Skip to content

A zsidó istennév eredeti formájának felfedezése

Régóta zajlik a vita, hogy a JHVH mássalhangzókat, a Tetragrammatont hogyan is kéne kiolvasni. Egy biblikus tudós, Nehemia Gordon ezer ősi kéziratot elemezve talált rá a megoldásra.

Nehemia Gordon és kutatócsoportja 2018. január 21-én publikálta a szenzációs felfedezést, amire több mint ezer, eredeti héber bibliai kézirat elemzését követően jutottak.

A Jahve formula görög eredete

Két évszázadon keresztül a tudósok a görög források alapján azt feltételezték, hogy a zsidók az istenük héber nevét eredetileg „Jahvé”-nak ejtették. 2016 végén azonban Gordon olyan, korábbról nem ismert kéziratokat talált, amelyek bár jól ismert szövegeket tartalmaztak, de a többi irattól eltérően egyértelműen jelezték a JHVH név magánhangzóit.

A Tetragrammaton az angyalaival
A Tetragrammaton az angyalaival

Kép forrása: Lawrence OP

Eszerint azt héberül „Iehovah”-nak kell ejteni, ami nagyon hasonló a Jehova formához, de a szó elején I szerepel és a hangsúly az utolsó szótagra esik. Magyarul kb. jehoVAH módon kell kimondani.

JHVH, IHVH, Tetragrammaton

A zsidó Isten neve nyugaton általában Tetragrammaton néven ismert. A legtöbb héber bibliai kéziratban benne szerepel, de eredetileg nem jelölték rajta pontozással (ún. maszoréta szöveg) a magánhangzókat. Ennek legfőbb oka egy ősi izraelita tilalom, amely szerint Jahveh nevét tilos kimondania bárkinek, és a főpap is csak évente kétszer, a szentélyben tehette meg.

Van Linge ólomüveg ablaka a Queen's College-ban, Oxfordban. Középen a Tetragrammaton, mellette két oldalt Péter és Pál apostolok
Van Linge ólomüveg ablaka a Queen’s College-ban, Oxfordban. Középen a Tetragrammaton, mellette két oldalt Péter és Pál apostolok

Kép forrása: Lawrence OP

A Tetragrammaton eredete

JHVH (vagy YHWH יהוה) az úgynevezett tetragrammaton (τετραγράμματον – (a) négy betű), a négybetűs héber Istennév, Izrael Istenének az Ószövetségben található neve.

tradicionális kiejtése Adonáj (Úr, Uram), vagy ha-Sém (a Név), melyeket Örökkévaló vagy Mindenható formában fordítanak,

A kereszténységen belüli kiejtése(i) és/vagy fordításai világnézettől és felekezettől erősen függőek és ezek alapján is különülnek el. A magyar – nem zsidó – bibliafordításokban többnyire az Úr (a görög és latin fordítások nyomán), ritkábban a Jehova, újabban, és a teológiai irodalomban csaknem kizárólagosan a Jahve alakok terjedtek el.

A helyes kiejtés tehát Jehovah

A Gordon által korábban felfedezett öt teljes bibliai kéziratban maszoréta pontozással, azaz a magánhangzók jelölésével szerepel a JHVH név, amely bizonyította, hogy a Tetragrammaton kiejtése a zsidó írástudók számára is ismert volt, nem csak a főpapnak, és a helyes forma „Jehovah”.

JHVH, azaz a Tetragrammaton maszoréta (pontozásos) héber szövegben
JHVH, azaz a Tetragrammaton maszoréta (pontozásos) héber szövegben

A felfedezést alátámasztó új bizonyíték megszerzésére irányuló projekt 2017 februárjában kezdődött, és kevesebb mint egy év alatt Gordon 1000 további héber bibliai kéziratot talált teljes magánhangzó-jelöléssel, amelyek a „Jehovah” formát bizonyítják.

Ezek közé tartoztak a két legkorábbi ismert héber bibliai kézirat, magánhangzókkal, az Orosz Nemzeti Könyvtárban, Evr. II B 100 számon szereplő, 894-ből származó és a Próféták Kairói Kódexe 895-ből. Gordon és csapata szintén megtalálta a „Jehovah” magánhangzókat a Kairóban 1896-ban felfedezett „Babiloni irányítás” címet viselő kéziratban.

További információ a felfedezésről:nehemiaswall.com

Fotó felirata: A Shema (Deuteronomy 6: 4) a 10. században Damaszkusz Korona a visszaállított magánhangzók a Tetragrammaton.

Cikk és kép forrása: religionnews.com

Index