Skip to content

Sztár-karma vagy csillag-sors?

Százmilliók irigykednek a filmsztárokra és énekes csillagokra - de vajon a sztárok életútja karmikus, vagy a szabad akaratukból emelkedtek fel a magasba?

Minden ember megismételhetetlen csoda.

Vagy mégsem?

Miért van, hogy minden korban, minden kultúrában kialakulnak a sztereotípiák, az általános érvényűnek mondható sorsok.

Olyan életek elnagyolt vázlatai, amikhez persze hozzá adódnak az egyéni életek színezetei, de mégis felismerhető bennük valami nagyon is tipikus és egyetemes érvényű tanulság, megtanulni való.

Már az ókori filozófus Platón is beszél ezekről a sztereotip sorsokról az Állam című munkájának utolsó könyvében, ahol egy túlvilági látomásban írja le, a lelkek hogyan választják saját sorsukat az eléjük tett cserépdarabok közül.

És már az ókori görögök felismerték van csalárd zsarnoksors, poétasors, kézműves mester-élet, stb.

Mindegyikhez megvan az eleve hozzárendelt tanulság, amit ha szeretné ha nem, az őt választó léleknek meg kell tanulnia.

Minden sorshoz elválaszthatatlanul hozzá tartozik egy kötelező tanulság is, a sors csak a maga leckekönyvével együtt választható.

Sztár-karma vagy csillag-sors?
Sztár-karma vagy csillag-sors?

  • Mik modern korunk ilyen tipikus karma-csapdái?
  • Mik azok a mai korban azonnal tetten-érhető és jól körülhatárolható sorsok, amik eleve magukban rejtik, és előre-látható módon felfedik végzetük?
  • Mik a jól látható karma-forgatókönyvek?

Ebből veszünk számba egy közérthető példát!

A „sztár-karma”

Ma egymást érik a sztár-gyár tehetségkutató műsorok. Mondhatjuk, hogy ezek tényleg tálcán kínálják az erre tehetséggel bírók számára a sztár-sors tanulságait.

Mi az ebből valójában megtanulandó?

Nagyon sok fiatal teljesen tévesen azt gondolja, hogy „csillaggá” válni azt jelenti: gazdag, fényes és gondtalan életet élhetsz.

De ha megnézzük Elvis Presley, Marilyn Monroe, Michael Jackson, Axel Rose vagy bármelyik tündöklőnek gondolt celeb életét valóban ezt látjuk?

Ezek a sorsok mind azt tükrözik, hogy a világ figyelmének közepébe kerülő ember a kegyetlen reflektorfény röntgensugarában eszmél rá, hogy képtelen megfelelni a világ elvárásainak!

Hogy ugyan megkapja a világ figyelmét, és meglenne a lehetősége rá, hogy valami értékeset és valóban tartalmasat adjon a világnak de nem tudja mi lehetne az, mert maga sem tudja.

A legtöbb híresség sohasem válik valódi csillaggá, csupán üres héj, puszta lehetőség marad, tartalmatlan celeb.

Csatlakozz most a Lélekút Társaság szabad spirituális közösségi oldalához! A Lélekút Társaság küldetése, hogy a tiszta, valódi ezotéria, spiritualitás, okkultizmus és misztika iránt elkötelezett személyek számára lehetővé tegyük a közösségépítést.

A sztársors nagyon is végzetes, és halálosan komoly.

Korunk egyik legnehezebb sorsvállalása. Óriási lehetőséget rejt magában, hiszen a felnagyított figyelemnek köszönhetően rengeteg energia áramlik egy csillag felé.

A legtöbb sztár ezt egyszerű fekete-lyukként egyszerűen elnyeli. Ha egy csillagnak nincs valódi belső magja, önálló energia-forrása, akkor nagyon hamar kiég, mint egy valódi csillag esetében.

A sztársors nagyon is végzetes, és halálosan komoly
A sztársors nagyon is végzetes, és halálosan komoly

Az égi csillagok közvetlenül haláluk előtt, felfúvódnak, vörös óriás lesz belőlük. Ezt láthatjuk nagyon sok celeb esetében, mikor már nincs valódi tartalom, nincs tényleges érték-közvetítés marad az egyre üresebb botrány-hős szerep.

Az öncélú és értéktelen hírgyárak áldozati oltárán való felkoncoltatás.

A legtöbb sztár szó szerint bele is hal nagyságába, mert belső tartalom híján nincs mivel táplálni az állandóan követelt ragyogást.

Ma mégis egyre többen indulnak neki a sztárságnak.

Sztárgyár műsorok kínálgatják a lehetőséget, és egyre többen szeretnék a karmikus tanulásnak ezt az útját választani.

Mégis nagyon kevés „sztár” van, aki ha látja is ennek a sorskönyvnek a forgatókönyvét, időben kezébe veszi a lapokat, hogy tudja mikor kell megtenni a szükséges lépést, hogy a ragyogó lehetőség, ne holmi hullócsillag pillanatlángjával hulljon a teljes sötétségbe. Pedig a lehetőség nyitva áll mindenki előtt.

A valódi csillag-sors

Minden csillag egy távoli Nap. Körülötte megannyi kísérő, végtelen körpályán kerengő bolygó lakik. Ha egy Nap kialszik a bolygók elszabadulnak, míg egy másik újabb Nap be nem fogja őket.

A valódi csillag-sors
A valódi csillag-sors

Így van ez a sztárokkal is. Ha már nem fénylenek, nem ragyognak, az őket körüllegyeskedő újságírók, fotósok, menedzserek, hamar új utakra térnek. Ebben a világban nincs valódi hűség, csak zsoldos elköteleződés.

Ahhoz, hogy valaki éltető Napként ragyogjon évmilliókon át a külső látszat világa felől, a belső értékek felé kell mozdulni!

EZ a sztár-sorsok valódi célja és értelme!

De csak nagyon kevés valódi sztár jut oda, hogy még sikerei csúcsán értelmesebb célt és értelmet rendeljen hirtelen szerzett vagyonához és ismertségéhez, ami egyben megváltás is az ilyen sors negatív karmikus visszahatásai alól.

Ilyen pozitív példa Paul Newman esete, aki ismertségét és vagyonát a krónikus betegségekből felgyógyuló gyermekek pszichés rehabilitációját segítő Bátor Tábor létrehozására használta fel.

Érdekes megfigyelni, hogy szinte mindegyik sztár-sorsban eleve kódolva ott rejtezik a mérhetetlenül sok testi és lelki szenvedés, a testi vagy a lelki betegség.

És ez sohasem büntetés, hanem lehetőség amin keresztül juthat a már híressé és vagyonossá lett csillag, nemes és az emberiség egy szélesebb rétegét segítő célok megvalósításához.

A valódi csillaggá válás kikerülhetetlennek látszó eleme a meghasonulás, a látszólagos és valódi értékek közötti belső harc.

A valódi szuperember

Ilyen nagyon tanulságos példa a Superman-t alakító filmcsillag Christopher Reeve este, aki mintha élete minden eseményével egyetlen célra összpontosított volna, hogy élete „csúcsán” egy súlyos lovasbalesetben eltörje a gerincét, ami arra készteti, hogy létrehozza saját alapítványát, ami a gerincsérült betegek rehabilitációját segíti.

Életeseményei félelmetes összhangban terelik sorsa felé, aminek minden egyes eleme mint egy kirakós játék darabjai, ragyogó csiszolt karmikus tükörré áll össze: jómódú családi háttere, színésziskolái, és leginkább a „szerep” amivel egyé válik arca.

Ő a kettős életet élő szuperember, aki napközben középszerű újságíró, miközben valójában egy távoli csillagvilág minden erejét magában rejtő szuperhős.

A négy szupermenfilm jól tükrözi magának Christopher Reevnek a belső küzdelmét a szuperember szereppel.

Ezt tükrözi jól a harmadik rész végén a gonosszá lett szupermen és az esetlen újságíró Clark Kent belső küzdelme, ami jól mutatja a minden ember lelkében játszódó dilemmát: mi és ki vagyok valójában?

Esetlen halandó ember, vagy távoli csillagvilág halhatatlan istene?

A dilemma nagyon korán külső színtéren is megjelenik, hiszen már az első szupermen film sikerét követően, fogyatékkal élő gyermekeket támogató karitatív szervezetek élére áll.

És mintha saját jövőjét élné meg előre, még a második Szupermen film után, a Július 5-e című filmben tolószékes rokkantat alakítva megtanul súlyos testi fogyatékkal élni.

De hiába is próbál a szépfiú szuperhős-szereptől menekülni, hiába is próbál kibújni a szuperember bőrből, élete végén rá kell eszmélnie, a szuperember ott él mindenkiben.

Csak nem kívül, sármos műfogsor-mosolyok göndörített hajfürtjei mögött, hanem legbelül.

És a szerepet eljátszó sztár-színész miután az állandó reflektorfény tűzében áll, sorsát el nem kerülheti.

Hiába megannyi más drámai szerepjátszás, félsikerű filmek elismert alakítása, végül 43 évesen végzetes lovasbaleset éri, aminek következtében szó szerint elválik a teste a fejétől.

Megszakad minden kapcsolat a feje és a szíve között.

Súlyos betegsége tanítja meg hogyan kell és lehet újra összekapcsolni, összehangolni a fejünkben élő nemes gondolatokat és vágyakat a világot jelképező test többi részével.

Minden képzeletet felülmúló módon lesz úrrá képtelen helyzetén, és válik valódi szuperemberré egy tolószékhez, és egy lélegeztető készülékhez kötötten, mindenki tanulságára.

Soha nem látott erővel dolgozik az emberi létállapot javításán a testi bénulás lehetséges gyógymódjainak kutatásával. Ezt „tragikusnak” látszó végzetes balesete nélkül aligha tette volna meg.

Ez egy valódi csillag története.

Arra tanít bennünket, hogy a sztárság nem külső pompa, nem pénzben mért gazdagság, hanem belső tetterő. Képesség arra, hogy saját lehetőségeink birtokában jobbá tegyük a világot, amiben élünk.

A karmáról bővebben ebben a cikkben olvashatsz.

Szerző: Tarr Bence László

Forrás: tarrdaniel.com

Képek forrása: pixabay, wikipedia

Szeretnéd megtudni, hogy a párod, vagy a kiszemelted valóban az Ikerlángod-e? Készítettünk erre egy ikerláng tesztet, kattints ide!

 

Index