Skip to content

Alapvető tündértan. Kik azok a tündérek és miket érdemes tudni róluk?

Lépj be egy világba, ahol a varázslat és a titokzatosság összefonódik, ahol ősi mesék suttognak a tündéreknek nevezett éteri lényekről. Ezek az ősi legendák a varázslatok és csodák élénk szövetét festik elénk, arra hívva minket, hogy felfedezzük a tündérvilág varázslatos birodalmát.

Létezik egy titokzatos világ, mely az emberek szeme elől rejtve maradt, de a legősibb legendák és mesék mélyén tovább él. Ez a világ a tündék és tündérek otthona, ahol a természet varázslatos erői és az emberi képzelet határ nélkül találkoznak.

Cikkünk mélyreható pillantást vet a tündérkultúrák világába, amelyek nem csak a természet szépségét őrzik, de magukban hordozzák az emberi érzelmek és vágyak tükröződését is. Ismerjük meg, milyen szerepet játszanak a tündék a természet erejének és harmóniájának fenntartásában, és hogyan jelennek meg a tündérek a mindennapokban, varázslatos képességeikkel gazdagítva az életünket.

Tartalomjegyzék

Mi az a tündér és a tünde?

Készüljünk fel, hogy elmerüljünk egy olyan világban, ahol a fák szavakkal szólalnak meg, a patakok dallamot zengnek, és a tündérek minden susogásában egy új történet rejlik. Fedezzük fel közösen azt az élettel teli birodalmat!

Első lépésként azonban tisztázzuk, kicsodák, micsodák is a tündérek.

A tündérek mitikus lények, amelyek számos európai kultúra folklórjában és legendájában megjelennek, és sokféle nevük, erejük és személyiségük van.

Megannyi tündérfaj létezik, akik egyszerre őrzik az ősi hagyományokat és a tündék tudását, amelyekről oly sokan álmodoznak.

9 tudnivaló a tündérekről, amit csak a beavatottak ismertek eddig
9 tudnivaló a tündérekről, amit csak a beavatottak ismertek eddig

Honnan ered a magyar tündér szavunk?

Habár a sumer szófejtegetés jól hangzik (a dingir „isten” szóból vált volna valahogy tündér), sajnos érvénytelen. A ’dingir’-ből ugyanis a belső-ázsiai tengri/tenger szó lett, mint „isten” és így szerepel a magyar nyelvben is, már a magyar őshitet elhagyva, mint személytelen világ-rész.

A hagyományos szófejtés szerint a tün+d+ér képzéssel jött létre: „A tűnik ige származéka annak ‘megjelenik’ jelentése alapján, deverbális -ér főnévképzővel (mint pl. vezér); d eleme a tűnődik, tündöklik igékből szervetlenül vonódott ide, azok képzőegyütteséből. Legkorábbi értelme ‘jelenés, tünemény, kísértet’ volt; melléknévi használata ritkább és másodlagos, az alapige ‘eltűnik’ jelentéséhez kapcsolódik.”

Az eredeti magyar szó ezekre a lényekre ismeretlen. A szépasszony kifejezés is csak egy másodnév, hogy ne kelljen az eredetit kiejteni (védekezés a veszélyes, ártó, félelmetes lényekkel szemben), és ezen hagyományok alapján a magyar tündérhagyomány teljes átfedésben van a kelta vagy szláv folklórral.

Melyik a helyes változat: a tünde vagy a tündér?

Mindkettő. Etimológiailag a Tünde egy irodalmi névforma (Csokonai találta ki), míg a tündér az 1600-as évektől ismert a magyar nyelvben.

Mostanra azonban, kiváltképpen a valós spiritualitás kapcsán, szükségessé vált, hogy mindkettőt használjuk a misztika és a szellemtudomány terén is, ám eltérő értelemmel:

 • a tündék alatt olyan emberszerű lényeket értünk, akik az anyagi univerzumunkkal párhuzamos másik univerzumban élnek, míg
 • a tündérek olyan apró termetű természetszellemek, akik a Földön, a földi világban élnek.

A rövid bevezető után most következzen kilenc dolog, amit talán nem tudsz a tündérekről:

1. A tündérek lehetnek jók vagy gonoszak

A kultúrától és a történettől függően a tündérek lehetnek jóindulatúak vagy rosszindulatúak az emberekkel szemben. Egyes tündérek segítőkészek és barátságosak, míg mások pajkosak és ártalmasak.

Rögtön az elején tisztázzuk, alapvetően három fő csoportot értünk „tündér” alatt:

 • a fénytündéket, akik egy, a Föld anyagi univerzumával párhuzamos univerzumban élnek, a Föld ottani változatán. Ők jellemzően az embernél magasabb, kecsesebb, éteribb lények, az emberéhez hasonló természettel és intelligenciával.
 • a tündéreket, akik értelmes, apró természeti lények a Földön
 • az „aprók népét” általában, azaz a természetszellemeket, akik között megtaláljuk a koboldokat, manókat, gnómokat, stb. is.
Kép: fénytündék, aos sí, seelie court – a jóakaratú tündék
Kép: fénytündék, aos sí, seelie court – a jóakaratú tündék

Ez a felosztás a valóságra épül, és nem annyira a különféle tradíciókra, amiket azért igencsak kiszíneztek az emberek az évezredek során. Az ír folklórban például kétféle tündér létezik:

 1. az aos sí (a halmok népe) és
 2. a sluagh (a nyughatatlan szellemek).

Az aos sí általában békés és tisztelettudó az emberekkel szemben, míg a sluagh-ok ellenségesek és veszélyesek.

A skót folklórban ugyancsak kétféle tündér is létezik:

 1. a seelie udvar (az áldottak) és
 2. az unseelie udvar (az átkozottak).

A seelie court kedves és nagylelkű, míg az unseelie court kegyetlen és gonosz.

1.1. Mi a helyzet a magyar tündérhagyományokkal?

Ha összehasonlítjuk a magyar tündérhagyományokat a többi európai népnél ismert folklórral, nem igazán találunk különbséget. Sőt, amikor olyan nevekkel találkozunk, mint Árgyilus királyfi, akkor aligha ősmagyar nevet olvasunk.

Ellenben van olyan kelta név, hogy Argyle. Árgájl-nak ejtik, ez azonban még nem jelent semmit – gondoljunk csak arra, hogy a sztefanosz ejtés dacára Istvánt írunk-mondunk. Argyle – Árgyil(us).

Kép: ártó szándékú, sötétségben élő tündék és tündérek, unseelie udvar, sluagh
Kép: ártó szándékú, sötétségben élő tündék és tündérek, unseelie udvar, sluagh

1.2. Hogyan lehet megkülönböztetni a jó és a rossz tündéreket a rossz tündérektől?

Van néhány támpont, amely segíthet megkülönböztetni a jó tündéreket a rossz tündérektől. Például a jó tündérek általában világos vagy világos színeket viselnek, míg a rossz tündérek sötét vagy tompa színeket.

A jó tündéreknek általában finom és szép vonásaik is vannak, míg a rossz tündéreknek groteszk és csúnya vonásaik. A jó tündérek szárnyai gyakran hasonlítanak a pillangókéra vagy a madarakéra, míg a rossz tündérek szárnyai a denevérekére vagy a rovarokéra3.

1.3. Hogyan védekezzünk a rossz tündérek ellen?

Ha rossz tündérrel találkozol, érdemes néhány óvintézkedést megtenned, hogy elkerüld a bántalmukat. Néhány gyakori módszer a rossz tündérek elhárítására:

 • Vas vagy acél viselése vagy hordása, amely állítólag elriasztja a tündéreket.
 • A ruháidat kifordítva viseld, ami állítólag összezavarja a tündéreket.
 • Négylevelű lóhere viselése, amely állítólag védelmet nyújt a tündérek ellen.
 • Csengettyűszó, amely állítólag elriasztja a tündéreket.
 • Ételt vagy tejet hagyni a tündéreknek, ami állítólag megnyugtatja őket.

A vas befolyásolja a mágneses teret, eltorzítja azt, így a tündék számára éppen olyan, mintha te egy torzító lencsén keresztül néznéd a világ egy részét.

2. A tündérek képesek megváltoztatni alakjukat és méretüket.

A tündérek egyik legfigyelemreméltóbb képessége az alakváltó képességük. A tündérek képesek különböző formákká, például állatokká, növényekké, tárgyakká vagy akár emberré is átalakulni. Méretüket is képesek megváltoztatni, a hüvelykujjnyi nagyságútól az óriás méretűig.

Néhány tündér szórakozásra vagy csínytevésre használja alakváltó képességét, míg mások álcázásra vagy megtévesztésre. A walesi folklórban például létezik egy tündér, a pwca (vagy púca/pooka máshol), amely képes fekete kecske, ló, nyúl vagy ember alakját felvenni. A pwca szereti megtréfálni az embereket, félrevezetve vagy megijesztve őket.

Az angol folklórban – akár a magyarban – létezik egy tündér, az úgynevezett changeling, amely egy tündérgyerek, akit felcserélnek egy embergyerekkel. A changeling általában úgy néz ki, mint az embergyerek, de néha felfedi valódi természetét azzal, hogy beteges, csúnya vagy gonosz.

A magyar tündérhagyományok annyiban térnek el, hogy a csúnya, beteges, (szellemi) fogyatékkal született gyerekre mondták, hogy „váltott gyerek”.

2.1 Hogyan lehet felismerni az alakváltó tündért?

Nehéz lehet megmondani, hogy valaki vagy valami valójában egy álruhás tündér-e, de van néhány jel, ami elárulhatja őket. Például:

 • Egy állati alakban lévő tündérnek szokatlan szemei lehetnek, például világító, emberhez hasonló vagy össze nem illő szemek.
 • Egy emberi alakban lévő tündérnek lehetnek állati vonásai, például fülei, farka, karmai vagy fogai.
 • Egy tündérnek bármilyen alakban különös aurája lehet, például halvány ragyogás, furcsa szag vagy hideg érintés.

2.2 Hogyan lehet megtörni az alakváltó varázslatot?

Ha azt gyanítod, hogy valakit vagy valamit egy tündér alakváltó varázslat alá vett, érdemes kipróbálnod néhány módszert, hogy megtörd a varázslatot. Az alakváltó varázslat megtörésének néhány lehetséges módja a következő:

 • A tündér nevének hangos kimondása, ami állítólag felfedi a tündér valódi kilétét.
 • A kereszt jelének megtétele vagy Isten nevének megidézése, ami állítólag elűzi a gonosz tündéreket.
 • A tündér napfénynek vagy tűznek való kitétele, ami állítólag legyengíti vagy elpusztítja őket.

3. A tündéreknek saját birodalmuk és szabályaik vannak.

A tündérek nem ugyanabban a világban élnek, mint az emberek. Egy párhuzamos dimenzióban élnek, amelyet Tündérországnak (vagy Tündérországnak) neveznek, és amely általában láthatatlan vagy az emberek számára elérhetetlen.

Tündérország egy varázslatos hely, ahol az idő és a tér másképp működik, mint az emberek világában. Ez egy olyan hely, ahol a tündéreknek saját törvényeik és szokásaik vannak, amelyek gyakran eltérnek az emberekétől, vagy ellentétesek azokkal.

Tündérországban például nincs halál vagy öregedés, de nincs igazán szabadság vagy egyéniség sem. A tündéreket természetük és szerepük köti, és engedelmeskedniük kell az uralkodóik által kijelölt útjuknak.

Ilyen módon valahol az emberi akaratszabadság és az angyali engedelmesség között vannak félúton, és inkább hasonlítanak a méhkaptárok vagy hangyabolyok tudatosságára: az egyes tündék rendelkeznek bizonyos fokú autonómiával, ám alapvetően a vezetőjük határozza meg a döntési kereteiket.

3.1 Hogyan léphetsz be Tündérországba

Van néhány módja annak, hogy az emberek beléphessenek Tündérországba, de ezek általában kockázatosak vagy ritkák. Tündérországba való belépés néhány módja a következő:

 • Tündérgyűrű megtalálása, ami egy gombákból vagy virágokból álló kör, amely a Tündérországba vezető kaput jelzi.
 • Egy suttogó szellem követése, amely egy titokzatos fény, amely tündérországba csalogatja az utazókat.
 • Egy tündér meghívása vagy elrablása, ami különböző okokból történhet, például szerelem, kíváncsiság vagy bosszú miatt.

3.2 Hogyan lehet visszatérni Tündérországból?

Van néhány módja annak, hogy az emberek visszatérjenek Tündérországból, de ezek általában nehezek vagy veszélyesek. Tündérországból való visszatérés néhány módja a következő:

 • Menekülés vagy harc a tündérrel, aki oda juttatott, ami a tündér erejétől és szándékától függően nehéz vagy lehetetlen lehet.
 • Egy másik tündérgyűrű vagy átjáró megtalálása, amely visszavezet az emberek világába, ami lehet ritka vagy rejtett.
 • Elkerülni, hogy bármit is egyél vagy igyál Tündérországban, ami örökre csapdába ejthet téged, vagy tündérré változtathat.

4. A tündéreknek különböző típusai és nevei vannak

A tündérek nem egy homogén lénycsoport. Eredetüktől, megjelenésüktől, funkciójuktól és viselkedésüktől függően különböző típusaik és nevük van. A tündérek néhány leggyakoribb típusa és neve a következő:

 • Tündérek: apró, szárnyas tündérek, akik kertekben és erdőkben élnek. Játékosak és barátságosak, de pajkosak és csínytevők is. Leginkább az angol és a cornwalli folklórban fordulnak elő.
 • Aprók népe: apró, szárnyas tündérek, akik vízforrások közelében élnek. Élénkek és vidámak, de félénkek és megfoghatatlanok is. Leginkább a francia és a kelta folklórban fordulnak elő.
 • Tuatha Dé Danann: magas, nemes tündérek, akik föld alatti halmokban élnek. Erősek és bölcsek, de büszkék és titokzatosak is. Leginkább az ír és a skót folklórban fordulnak elő.
Kép: A tündéreknek különböző típusai és nevei vannak
Kép: A tündéreknek különböző típusai és nevei vannak

A Tuatha Dé Danann, azaz Danu Istennő Népe, valójában nem sírhalmokban lakik. Ezek a kelta betelepülők előtti korokban keletkezett, újkőkori-bronzkori sírok és az azokat létrehozó népek is emberek voltak, csak felruházták őket csodás tulajdonságokkal a később érkezők.

Aligha mellékesen a Duna szó csak névváltozata a Danu-nak, és az Istennő neve számos más folyóéban is fennmaradt, min a Dnyeper vagy Dnyeszter.

A valódi Tuatha Dé Danann, mint a tündék népe, az újkőkori szent helyeket, mint átjárókat használta az univerzumok közötti átkeléshez.

4.1 Hogyan kommunikáljunk a tündérekkel

Van néhány mód, ahogyan az emberek kommunikálhatnak a tündérekkel, de ezek általában trükkösek vagy korlátozottak. A tündérekkel való kommunikáció néhány módja a következő:

 • Tündérnyelvet használnak, ami egy speciális dialektus vagy kód, amit csak a tündérek értenek. Néhány példa a tündérek nyelvére a gael, a walesi, a latin vagy a rúnák.
 • Tündér médium használata, amely egy olyan személy vagy tárgy, aki képes csatornázni vagy lefordítani a tündérek üzeneteit. Néhány példa a tündér médiumokra: látnokok, médiumok, kristályok vagy kártyák.
 • Tündérajándék használata, ami egy olyan különleges képesség vagy tehetség, amely lehetővé teszi, hogy lássuk vagy halljuk a tündéreket. Néhány példa a tündérek ajándékára a tisztánlátás, a tisztánhallás vagy az intuíció.

4.2 Hogyan barátkozzunk a tündérekkel

Van néhány módja annak, hogy az emberek összebarátkozzanak a tündérekkel, de ezek általában óvatosak vagy tisztelettudóak. A tündérekkel való barátkozás néhány módja a következő:

 • Ajándékok vagy bókok felajánlása a tündéreknek, amivel kifejezhetjük az irántuk érzett megbecsülésünket és csodálatunkat. Néhány példa a tündéreknek szánt ajándékokra vagy bókokra a virág, a méz, a zene vagy a költészet.
 • Szívességeket vagy tanácsot kérni a tündérektől, ami megmutathatja, hogy bízol bennük és alázatos vagy velük szemben. Néhány példa a tündérek szívességeire vagy tanácsaira: gyógyítás, védelem, útmutatás vagy bölcsesség.
 • A tündérek szabályainak és kívánságainak tiszteletben tartása, ami megmutatja, hogy tudatában vagy a velük való harmóniának. Néhány példa a tündérek szabályaira és kívánságaira: ne árts a természetnek, ne szegd meg az ígéreteidet, ne hazudj.

5. A tündérek kapcsolatban állnak a természettel és a mágiával

A tündéreknek erős kapcsolatuk van a természettel és a mágiával. Gyakran társítják őket a természeti elemekkel és erőkkel, mint például a föld, a levegő, a tűz, a víz, a fény, a sötétség stb.

Emellett mágikus erőkhöz és képességekhez is hozzáférnek, mint például a repülés, az alakváltás, a láthatatlanság, a varázslás stb.

A tündérek a természettel és a mágiával való kapcsolatukat különböző célokra használják, például a szépség megteremtésére, az egyensúly fenntartására vagy önmaguk kifejezésére.

Kép: A tündék és tündérek irtóznak a vastól
Kép: A tündék és tündérek irtóznak a vastól

5.1 Hogyan használják a tündérek a természetet

A tündérek a természetet otthonukként, forrásként és eszközként használják. Olyan természetes élőhelyeken élnek, mint az erdők, mezők, barlangok, tavak stb.

Energiát és inspirációt merítenek a természeti jelenségekből, mint például a nap, a hold, a csillagok, a szivárvány stb. Manipulálják a természetes anyagokat és erőket, mint például a virágok, kövek, szél, tűz stb.

6. A tündérek kapcsolatban állnak az emberekkel és más élőlényekkel.

A tündéreknek összetett és változatos kapcsolatuk van az emberekkel és más teremtményekkel. Lehetnek az emberek és más lények szövetségesei, ellenségei, szeretői vagy riválisai. Lehetnek az emberek és más lények ősei, leszármazottai vagy rokonai is.

A tündérek különböző okokból, például kíváncsiságból, szórakozásból, vonzódásból vagy bosszúból lépnek kapcsolatba az emberekkel és más lényekkel.

6.1 Hogyan hatnak a tündérek az emberekre

A tündérek sokféleképpen befolyásolják az embereket, pozitív és negatív értelemben egyaránt. A tündérek többek között a következő módon befolyásolják az embereket:

 • Kívánságok vagy átkok megadása az embereknek, amelyek szerencsét vagy szerencsétlenséget hozhatnak számukra.
 • Tanítani vagy becsapni az embereket, ami tudást vagy zavart adhat nekik.
 • Inspirálja vagy kísérti az embereket, ami kreativitást vagy félelmet kelthet bennük.

6.2 Hogyan viszonyulnak a tündérek más lényekhez?

A tündérek sokféleképpen viszonyulnak más lényekhez, barátságosan és ellenségesen egyaránt. Néhány olyan lény, akikkel a tündérek kapcsolatban állnak:

 • Angyalok: égi lények, akik Istent szolgálják és a jóságot képviselik. A tündérek és az angyalok néha szövetségesek vagy ellenségek, attól függően, hogy milyen beállítottságúak és napirendűek.
 • Démonok: a Teremtésen kívüli, nem-élettel bíró, pusztító entitások, amelyek általunk ismert egyetlen valós célja minden elpusztítása. Az értelmesebb démonok képesek jótevő, ajándékozó, segítő szerepet is magukra ölteni, hogy így verjék át a hiszékenyeket és juttassák be őket a Teremtésen belülre a létsíkok közötti Ürességből. A tündérek és a démonok általában ellenségek, hiszen a démonok ugyanúgy ellenségeik nekik is – ám amint akadnak emberek, akik démonokkal paktálnak le, amik aztán lassan felfalják a lelküket és megmérgezik a tudatukat, úgy ez előfordul a tündékkel is.
 • Sárkányok: a tündérek és az értelmes sárkányok gyakran barátok vagy társak, mivel közös a kapcsolatuk a mágiával és a természettel. A tudatos sárkányok, mint kapuőrző, a Teremtést védelmező lények ugyanúgy szövetségesei az embereknek, mint a tündéknek.

7. A tündéreknek kultúrájuk és történelmük van

A tündéreknek gazdag és ősi kultúrájuk és történelmük van. Saját hagyományaik, hiedelmeik, művészeteik és tudományaik vannak.

Saját mítoszaik, legendáik, háborúik és hőseik is vannak. A tündéreknek kultúrájuk és történelmük van, amelyek befolyásolják és befolyásolják az emberek és más lények kultúráját és történelmét.

Kép: A fénytündék saját, ősi civilizációval rendelkeznek
Kép: A fénytündék saját, ősi civilizációval rendelkeznek

7.1. Hogyan fejezik ki a tündérek a kultúrájukat

A tündérek sokféle módon fejezik ki a kultúrájukat, kézzelfogható és megfoghatatlan módon egyaránt. A tündérek kultúrájuk kifejezésének néhány módja a következő:

 • Fesztiválok vagy rituálék megünneplése, amelyek fontos eseményeket vagy évszakokat jelölnek a naptárukban.
 • Olyan kézműves mesterségek vagy készségek gyakorlása, amelyek különböző területeken mutatják meg tehetségüket vagy képességeiket.
 • Olyan alkotások vagy műtárgyak létrehozása, amelyek különböző formákban tükrözik esztétikájukat vagy értékeiket.

7.2. Hogyan jegyzik fel a tündérek a történelmüket

A tündérek sokféle módon jegyzik fel a történelmüket, szóban és írásban egyaránt. A tündérek történelmük megörökítésének néhány módja a következő:

 • Olyan történetek vagy dalok elmesélése, amelyek a saját nyelvükön mesélik el eredetüket vagy kalandjaikat.
 • Könyvek vagy tekercsek írása, amelyek törvényeiket vagy krónikáikat dokumentálják az írásukban.
 • Rúnákat vagy szimbólumokat faragnak, amelyek titkukat vagy üzeneteiket kódolják.

8. A tündéreknek humorérzéke és személyisége van.

A tündéreknek humorérzékük és személyiségük van, ami egyedivé és érdekessé teszi őket. Humorérzékük gyakran szellemes, szarkasztikus vagy játékos. Személyiségük is van, amely gyakran kíváncsi, kalandvágyó vagy lázadó.

A tündérek humorérzékkel és személyiséggel rendelkeznek, ami szórakoztatóvá vagy kihívássá teszi a velük való érintkezést.

8.1. Hogyan viccelődnek a tündérek az emberekkel?

A tündérek sokféleképpen viccelődnek az emberekkel, ártalmatlan és ártalmas módon egyaránt. A tündérek többek között a következő módon viccelődnek az emberekkel:

 • Az emberi hibák vagy hibák kigúnyolása, ami lehet számukra mulatságos vagy bosszantó.
 • Az emberi holmikkal vagy tevékenységekkel való tréfálkozás, ami lehet vicces vagy frusztráló számukra.
 • Emberi tárgyak vagy gyermekek ellopása, ami lehet számukra vicces vagy rémisztő.

8.2 Hogyan fejezik ki a tündérek a személyiségüket

A tündérek sokféleképpen fejezik ki személyiségüket, verbálisan és nem verbálisan egyaránt. A tündérek személyiségük kifejezésének néhány módja a következő:

 • Olyan szavak vagy mondatok használata, amelyek beszédükben elárulják hangulatukat vagy hozzáállásukat.
 • Olyan gesztusokat vagy kifejezéseket használnak, amelyek testbeszédükkel közvetítik érzelmeiket vagy szándékaikat.
 • Olyan színeket vagy kiegészítőket használnak, amelyek megjelenésükben megmutatják stílusukat vagy preferenciájukat.

9. A tündérek titokzatossággal és bűbájjal rendelkeznek

A tündérek titokzatossággal és bűbájjal rendelkeznek, ami vonzóvá és érdekesnek teszi őket. Van egy titokzatosságuk, amely gyakran rejtett, rejtélyes vagy titokzatos.

Olyan bájerővel is rendelkeznek, amely gyakran elbűvölő, csábító vagy csábító hatással bír az emberekre. A tündéreknek van egy titokzatosságuk és egy varázsuk, ami kívánatossá vagy veszélyessé teszi őket.

Kép: a tündérek és tündék mágikus erővel bírnak
Kép: a tündérek és tündék mágikus erővel bírnak

9.1. Hogyan rejtik el a tündérek a kisugárzásukat?

A tündérek sokféle módon rejtik el a kisugárzásukat, finom és nyilvánvaló módon egyaránt. A tündérek többek között a következő módon rejtik el a titokzatosságukat:

 • Bűbájt vagy illúziót használnak, hogy elrejtsék vagy megváltoztassák valódi megjelenésüket vagy személyazonosságukat.
 • Rejtvények vagy rejtvények segítségével elfedik vagy próbára teszik valódi tudásukat vagy céljukat.
 • Mágiát vagy trükköt használnak, hogy elrejtsék vagy manipulálják valódi helyzetüket vagy tevékenységüket.

A tündérek sokféleképpen használják a bájukat, gyengéden és erőteljesen egyaránt. A tündérek többek között a következő módon használják a bájukat:

 • Szavakkal vagy dalokkal meggyőzik vagy elvarázsolják a célpontjuk elméjét vagy szívét.
 • Érintésekkel vagy csókokkal elcsábítják vagy megbabonázzák célpontjuk testét vagy lelkét.
 • Ajándékokat vagy ígéreteket használnak, hogy elcsalják vagy megkötözzék célpontjuk akaratát vagy sorsát.

Astraios Cikk forrása: tarsasag.org

Tartalomjegyzék

Index