Skip to content

A Kolbrin Biblia egy modern átverés – vagy mégsem?

A Kolbrin Biblia magyar kiadását mérsékelt érdeklődés fogadta, hiszen alig volt a köztudatban korábban, hogy létezik egy állítólagos őstudást tartalmazó, eleddig ismeretlen írás.

Ideje tehát alaposabban megvizsgálni ezt az állítólagosan ősi írásgyűjteményt, hogy kiderüljön, eredeti könyv, modern hamisítvány, vagy esetleg egy jószándékú, átverős tréfa.

A Kolbrin Biblia eredete, ami már önmagában is gyanús

A Kolbrin Biblia az első, 1994-es változatában még „A Kolbrin” nevet viselte. Az amerikai kiadó adta hozzá a Biblia szót a 2006-os kiadáshoz, mert jobban hangzott szerintük.

Ez persze önmagában még semmit sem jelent, azon túl, hogy egy klasszikus marketinfogás volt a cím megváltoztatása.

Az ősi eredetet sokkal inkább maguk a szerzők teszik kétségessé

A szavahihetőségéről csak az előszót idéznénk

„Az itt bemutatott dolgok nagy része valójában egy rakás eldobott kézirat, melyet részben megégtek, vagy az időjárás tett kárt bennük, mielőtt kéziratba foglalták volna őket, amelyből ezt a könyvet írtuk. Kétségtelen, hogy a hiányzó részeket utólag magunk pótoltuk, jó szándékkal, úgy, hogy összhangban legyen az eredetivel.”
Kolbrin, Előszó

forrás: archive.org

Magyarul, a nem kicsit foghíjas művet saját fejből egészítették ki. És még mindig ősi bölcsességnek számít…

A Kolbrin Biblia egy modern átverés - vagy mégsem?
A Kolbrin Biblia egy modern átverés – vagy mégsem?

Persze még ez sem cáfolná azt, hogy az alapszöveg ősi lenne. A Tamás Evangéliuma (a mondás-gyűjtemény) például legalább négy réteget tartalmaz, amelyek között akár évtizedes, évszázados távolság is lehet.

Mindenesetre az biztos, hogy nem tekinthető teljesen ősinek és eredetinek – hiszen bőségesen kipótolták, tetszés szerint szerkesztették és írták át.

Már ha elhisszük, hogy volt ősi szöveg. Lássuk most részleteseben a könyvet.

A Kolbrin (Biblia) szerkezete

A Kolbrin 11 könyvből áll. Az első hat (közös néven: a Bronzkönyv) állítólag ókori egyiptomi szerzők munkája, akik a zsidók kivonulása utáni időszakban jegyezték le ezeket.

A maradék ötöt (közös néven: Coelbook, vagy Kailedy) kelta druidák írták a bibliai Újszövetség keletkezésének idején. Állítólag.

A Kolbrin (Biblia) állítólagos története

A könyv eredettörténete szerint vallásos druidák őrizték a kéziratokat a Glastonbury Apátságban. Ezzel valamiért nem dicsekedik az apátság honlapja, arról nem is beszélve, hogy a druidák a kereszténység térhódításával éppen úgy tűntek el, ahogy Magyarországon a táltosok. 

Kizárt, hogy druidák éltek volna egy keresztény apátságban, főként úgy, ahogy a Kolbrin eredet-meséjében szerepel, amely szerint I. Edvard király 1148-ban könyvégetést rendelt el, ahol a Kolbrinhoz hasonló eretnek műveket kellett megsemmisíteni. A tűzben az apátság is porrá égett.

A legnagyobb bökkenő a történetben, hogy ehhez képest I. Edvard király még 50 évig nem született meg.

A Kolbrin (Biblia) nem eredeti, mert önmagát buktatja le

A szövegben két olyan történeti adat is szerepel, amely nem csak pár évnyi tévedést, de alkalmasint évszázados eltérést mutat a valósághoz képest – egy középkorral foglalkozó történelemkönyvet igazán kinyithattak volna a szerkesztők.

  • I. Edvard király (1239-1307) jóval később élt, mint ahogy Glastonbury leégett, így nem akarhatta megsemmisíteni az eretnek műveket 1184-ben, 50 évvel a születése előtt.
  • Az angliai kolostorokat és apátságokat az 1530-as évek végén kezdik felszámolni, VIII. Henrik idején, nem évszázadokkal korábban. Ez újabb hatalmas történeti baki a szövegben.

Azaz a királynak az apja sem élt még a tűz idején, az angliai kolostorokat pedig még bő háromszáz-négyszáz évig tiszteletben tartotta a brit korona.

Az is kár, hogy a római hódítás után már nem léteztek az ősi druidák, akik őrizhették volna a kéziratot, főként úgy, hogy hresek voltak róla, hogy semmit se írtak le, mindent szóban hagyományoztak tovább.

Előfordulhatott volna, hogy 50 évvel a valós események előtt, évszázadok óta nem létező, soha egyetlen szöveget se írt druidák bronzlapokra írt ősi szöveget mentsenek meg?

Egy hamis illusztráció próbálja növelni a hitelességét

A neten keringő cikkekhez gyakorta ezt a valódi réztekercsre „írt”, valódi ősi szövegről készült képet szokták betenni illusztrációként, mint a „3600 éves Kolbrin Biblia” Bronzkönyvének bizonyítékát, például itt.

Az állítólagos Bronzkönyv
Az állítólagos Bronzkönyv

A tekercs valóban létezik. Csak éppen:

  1. nem a Kolbrin Bronzkönyve,
  2. nem bronzból készült,
  3. nem 3600 éves,
  4. nem titkos/eltitkolt.

Ez egy, a Holt-tengeri réztekercsek közül, amit a 3-as barlangban találtak meg:

Valójában ez egy réztekercs a Holt-tengeri iratok közül
Valójában ez egy réztekercs a Holt-tengeri iratok közül

Valószínűleg innen származik a fentebbi illusztráció.

A szokásos meskete a titkos társaságokról

A könyv ezután állítólag mindenféle titkos társaság kezén ment keresztül, olyan szigorú titkosan, hogy még a titkos társaságok titkos vezetői se ismerték a titkot.

Csak a kiválasztottak meríthettek a bölcsességből, azt rebesgetik, maga Nicola Tesla is olvasta, naná, ki más? A világháborúkban több része is elveszett, a maradék nem tisztázott körülmények között a Hope Trust nevű szervezethez került, és egészen 1995-ig volt a birtokukban, amikor is a Culdian Trusté lett.

A valóság az, hogy legnagyobb valósznűséggel modern hamisítvány

Ha elfogadjuk azt, hogy nem az 1990-es években írták meg, jellegzetesen hatalmas történelmi bakikkal buktatva le önmagukat a koholmányozók, akkor egy hamisító jön szóba, mint lehetséges forrás – mivel a többi esetében nem ismert, hogy megírták volna a Kolbrint.

A jelek arra mutatnak, hogy Iolo Morganwg, 18.-19. századi irodalom-hamisító keze lehet a Kolbrin keletkezésében is, aki több hasonló hoaxot is írt akkoriban.

Edward Williams, vagy bárd-nevén Iolo Morganwg
Edward Williams, vagy bárd-nevén Iolo Morganwg

Iolo Morganwg, a wales-i bárd

Iolo Morganwg, azaz Edward Williams a 18. század közepétől élt a 19. század első harmadáig. Ellentmondásos, értelmes ember volt, igazi bárd, aki rengeteget tett a Wales-i irodalomért, nyelvért és életében híressé vált mint irodalmi szakértő és bárd.

Csak halála után derült ki, hogy számos művet ő maga hamisított – többek között a Wales-i Triád egész harmadik kötetét. Ez a gyűjtemény a középkori wales-i nyelvemlékek tára egyébiránt.

Iolo alkotta meg a „bárdok ősi ábécéjét” is, a Coelbren y Beirdd-et, amiről azt állította, hogy az ősi druidáké volt.

Annyira sikeres, alapos és profi hamisító volt, hogy halála után még évtizedeknek kellett eltelnie, mire a 19. század végefelé sorra derültek ki a szenzációs szövegleleteiről, hogy valójában ő hamisította a többségüket.

Iolo a neo-druidisták közé tartozott, egy olyan 18-19. századi romantikus mozgalomhoz, ami a (romanticizált) druida vallásosságot igyekezett feltámasztani, illetve kutatni. Ezen mozgalomba tartozó bárdok gyűlésének Gorsedd volt a neve.

Hogyan kapcsolódik Iolo a Kolbrinhoz?

Viszonylag egyszerű a kapcsolat: egy egész fejezet viseli a Gorsedd nevet (Britannia Könyv), a Kolbrin a Coelbren másfajta írásmódja és Iolo által „vizsgált” szövegek közé tartozik.

A Kolbrin Biblia változatai

A könyv több változatban is megtalálható. Az első, keménykötésű változatot a Culdian Trust adta ki Új-Zélandon. Ez a verzió kétkötetes, és online is elérhető a honlapjukon.

A Culdian Trust 1980-ban alapult, de a könyvet csak 1995-ben szerezték meg más írásokkal együtt, amikor az eredeti jogtulajdonos, a Hope Trust felbomlott. Szinte bizonyos, hogy egy már akkor is öreg ember rakta össze a kéziratokat, még valamikor 1992 táján.

A második változat New Yorkban került a nyomdába, puhakötésű és a teljes mű egy kötetben szerepel. Ezen a kiadáson Marshall Masters is dolgozott, aki korábban már hamisnak bizonyult New Age-es próféciákat írt.

Az amerikai változat „lopott”, egyszerűen lenyúlták a kis új-zélandi, amúgy teljesen ártalmatlan, ezoterikus keresztény szekta könyvét, nyakonöntötték egy pár összeesküvés-elmélettel és jelentős marketing költséggel megtolva adták ki.

A legfőbb probléma azonban az, hogy a titokzatos öregen kívül még a Culdian Trust tagjai sem látták a kéziratokat, azaz minden ismert forrás – egyedül az öregember saját beszámolója.

A Kolbrin (Biblia) eredeti, hamisítvány vagy valami más?

Az eddigiek alapján akár azt is rávághatnánk, hogy az egész egy modern hamisítvány, ám a kérdés nem ilyen egyszerű, ugyanis mindhárom lehetőség létező.

Ám mégis meg tudjuk válaszolni, hogy a három közül melyik az igazság:

  • Ha a Kolbrin eredeti, akkor olyan adatok kellenek legyenek benne, amelyek igazolják eredetiségét, illetve más források is említést kell tegyenek róla. Például Tamás Evangéliumáról is tesznek említést már a legkorábbi időkben, illetve olyan iratokról is, amelyekről semmi más sem maradt fent a címe, szerzője neve, esetleg egy-két idézett mondaton kívül.
  • Ha a Kolbrin hamisítvány, akkor eredetinek akarja feltüntetni magát, de nem említik máshol, illetve lehetnek ellentmondások a szövegben.
  • Ha a Kolbrin pedig valami más, például modern lecsatornázott szövegek gyűjteménye, akkor ennek szintén nyoma kell legyen a szövegben.

A Kolbrin (Biblia) mégsem hamisítvány

A hamisítványok lényege, hogy igazinak tűnjenek. De ha egy könyv előszavában leírják, hogy nem igazi, sőt a szerzők maguk írtak „a kéziratokhoz” hozzá, akkor a hamisítás szándéka biztos nem munkált bennük.

Miről lehet szó? Nos, az előszóban elmondják:

“What is presented in this book is a reproduction of one of SEVERAL VERSIONS…

… it has lately been decided that it should be made available now, subject to EXPLICIT CONDITIONS…

…in TRANSMISSION some PERSONAL COLORATIONS may have crept in…

… The Kolbrin is tendered for acceptance at its FACE VALUE…

… One difficulty has been the fact that the guardians of the Kolbrin have NEVER BEEN LITERARY FOLK but simple craftsmen and people far removed from the scholastic and even commercial world. Although it formulates a distinctive spiritual philosophy, THIS BOOK IS NOT CLAIMED TO BE ANYTHING OTHER THAN A TRANSMITTER OF AGELESS WISDOM…

… No one can claim authorship and the present RECONSTRUCTORS who have compiled the book…

… There has, however, been a CONSIDERABLE AMOUNT OF RECONSTRUCTION, as the original writings survived only precariously…

…ADDITIONAL MATERIAL HAS BEEN INCORPORATED with good intent, to fill gaps and elaborate on the original. Something may have been lost in the MODERNIZATION of various parts…

… THIS IS NOT INTENDED to be a historical record, an intellectual work or literary effort…

… they were written out in book form in the seventeenth century…

… The whole was MODERNIZED in the latter part of the nineteenth or early part of the twentieth century…

… copies were written out in ‘BIBLICAL ENGLISH’ and TWO OF THE BOOKS were in existence just before the first world war…

… It has not been easy to RECONSTITUTE THEM… even with the assistance of a more knowledgeable co-worker who FILLED IN the few GAPS with COMPATIBLE REFERENCES TO MODERN WORKS…

…some of the proper names are SPELT WRONGLY and some of the original correct ones may have been REPLACED by others…

…NO CLAIM IS MADE REGARDING HISTORICAL ACCURACY… this is NOT A HISTORICAL WORK but the corpus of a doctrine and way of life…

… The importance of what is given here lies in what is projected out of the past into the present lamentable spiritual vacuum; in the help it can offer to the ordinary man and woman, not in what it offers to the literary world. On this basis alone these writings must stand to be judged…

… They (the Masters) found assurance but CANNOT CONVEY IT DIRECTLY TO OTHERS… If others want it they too must tread the path the Masters trod, a long weary road not for the faint-hearted. The first step along that road is the study of the moral code and standard of conduct required. The next step is to put these into practice, making them the rule of life. They are the disciplines which enabled the truly enlightened ones of the past to awaken inner perception and make direct contact with the Universal Source of Truth. Only by following in their steps can anyone be assured of a path certain of reaching the desired goal…”

Azaz a Kolbrin (Bibliát) ők maguk hozták létre, nem történeti műnek szánva, azzal a céllal, hogy új életviteli szabályokat vezessenek be a köztudatba.

A cél tehát egy új vallási irat megalkotása volt.

Szó sincs 3600 éves szövegekről meg emberiség előtti tudásról. Egy modern vallás modern vallási iratgyűjteménye.

Nem hamisítvány és nem eredeti. Modern, jószándékú alkotás. Így is érdemes forgatni, már ha valakit a modern ezoterikus keresztény spiritualitás érdekel.

Ha pedig valódi kinyilatkoztatott írások gyűjteménye érdekel, amely az ősi hithez, az ősvalláshoz kapcsolódik, akkor olvasd el a Ma’ana – az Eredet Könyveit!

Dr. Peter T. Sinclair.

Index