Skip to content

Örömtettek, avagy a hét, örömmel teli cselekvés

Az Istennő vallásában az örömtettek olyan cselekedetek, amelyek a tiszta tudatosságból fakadnak, ezáltal meghaladják az érzelmek és testi gondolatok világát.

Az örömtettek révén válhatunk képessé arra, hogy egyaránt hasznosan cselekedjünk a magunk és társaink számára.

Az örömtetteket akkor is gyakorolhatod, ha nem követed az Istennő vallását. A mi felfogásunk szerint az Istennőben valláson kívül is hihetsz: sokan járnak saját, független spirituális utakon. Őket nevezzük Vándornak.

Miért fontos gyakorolni az örömtetteket?

Önmagunk és társaink megsegítése révén mindenki számára hasznos életet élünk. Ha érdemi változást akarunk a világban, akkor Mi magunk szükséges, hogy változzunk és változtassunk.

Ha vársz arra, hogy “tegyen végre valaki valamit”, akkor az Istennő rád vár, hogy “tegyél végre valamit”!

Az örömtettek saját elnevezését a magyar nyelv játékos szóalkotásával hoztuk létre, így lett, például az örömet okozó tettből örömtett, a nagylelkűség örömtettéből pedig adásöröm.

Örömtettek, avagy a hét, örömmel teli cselekvés
Örömtettek, avagy a hét, örömmel teli cselekvés

A hét örömtett

1. Tiszteletöröm, azaz erkölcsösség

A legelső örömtett maga az Istennő hitéből fakadó erkölcsös életvitel, az Istennő hite meghatározta együttélés szabályainak betartása.

Az erkölcsösség célja, hogy az emberek a lehető legszabadabban, egymást tisztelve élhessenek.

Ennek felismerése vezet oda, hogy tetteid során mérlegeled, azoknál érvényre juttatod-e a tiszteletet magaddal és másokkal szemben?

Milyen haszonnal járnak a tisztelet-örömtettek?

A tiszteletöröm által:

 • Távol tartjuk magunkat az ártó gondolatokból, beszédből vagy tettekből fakadó problémáktól,
 • Segít legyőzni a bennünk felbukkanó ártó szándékot,
 • Elkerülhetjük a szükségtelen ártó tetteket.
Tiszteletöröm, azaz erkölcsösség
Tiszteletöröm, azaz erkölcsösség

2. Adásöröm, avagy nagylelkűség

Adni azért öröm, mert a bőséget erősítjük: azt fejezzük ki, hogy rendelkezünk elegendő dologgal, hogy adhassunk belőle.

Elvégre csak abból lehet adni, ami van és a miénk.

Milyen haszonnal járnak az adás-örömtettek?

A nagylelkűség és az adományozás azt erősíti, hogy van mit megosztani. Akinek jól megy, az már csak azért is legyen nagylelkű, hogy minél többen éljenek minél jobban.

Az adás-örömtettel:

 • növekszik a saját önbecsülésünk,
 • pozitívabban állnak hozzánk mások,
 • segítjük a közösségünket,
 • a bőségtudatot erősítjük.
Adásöröm, avagy nagylelkűség
Adásöröm, avagy nagylelkűség

3. Őrzésöröm, azaz a határok meghúzása

Az egyik legelső és legfontosabb örömtett az őrzés-örömtett. Ez a saját magad belső békéjének, a személyiséged érintetlen egységének, azaz integritásának megőrzését jelenti, a saját határaid meghúzását.

A határok meghúzása azért fontos, hogy képessé válj nemet mondani mindazoknak, akik a te károdon akarnak előnyt kovácsolni a maguk számára.

Az őrzés-örömtettek egyszerre szolgálnak téged és szeretteidet: a határaid meghúzásával és megőrzésével a saját és általa a szeretteid boldogságát szolgálod, úgy, hogy felelős, felnőtt lényként leszel képes cselekedni.

Milyen haszonnal járnak az őrzés-örömtettek?

Az őrzés-örömtettek által:

 • képessé válsz nemet mondani,
 • megőrzöd saját integritásod,
 • megvéded mindazt, ami fontos a boldogulásodhoz,
 • elhárítod a negatív befolyásokat magad és szeretteid életéből.
Őrzésöröm, azaz a határok meghúzása
Őrzésöröm, azaz a határok meghúzása

4. Türelemöröm, avagy a béke megőrzése

A türelem lényege, hogy még erős érzelmi hatás alatt is képesek legyünk nyugodtak maradni és higgadtan cselekedni.

A türelem-örömtettek közé tartozik minden olyan tevékenység, amely által képessé válunk felülemelkedni az érzelmek tengerén és a nyugodt légben repülni, még ha a mélyben haragvó hullámokat is korbácsolnak fel az indulatok.

Milyen haszonnal járnak a türelem-örömtettek?

A türelem-örömtettek által:

 • megelőzheted, hogy indulatból cselekedj,
 • képes leszel megzabolázni az indulataidat, uralni az érzelmeidet,
 • könnyedebbé válnak a kapcsolataid,
 • meghúzva a határaidat megőrizheted saját integritásod, lelki nyugalmad.

5. Állhatatosság-öröm, avagy a kitartás termékenysége

Az állhatatosság-örömtett lényege a siker és gyarapodás megvalósítása és megélése a kitartás és állhatatos törekvés révén.

Az állhatatosság az, amikor minden nehézség ellenére is folytatjuk azt, amit elkezdtünk, és végig is csináljuk.

Milyen haszonnal járnak az állhatatosság-örömtettek?

Az állhatatosság-örömtettek által:

 • képessé válunk befejezni azt, amit elkezdtünk,
 • megtanuljuk legyőzni az akadályokat,
 • megtarthatjuk az adott szavunkat és teljesíthetjük ígéreteinket.

6. Elmélyedésöröm, avagy a meditáció

Az elmélyedés, azaz meditáció kifejezés alatt több különböző technikát értünk. A legismertebb talán mégis a teljesen lecsendesített elmével, nyugodt lélekkel és belső harmóniával járó fajta. Amikor elmélyedés-örömről beszélünk, ezt értjük alatta.

Milyen haszonnal járnak az elmélyedés-örömtettek?

Az elmélyedés-örömtettek által:

 • lecsendesül az elme és megnyugszik a lélek,
 • a test öngyógyító folyamatai felgyorsulnak,
 • barátságosan hat a vérnyomásra, csökkenti a stresszt,
 • képessé válunk higgadtan, érzelmi és gondolati befolyástól mentesen cselekedni,
 • elősegíti az önismeretet.
Elmélyedésöröm, avagy a meditáció
Elmélyedésöröm, avagy a meditáció

7. Döntésöröm, azaz az értékítélettől mentes ítélet

Sokak számára okoz gondot az ezoterikus világban az, hogyan tudják az ítéletmentességet összeegyeztetni a döntéssel és észbeli ítéletalkotással, mint például „a fű zöld”.

A döntésöröm lényege az, hogy az Istennő hívei felszabadulnak a hamis, álszent és teljesen félreértelmezett ítélkezés-mentesség bigott tévhite alól, mert tudják, hogy az csak a jogi ítélkezésre vonatkozik: ne ítéld el embertársaidat a bírájukként.

Ezért a döntésöröm egyfelől felszabadítja az őshitűeket, másfelől megadja a képességet arra, hogy helyes döntéseket, ész-ítéleteket hozzanak.

Milyen haszonnal járnak a döntés-örömtettek?

A döntés-örömtettek által:

 • képessé válsz megkülönböztetni helyest és helytelent,
 • képessé válsz önszabotálás nélkül döntést hozni,
 • könnyedén nemet mondhatsz mindarra, ami a számodra káros, hátrányos,
 • képessé válsz megszüntetni a határozatlanságodat.
Döntésöröm, azaz az értékítélettől mentes ítélet
Döntésöröm, azaz az értékítélettől mentes ítélet

Forrás: great-goddess.com

Képek: pixabay

Index