Skip to content

Mihály (Míkhá’él) arkangyal az angyalmágiában

Míkhá'él arkangyal az egyik legnépszerűbb angyal az angyalmágiában. Jó okkal.

Kicsoda Míkhá’él arkangyal?

Mihály (Míkhá’él, „Ki olyan, mint Isten?”) arkangyal a mennyei hadak nagy vezére és győztes harcosa. Ünnepnapja szeptember 29. Jelképe hatalmas kardja, mellyel legyőz minden gonoszt, akaratereje hatalmas, mint ahogyan ő maga is. Isten iránti hűsége megingathatatlan.

Az arkangyal jelen esetben a hét keresztény arkangyalt jelenti, nem pedig az angelológia második angyalkarát. Az arkangyal szó a görög arkhangelosz-ból ered, ami „főküldöttet”, „vezérangyalt” jelent.

(Mihály arkangyal szobra Kijevben)

A Mihály név eredete

Neve a héber „míkhá’él” (מִיכָאֵל) „ki olyan, mint Isten?” kifejezésből ered. A zsidó-keresztény hagyomány szerint Szent Mihály arkangyal az Istenhez hűséges angyalok vezére, akik Isten oldalán állnak a lázadó angyalok és a gonosz lelkek elleni harcban. Az Istenhez hűséges angyalok jelszava, csatakiáltása: Ki olyan, mint Isten?!, aminek voltaképpeni értelme ez: Senki sem olyan mint az Isten, vagyis: Isten a leghatalmasabb, ő a győztes, őt kell Úrnak elismerni, őt kell szolgálni.
A név jelentését olykor megpróbálják „Aki olyan, mint az Isten” értelemben magyarázni, ez azonban félreértés. Nyelvileg azért, mert a héber מי<mí> szócskának, mely a név első tagját alkotja, csak kérdő értelme lehet: ki?, kicsoda?; aki-t nem jelenthet (az utóbbit héberül az אשר <óser>szócska fejezi ki.) Tartalmilag pedig azért, mert a bibliai gondolkodástól teljességgel idegen is lenne a mennyei seregek vezérét „olyan, mint az Isten”-nek nevezni, hiszen az Istenhez való hűség lényege ebben a felfogásban épp a tőle való különbözés, neki való alávetettség elfogadása.

Mihály arkangyal további nevei

Melléknevei: Isten Hercege, Arkangyalok vezére, Nyugat ura, a Merkúr angyalainak ura, a Mennyország Seregeinek kapitánya, a Mennyország seregeinek hercege, a Mennyország alkirálya, a római katolikus egyház védőszentje, Izrael védőszentje, Mennyek Seregének főparancsnoka, az Erény hercege, Isteni védelmező, a Fény Hercege, a Béke védelmezője, Vasárnap angyala, a Tűz angyala, az Olajfa angyala, a Mandulafa angyala.
Szent Mihály földi megtestesülése Sárkányölő Szent György.
Az ezoterikusok Mihály arkangyalt a Merkúr lelkének tartják.

Mihály arkangyal

Az Isten ellen fellázadt Sátánt (Lucifert) eltiporta, és lándzsájával átszúrta, majd letaszította a földre.
Felemelte a mennybe Énok prófétát.
A Jelenések Könyve szerint a végítéletkor feloldozza a Sátán láncait, és ideiglenesen hagyja, hogy kitombolja magát a földön.
Nem általános keresztény felfogás szerint Isten büntetését is végrehajtja az embereken: részt vett például az egyiptomi elsőszülöttek lemészárolásában is, vezette az egyiptomiakat büntető angyalokat.
A Biblia név szerint ötször említi. Az Ószövetségben Dániel próféta könyve háromszor, az Újszövetségben egyszer Júdás Tádé apostol levele és egyszer a Jelenések könyve (SZIT fordítás):
Dán 10,13 – A perzsák országának (angyal) fejedelme huszonegy napon át ellenállt nekem. De Mihály, az egyik legfőbb fejedelem, segítségemre jött. Ott is hagytam, hogy küzdjön meg a perzsák királyával…
Dán 10,21b – És nem lesz velük szemben senki más segítségemre, csak Mihály, a ti fejedelmetek…
Dán 12,1 – Abban az időben fölkel Mihály, a nagy fejedelem, néped fiainak oltalmazója; mert olyan szorongattatás ideje következik, amilyen még nem volt soha, amióta nemzetek vannak. Abban az időben megszabadul néped, mind, aki be van írva a könyvbe.
Júdás 1,9 – jóllehet még Mihály főangyal sem mert káromló ítéletet kimondani, amikor Mózes holtteste miatt heves vitába szállt a sátánnal, csak ennyit mondott: „Büntessen meg az Úr!”
Jel 12,7 – Ezután nagy harc támadt a mennyben. Mihály és angyalai megtámadták a sárkányt. A sárkány és angyalai védekeztek…

Mihály arkangyal legyőzi a gonoszt. Guido Reni festménye.

Mihály arkangyal az angyalmágiában

Míkhá’él arkangyalt bátran hívja mindenki segítségül, aki nehéz helyzetbe került, vagy kihívások elé néz, esetleg spirituális védelemre van szüksége. Szárnya fehér, a végén kissé sötétszürke. Többnyire arany páncélban jelenik meg, vörös palásttal. Jelképei, amik megjelenhetnek körülötte a sas, a zászló, a dárda, az oroszlán. Kezében kardot és pajzsot tart.

Mihály arkangyal által felügyelt szakmák

 • autóversenyzők,
 • fitnesz és wellness,
 • igazság védelmezői,
 • katonák,
 • rendőrök,
 • sportolók,
 • táncosok,
 • testépítők,
 • tűzoltók.

Mikor hívd Míkhá’élt?

Amikor a környezet, amelyben élsz, drasztikus változáson készül átmenni, legyen az változás a karrieredben, családban, baráti körben, és szükséged van plusz erőre, hogy szembenézz a kihívásokkal.

Milyen pozitív tulajdonságokat segít Mihály arkangyal?

 • bátorság,
 • büszkeség,
 • kitartás,
 • merészség,
 • öntudatosság,
 • ravaszság,
 • szabadság.
Mihály (Míkhá'él) arkangyal az angyalmágiában
Mihály (Míkhá’él) arkangyal az angyalmágiában

Mihály arkangyal felügyelete alatt álló celesztiális létezők

Elem: Tűz.

Energiarendszer: Napfonat.

Égitestek: Nap.

Évszak: Nyár.

Hét napja: Vasárnap.

Mihály arkangyal felügyelete alatt álló földi létezők

Állatok:
 • bivaly,
 • kakas,
 • medve,
 • oroszlán (és nagymacskák)
 • sas,
 • sólyom, és más ragadozómadarak.
Növények:
 • akác,
 • angyalgyökér,
 • csípős paprika,
 • datolya,
 • kőrisfa,
 • olíva,
 • napraforgó.
Fűszerek:
 • babér,
 • bors,
 • csípős paprika (és minden, ami kapszaicint tartalmaz),
 • fahéj,
 • sáfrány.
Kristályok:
 • achát,
 • gránát,
 • gyémánt,
 • hegyikristály,
 • karneol,
 • macskaszem,
 • napkő,
 • smaragd.
Fémek:
 • arany,
 • titánium,
 • vas.
Tárgyak:
 • gyertyák és más, tűzzel világító eszközök,
 • fegyverek (főként kard és más vágófegyverek),
 • pajzsok és páncélzat.
Illatok:
 • ámbra,
 • fahéj,
 • pacsuli,
 • pézsma,
 • tubarózsa (tüzesebb illatok).
Zene:

hang: C. Hangszer: gitár, zongora.

Színek:
 • arany,
 • narancs,
 • sárga,
 • vörös.
Számok:

1, 3.

Alakzatok:

háromszög, tetraéder (piramisforma).

Hogyan lépj kapcsolatba Mihály arkangyallal?

Mihály jelenlétére olyan forróság utal, ami jóleső, megtisztító, ami elűzi a félelmet és a lelki fáradtságot. Humoros, bár humora karcos. Erős, büszke kiállása miatt nem viseli jól a tétovázást, a bizonytalankodást, a teszetoszaságot. Ha nincs tiszta célod és erős elhatározásod, inkább szedd össze magad, mielőtt hívod.

Az alábbi helyzetekben segít elsősorban:

 • állásfoglalás,
 • bátorság, kihívások,
 • fáradtság, fáradozás,
 • érdemesség és az önbecsülés fokozása,
 • irányítás, vezetés,
 • védelem.

Fohászok Mihály Arkangyalhoz

Míkhá’él arkangyal célratörő, ezért a körülményes szertartások és imák helyett inkább rövid fohászokkal fordulj hozzá.

„Mihály Arkangyal óvj meg minden bajtól.”
„Mihály Arkangyal adj erőt, hogy szembe nézzek ezzel a helyzettel.”
„Mihály Arkangyal, segíts felfedeznem az igazságot.”
„Mihály Arkangyal, segíts, hogy hű lehessek magamhoz.
” Mihály Arkangyal borítsd rám védő szárnyaidat.”

Forrás: tarsasag.org

Index