része arról szólt, hogy mikor mitől kell rettegni – és elenyésző volt azon előrejelzések száma, amelyek kézzelfogható javaslatokat is tartalmaztak volna. Ezért arra gondoltam, hogy egy saját Tarot kirakási móddal megnézem, mi vár Magyarországra 2020 decemberében.

Tettem mindezt azért, mert kíváncsi lettem, valóban azt mutatja-e a Tarot, ami a médiából dől mindenfelől. A járványra szándékosan nem raktam ki kártyát, mert az csak egy része a mindennapoknak és nem A Mindennapok.

Mi volt a Tarot kirakás módja?

Általában minden esetben az adott helyzetnek megfelelő kirakási módot alkalmazok – tehát a szokványos háromlapos, vagy kelta kereszt, vagy életfa kirakásokat mindig hanyagolom.

Sokkal hatékonyabban működik a Tarot, ha nem próbálom egyik vagy másik általános formát rákényszeríteni egy helyzetre, hanem ehelyett a helyzetnek tökéletesen megfelelő, saját Tarot kirakási formát alkalmazom.

A kirakás módja a következő volt: négy kérdést tettem fel, amelyek közül az elsőnél egy fő kártyát és két magyarázó kártyát húztam, a másodiknál és harmadiknál egy fő kártyát és egy értelmező kártyát, végül a negyediknél egy kártyát raktam ki.

Mi vár Magyarországra 2020 decemberében? A Tarot válaszol
Mi vár Magyarországra 2020 decemberében? A Tarot válaszol

A kérdések az alábbiak:

  1. Mi jellemzi 2020 decemberét az ország egésze számára általában?
  2. Mire kell fokozottan figyelniük a magyaroknak?
  3. Mi az, ami leginkább segít az országon?
  4. Mik a távolabbi kilátások?

Amikor magyarázó, értelmező kártyát húzunk, ott minden esetben a kártyák együttes értelme számít, olyan módon, hogy a magyarázó kártyák csak árnyalják az alapkártya értelmét, de önmagukban nem jönnek számításba.

Következzenek tehát a kérdések és a Tarot válaszai rájuk.

Mi jellemzi 2020 decemberét az ország egésze számára általában?

Mi jellemzi 2020 decemberét az ország egésze számára általában?
Mi jellemzi 2020 decemberét az ország egésze számára általában?

Egy fő kártya és két magyarázó kártya: VIII Erő + Kardok Tízes + XVIII Hold

Az Erő kártyája a titkos, mély, belső harmónia, a különleges erő alapja. A kártya életereje, bátorsága és szenvedélyessége a civilizált embernek saját állati természetével való kibékülését fejezi ki.

Ily módon nemcsak ezek az őserők állnak rendelkezésünkre, hanem mindazon erőtartalékaink, melyeket eddig ösztöneink elnyomására fordítottunk.

Ha készen állsz arra, hogy elfogadd mindazt, amit magadban találsz, képes leszel mindenen mély érzékenységgel, éberséggel, szeretettel és megértéssel keresztülhaladni.

A Kardok Tízes, a Halálhoz hasonlóan a véget és az eltávozást, a nagy elbocsátást jelképezi, de az önkényes, esetleg erőszakos halált, esetenként a korai véget fejezi ki, bár ez nem szükségszerű. Azonban miden esetben fájdalmas búcsút jelent – ha mint elsődleges lapot húzzuk.

A Hold kártyája a sötétségbe és az éjszakába, a lélek titokzatos világaiba kalauzol, megmutatva sejtéseinket, vágyainkat, álmainkat. A Hold világos oldala a romantikus álmodozást, élénk fantáziát és erősen fejlett érzékenységet jelöli.

A kártya mégis inkább a sötét oldalt mutatja, a lélek mélységeit. Félelmeinket, bizonytalanságunkat jelképezi, a láthatatlan, megfoghatatlan dolgok keltette borzongást mutatja.

Hallottad az ismeretlen hívását. Új tapasztalatok küszöbén állsz. Figyelj a szíved szavára. Vizsgáld meg alaposan és nyugodtan a segítségedre és vezetésedre kínálkozó lehetőségeket.

Magyarországnak tehát elsősorban a démonaival kell megküzdenie, a belül áskálódó, lelket pusztító, állandó rettegéssel és félelemmel. Ez a legfőbb feladat a magyarok nép számára – a félelmek legyőzése a nemzet előtt álló legnagyobb kihívás.

Tény, hogy emellett számos más feladat is adott. A legfőbb mégis ez. A média gyakorta szenzációhajhász (rém)hírei, illetve a járványtagadók folyamatos pánikkeltése az oltással, 5G-vel és általában mindennel szemben, ami tudományos, együttesen olyan pszichotikus, rettegéssel teli légkört teremtett, amikor a legfőbb feladat ezen félelem szétoszlatása.

A rettegés ugyanis megbénítja a szívet és az elmét, így se a helyes irányra ráérezni, se a helyes döntéseket meghozni nem képes az, akit a félelem tölti ki.

Ahhoz, hogy jó döntéseket hozzunk és a megfelelő irányba haladjunk, le kell győzzük a félelmet, szét kell oszlassuk a rettegést sűrű, fullasztó ködét!

Mire kell fokozottan figyelniük a magyaroknak?

Mire kell fokozottan figyelniük a magyaroknak?
Mire kell fokozottan figyelniük a magyaroknak?

Egy fő kártya és egy értelmező kártya: Érmék Hetes + Kelyhek Hármas

Az Érmék Hetes kártya türelmet és lassú növekedést jelképez. Arra int, hogy higgadtan szemléljük az ügyet, hagyjunk elég időt a fejlődésre és kibontakozásra. Az eredmény biztosan pozitív, ha zavaró befolyásunkkal nem siettetjük a dolgokat és visszafogjuk túlbuzgóságunkat.

A Kelyhek Hármas az öröm, a gondtalanság és a hála kifejezője, amit az arató hálaünnep élménye fejez ki a legjobban. Azt jelzi, hogy valami értékeset, szépet értünk el, vagy kaptunk ajándékba, és ezért boldogok, elégedettek és hálásak vagyunk. A lélek szintjén életörömöt és beteljesülést mutat, külső szinten örömünnepet jelenthet.

Amire tehát fokozottan érdemes figyelni december hónap során, az, hogy ne siettessünk semmit! A növekedés tartós, még ha lassú is, a bőség fokozatosan következhet be, de ünnepeljünk visszafogottan.

Ne költsük el minden pénzünket Karácsonyra, legyen tartalékunk, ám igenis ünnepeljünk, szorongás helyett.

Mi az, ami leginkább segít az országon?

Mi az, ami leginkább segít az országon?
Mi az, ami leginkább segít az országon?

Egy fő kártya és egy értelmező kártya: Érmék Apródja + Kelyhek Hetes

Az Érmék Apródja kínálkozó lehetőséget, utunkba kerülő impulzust jelez, ami itt konkrétan megvalósítható, felhasználható javaslatról van szó. A Föld elem állandóságának következtében az ajánlat megbízhatónak és tisztességesnek tekinthető. A feltett kérdéstől függően jó üzlet megkötésének vagy új feladat teljesítésének lehetőségére utal.

A Kelyhek Hetes a megtévesztés és illúzió, a délibáb és félhomály kártyája. Azt mutatja, hogy hamis reményeket és elképzeléseket táplálunk, becsapjuk önmagunkat és hagyjuk magunkat megtéveszteni. Általában a csalódás előfutára, nyomatékosan óv az álomképektől. Van a kártyának örömteli vonatkozása is, váratlan segítséget ígér, ha képesek vagyunk elszakadni vágyaink és reményeink képzelgéseitől és egyetlen reális tervre koncentrálunk.

Tekintettel arra, hogy a Kelyhek Hetes a magyarázó lap, az Érmék Apródjából kell kiindulni, de együtt adják ki a választ. Tehát egy olyan üzleti, pénzügyi ajánlat érkezhet, aminél, ha a megvalósításra összpontosít a nemzet, akkor rendkívül kedvező helyzet áll elő.

Fontos azonban, hogy az illúziók, reménykedések helyett valós munka és tettek kellenek a pozitív eredmény eléréséhez.

Mik a távolabbi kilátások?

Mik a távolabbi kilátások?
Mik a távolabbi kilátások?

Egy kártya: Kardok Kilences

A Kardok Kilences súlyos gondokra és levertségre utal. Ez jelölheti az álmunkat megrabló rossz lelkiismeretet, a létünket érintő fenyegetéseket, betegségeket vagy fájdalmas veszteségeket. Hosszú éjszakák félelmeit mutatja, mikor gondoktól gyötörve virrasztunk, és alig várjuk a napfelkeltét.

A távolabbi kilátásokat inkább a szorongás, a félelmek jellemzik, mintsem a valós fenyegetés vagy veszély! Ez a meglátásom szerint inkább pozitívan értelmezendő jelen helyzetben, mert nem kézzelfogható problémát mutat.

Sokkal inkább olyan jövőt mutat, ahol az emberek fejében, szívében élő aggodalom felhőzi be az ország egét, mintsem tényleges gond vagy veszély. Erre pedig a legjobb megoldás az elengedés gyakorlása.

Ha pedig részleteiben meg akarod ismerni az összes Tarot lap értelmét, akkor gyere és vegyél részt az online Tarot tanfolyamunkon, ahol Magyarországon eddig sosem oktatott részleteket és a Tarot valódi titkait ismerheted meg.

Dr. Peter T. Sinclair – 2020.11.22.

Index