Skip to content

Mi vagyunk a Titkos Művészet

Mi vagyunk a Titkos Művészet

Őseink mágusok, papok/papnők, gyógyítók és jövendőmondók voltak egy személyben.

Őseink mérnökök, vezetők, logisztikusok, csillagászok és történetmesélők voltak egy személyben.

Őseink a tudást vegyítették a hittel.

Nem babonás felhasználói voltak a mágiának, nem belekontárkodtak innen-onnan összekapart felszínes tudással a Művészetbe, mint a boszorkányok! Őseink maguk alkották meg a Titkos Művészetet.

Őseinknek annyi köze van a boszorkánysághoz, hogy évezredekkel utánuk, már a középkorban, az őstudás morzsáit összekaparókat nevezték boszorkánynak.

Mi vagyunk a Titkos Művészet
Mi vagyunk a Titkos Művészet

Őseink se a jobbkéz se a balkéz ösvényét nem követték.

Mert aki a Titkos Művészet beavatottja, tudja, hogy a két kéz egy testhez tartozik és a tudat dönt a szív ereje által.

Őseink nők és férfiak voltak.

A feminista vágyálmok és női felsőbbrendűség hazugságai csak a modern embernek szólnak. Papnők és papok voltak, mert az Istennőt és az Ő gyermekeit bárki szolgálhatta spirituális-szakrális úton.

Őseink számára elfogadott volt, hogy akár főpapnő, akár főpap álljon az élen, mikor kire volt nagyobb szükség.

A nemek közötti különbséget tanították, mert tudták, hogy az Élethez Nőre és Férfira egyaránt szükség van. A kettő nem csereszabatos.

Férfi képtelen szülni, nő képtelen nemzeni. Nőnek és Férfinak saját szerepet szánt a Teremtő az utódlás és utódgondozás során.

Őseink tudták, egyik sincs meg a másik nélkül.

Nő és Férfi együvé tartozik.

Mi vagyunk a Titkos Művészet. Elég a kétpólusú meséből. Hamuvá válik a kettős megosztottság minden korlátja.

Legyetek szabadok!

Az Istennő vezessen utunkon.

Forrás: great-goddess.com

Index