Skip to content

A Forrás-esszencia, a Forrás teremtő ereje

A manifesztáció energiája a Forrásból származik, abból merítünk a teremtő folyamatok során.

A Tau-módszer technikáinak jelentős része a Forrásból származó teremtő erőt hasznosítja.

Amikor manifesztálunk, azaz megalapozzuk a kívánt cél megvalósulását, a Forráshoz kapcsolódunk valamilyen módon, és az így létrejött csatornán keresztül közvetítjük a teremtő erőt, a Forrás-esszenciát (vagy röviden: Esszenciát).

A Forrás-esszencia mindent áthat

A Forrás ereje, az Esszencia mindenütt megtalálható a Mindenségben valamilyen minőségben és tisztaságban, hiszen ez az ősenergia, ami által minden megvalósulhatott.

Mi valójában ez az energia és hogyan hat?

A Forrás-esszencia, a Forrás teremtő ereje
A Forrás-esszencia, a Forrás teremtő ereje

Rögtön tegyünk különbséget a fizikai és a spirituális értelemben vett energia között.

Fizikai értelemben az energia a munkavégzés képességének mértékét jelenti, azt, ami által megfelelő kölcsönhatásban az egyik test képes változást előidézni egy másik testben.

Spirituális értelemben az energia hatóerőt jelent, egy olyan önmagában is létező erőt, ami anyagi hordozó nélkül is jelen van. A mindenséget felépítő fluidum, ami őseredeti állapotában leginkább „fényvízként” azaz aetherként írható le.

Az energia a Tau-módszerben tehát sokkal inkább „anyag”, mintsem pusztán egy fizikai tulajdonság.

A Forrás-esszencia mennyisége térben és időben eltérő

Azonban az, hogy a Forrás-esszencia mindenütt jelen van, nem jelenti azt, hogy mindenütt egyformán erősen volna jelen. Több, magát gyógyítónak vagy ezoterikusnak tekintő rendszer is abban téved, hogy úgy kezeli a Forrás-esszenciát, mint ami egységes mértékben, folyamatosan megtalálható mindenütt.

A tévedést könnyű belátni: ha ez igaz volna, akkor egy gyár lebetonozott, olajfoltos udvarán pontosan ugyanolyan energiaminőséget találnánk, mint egy trópusi paradicsomban vagy egy ősi kőkör közepén.

Ha mindenütt egyforma mértékben állna rendelkezésre, akkor egy zsúfolt város közepén pont annyira töltődne fel mindenki, mint a természetben.

A Forrás-esszencia számos energiafajtában megmutatkozik

Ugyancsak fontos tudni, hogy maga a „vegytiszta” Esszencia csak a legmagasabb síkokon és persze közvetlen a Forrásnál érhető el. A Forrás-esszencia az alsóbb létsíkokon besűrösödik, átalakul, különféle minőségekben mutatkozik meg.

Ennek köszönhető, hogy az egyes létsíkok, létezők (szellemi lények, élőlények, tárgyak, stb.) másféle energiamintával rendelkeznek.

A legjobb párhuzam erre az anyagi síkon a periódusos rendszer: igaz, hogy minden elem a hidrogénből keletkezett, ám ettől még több mint százféle elem ismert.

Igaz, hogy minden energiafajta a Forrás-esszenciából keletkezett, ám ettől még több százféle energiafajta ismert.

A Forrás-esszencia bárki számára elérhető

A Forrás-esszencia, eredeti formájában is, bárki számára elérhető. Ez nem jelenti azt, hogy mindenki hozzá is fér! Habár minden emberi lénynek születésétől fogva (lelke születésétől kezdve) joga van a Forrás-esszenciára, rengetegen akadnak, akik nem élnek vele.

Vagy azért, mert nem tudnak róla, vagy azért, mert nem tudják, miként élhetnek vele. A Tau-módszer elsajátításának egyik alapja éppen ezen tudás és készség megszerzése.

Forrás: tauportal.hu

 

 

Index