Skip to content

Mi az Istennő neve az Ősi Hit vallásában?

Az Istennőnek számos neve van, attól függően, melyik arcát, személyét, aspektusát akarjuk megszólítani. Hogy miért nevezzük mégis Istennőnek? Két okunk is van rá.

Érthető, amiért páran megkérdezik, hogy miért Istennőnek nevezzük az Istennőt? Mi a neve? Hogy hívjuk? Miként imádkozunk Hozzá?

Az Istennő neve egy és mégis sok neve van

A legelső, amit fontos tisztáznunk, hogy vannak bármikor kimondható, köznapi nevek és vannak, amiket csak megfelelő szakrális térben és időben mondunk ki.

A neveknek ugyanis ereje van, és az erő nagyban függ a használattól. Minél hétköznapibb valami, annál kevesebb a szakrális ereje. Mondhatni, „elkopik”.

Emiatt aztán az Istennő szent nevét, neveit itt nem is írjuk le.

Mi az Istennő neve az Ősi Hit vallásában?
Mi az Istennő neve az Ősi Hit vallásában?

Ha végigtekintünk a történelem során megjelent vallásokon, azt találjuk, hogy több ezer istennév jelent meg. Ezen nevek egy része egymásból ered, tehát ugyanazon név más és más formáiról beszélhetünk.

Más nevek pedig nyelvtől függően térnek el, mégis egyazon istenséget jelölik. Talán a legismertebb a keresztény kultúrkörben Jézus neve – akit nevezhetnek Isten Bárányának, a Fiúnak, vagy Megváltónak is. Rögtön négy név, ami mind ugyanazt jelöli.

Az Ősi Hit vallásában az Istennő több hétköznapi névvel is bír

A bárki által kimondható nevek, az ősi hagyományt követően, köznevekből képeztettek (lásd Jézus esetében a Bárányt vagy a Fiút). Fontos megjegyeznünk, hogy az Ősi Hit egy-istene, akiből minden ered, és akiben minden benne van, az Istennő. Ám ez a köznapi neve, így bárki kimondhatja.

Az Ő „gyermekei”, kiáradásai (azaz: emanációi), megnyilvánulásai kétszer három istenséget foglalnak magukba:

  1. Leány és Fiú,
  2. Anya és Atya,
  3. Öreganya és Öregatya.

Mind rendelkeznek szent névvel, a fentiek a köznapi nevek.

Az Ősi Hit vallásában az Istennő több hétköznapi névvel is bír
Az Ősi Hit vallásában az Istennő több hétköznapi névvel is bír

Az istennő közismert nevei valójában köznevek

Fontos látni, hogy az egyes nevek, amik közszájon forogtak-forognak a különböző vallásokban, nem szakrális nevek. Olyan hangalakok, amiket bárki kimondhatott bármikor: a profán életben használatos nevek voltak.

Érthető, ha valaki megkérdezi, miért nem Inannát vagy Baált vagy éppen Hórusz neveket használunk

A válasz egyszerű: mert ezek más kultúrák, más nyelvek közneveiből képzett istennevek. Inanna azt jelenti: a Menny/Ég Úrnője. Baál azt jelenti egyszerűen, hogy az Úr. Hórusz (Haru/Hór) Sólymot jelent.

Következzen most egy lista a legismertebb, és kevésbé ismert közel-keleit Leány-istennő neveiről. Szükségesnek találtuk, hogy két külön táblázatot készítsünk: egyet az Ég Úrnője és egyet a Csillag névformáknak, habár a két névváltozat egy és ugyanazon Istennőt jelenti.

Mennyek Úrnője és a Csillag

Ennek oka az, hogy a különböző kultúrák és nyelvek eleinte két különálló istennőként kezelték és csak idővel váltak azonossá a hívek szemében.

Anat (és névformái) például az Ég/Menny jelentésű An + nőnemű végződésből alakult ki, míg Istár (és névformái) egyszerűen a Vénusz csillag megnevezéséből alakult ki, de állandó jelzője volt a Mennyek Úrnője.

Mennyek Úrnője és a Csillag
Mennyek Úrnője és a Csillag

Nyelvészetileg érdekes, hogy egyes sémi nyelvekben ott a -t nőnemű végződés (pl. Ashtart, Ashtoret), míg másoknál ez hiányzik (Ishtár) – az oka az, hogy az Esthajnalcsillag korai sémi istensége Attar/Ashtar, és az egyes népek vagy szükségesnek tartották kiemelni, hogy istennőről van szó, vagy tudták, hogy nőnemű.

Ég Úrnője névforma Névváltozatok Nyelv
Anat Kánaáni-arámi
Inanna Inana, Inanna Sumer
Ánáth Héber
Anót Főníciai-kánaáni
Anath Görög
Anit Antit, Anit, Anti, Anant Egyiptomi

 

Csillag névforma Névformák Nyelv
Anáhíta Perzsa
Asztarté Kánaáni-arámi
Ashtart Főníciai-kánaáni
Ashtoret Héber
Athart Ugariti-kánaáni
Istár Ištar, Eštar, ‘Aštar, Ištar, Ashtar Akkád-babiloni

Látható tehát, hogy ha magyarul beszéltek volna, azt mondják Anat helyett, hogy Mennyek Úrnője, Istár helyett, hogy A Csillag.

Ezért mi, az Ősi Hit vallásában magyar szavakat használunk – mert magyarul beszélünk. Mivel ez egy nemzetek feletti vallás/hit, ezért elfogadjuk, sőt támogatjuk, hogy a nem szakrális névformákat mindenki a saját anyanyelve szerint használja.

Ha többet akarsz tudni az Istennő hitéről, ezt feltétlenül olvasd el. Ha pedig az Isten szavunk valós eredete érdekel, ezt a cikket ajánljuk a figyelmedbe.

Forrás: great-goddess.com

Index