Skip to content

Tarot előrejelzés 2023 január hónapra

A Tarot előrejelzése 2023 januárjára vegyes képet mutat. Kemény, de ígéretes hónap vár ránk.

A Tarot kártyát a beavatottak és sokan mások is a misztikus tudás egyik szimbólumokba rejtő tárának tartják, amely alkalmas az előrejelzésre, jóslásra is.

Amennyiben elfogadod a Tarot érvényességét, következzen most az útmutatása az előttünk álló hónapra.

Így húzd ki a napi Tarot kártyát - kezdd a napot szívtudatosan a Tarot-val
Tarot előrejelzés 2023 január hónapra

Tarot előrejelzés 2023 január hónapra

A kirakás alapja négy kérdés volt, úgy, hogy mindegyiknél egy fő lapot és egy magyarázó lapot húztam. A magyarázó lapok sosem önmagukban értelmezendők, hanem a fő lap üzenetét pontosítják, annak valamely jellegzetességét kiemelve.

A négy kérdés az alábbi volt:

  1. Mi várható általában 2023 januárjában
  2. Mi várható testi harmónia terén
  3. Mi várható anyagiak terén
  4. Mire érdemes elsődlegesen összpontosítani

A négy kérdésre adott válaszok vegyes képet mutatnak

A négy kérdésre adott válaszok vegyes képet mutatnak
A négy kérdésre adott válaszok vegyes képet mutatnak

Mi várható általában 2023 januárjában

Fő lap: Szeretők (VI)

Magyarázó lap: Kelyhek Királya

Mi várható általában 2023 januárjában
Mi várható általában 2023 januárjában

A lapok üzenete: A Szeretők (VI) a válaszút, a döntés kártyája. A döntésképesség, a választás képességének kártyája, de akár magát a Tavaszt is jelképezheti, annak minden érzelmi-testiség jellegzetességével.

A Kelyhek Királya a a Víz elem férfi oldalát, a transzcendens tapasztalatokat testesíti meg. Másként kifejezve, a tudatos áramlás, az érzelemben megmutatkozó értelem lapja.

A Kelyhek Királya a Szeretők lapjának ezt a misztikus, érzelmeit megélő bölcs jellegét domborítja ki.

Együttesen tehát azt jelzi, hogy az ország döntési helyzetbe kerül, ahol fontos szerep jut az intuíciónak – illetve hogy itt a tavasz, de a testi vágyakat bölcsen, gondolkodva kell megélni.

Mi várható testi harmónia terén

Fő lap: Botok Hetes

Magyarázó lap: Kardok Tízes

Mi várható testi harmónia terén

A lapok üzenete: A Botok Hetes a kedvező pozícióból vívott, de valódi harcot jelenti, ám ritkán fizikai síkon, inkább azt fenyegeti valami, amit elértünk vagy el akarunk érni.

A Kardok Tízes az eltávozást, a véget jelképezi. Mindig fájdalmas, nehéz búcsút jelent, de szinte mindig értelmi alapon meghozott lezárás – azaz nem külső erők döntenek így. Ráadásul a folyamatról se mond semmit, az egyaránt lehet egy értékes tapasztalatszerzés vagy fájdalmas út is.

Mivel ez a lezárás jelentésű lap a küzdelem értelmű lap valamely részét hangsúlyozza ki, így a lapok üzenete a küzdelem egyértelmű végét, tudatos befejezését jelenti.

Számomra ez pozitív jelzés: az ország egyre jobb helyzetbe kerül.

Mi várható anyagiak terén

Fő lap: Botok Ötös

Magyarázó lap: Botok Ásza

Mi várható anyagiak terén
Mi várható anyagiak terén

A lapok üzenete: A Botok Ötös az erőpróba, a sportszerű versengés kártyája, az általa jelzett helyzet inkább játékos, mintsem vérre menő. Barátságos küzdelem.

A Botok Ásza dinamikus lehetőséget jelez, az Áramlásba belépés pontját, amelyet fel kell ismernünk. Vállalkozó kedvet, bátorságot, kockáztatási készséget is mutat.

A Botok Ásza tehát a barátságos erőpróba, a játékos kockázatvállalás lehetőségét erősíti meg, azaz anyagiak terén pozitív előrelépésre számíthatunk, olyan lehetőségekkel országos szinten, amik nem rónak nagy terheket ránk.

Mire érdemes elsődlegesen összpontosítani

Fő lap: Érmék Lovagja

Magyarázó lap: Akasztott (XII)

Mire érdemes elsődlegesen összpontosítani
Mire érdemes elsődlegesen összpontosítani

A lapok üzenete: Az Érmék Lovagja az anyagi gyarapodást és általában a fizikai világban való tartós előrejutást jelképezi, azt, amikor szorgalommal, kitartással és állhatatossággal kézzelfogható és időtálló értéket teremtünk.

Az Akasztott (XII) az önként vállalt áldozatot, a megtorpanást, a belső munkát, ugyanúgy jelképezi, mint a külső kényszer miatti megakadást. Az általa jelzett helyzetnél nem a megtorpanás a lényeges, hanem annak a lehetősége, hogy megérthetjük, mi okoz megakadást, blokkot.

A két lap együttesen világosan megmutatja, hogy az anyagiak terén való elakadás valódi okára szükséges ráébredni…

Ismerd meg részleteiben az összes Tarot lap értelmét! Gyere és vegyél részt az online Tarot tanfolyamunkon, ahol Magyarországon eddig sosem oktatott részleteket és a Tarot valódi titkait ismerheted meg.

Dr. Peter T. Sinclair

Index