Skip to content

A mágia etikája, avagy létezik fekete és fehér mágia?

A mágia egységes, habár számos ágazata, irányzata, iskolája van. Létezik-e hát egységes etikája, erkölcsisége? A válasz mélyebb, mint elsőre gondolnánk.

Ha arra keressük a választ, hogy milyen szabályok kötik a mágia használatát, milyen tilalmak, kötöttségek, milyen felelősség és kötelesség hárul ránk, akkor pár dolgot érdemes az elején tisztázni.

Létezik-e jó és rossz?

A legfontosabb az, hogy ami számodra jó vagy rossz, az nem feltétlenül azonos azzal, ami másoknak is jó vagy rossz, és fordítva.

Ugyanúgy, ami neked vagy másoknak jó vagy rossz, nem feltétlen azonos azzal, ami egy közösségnek, társadalomnak, az emberi fajnak vagy a világnak jó vagy rossz.

A mágia etikája, avagy létezik fekete és fehér mágia?
A mágia etikája, avagy létezik fekete és fehér mágia?

Könnyű belátni ennek az igazságát.

Ha egy ember eltöri a kezét, az rossz neki. De ha azzal a kezével ölt volna meg valakit, akkor a kéztörése jó a másik embernek. De ha ez a másik ember egy zsarnok, akkor az életben maradása rossz az országának. De ha zsarnoki módon a világot mentené meg egy atomháborútól, akkor jó az egész Földnek, hogy az az ember eltörte a kezét.

Mi a tanulság? Az, hogy nincs abszolút értelemben vett jó vagy rossz.

Ha valami abszolút jó, akkor mindenkinek jó.

De vajon a napfény ilyen? Egy napallergiásnak, vagy akinek frissen műtötték a szemét, aligha. A friss levegő abszolút jó? Akit oxigénsátor tart életben, pár perc friss levegő halálos lehet. Hát a tiszta víz? Kérdezzünk meg egy fuldoklót. Isten szeretete? Kérdezd meg azt, aki most veszítette el mindenét egy háborúban vagy katasztrófában.

Nézhetünk akár cselekvéseket is.

Egy átlagos óvodás utálja a kötelező délutáni pihenőt. Egy átlagos középkorú felnőtt imádná, ha a munkahelyén ebéd után alhatna egy órát. A bolhának jó, ha a kutya vérét szívhatja. A kutya vajon mennyire örül az élősködőknek?

Ha valami abszolút jó, akkor mindenkinek jó.
Ha valami abszolút jó, akkor mindenkinek jó.

Tehát annyit mondhatunk csupán, hogy vannak dolgok, amik itt és most, egy szemszögből nézve jók vagy rosszak valakinek.

Akkor most felejtsünk el minden szabályt?

Szó sincs róla! A mágikus filozófia első paradoxona így hangzik:
„Szabályok által lehetsz szabad”.
Elmélkedj el rajta!

A szabadság nem jelent szabálymentességet!

A szabálymentesség olyan káoszt eredményez, ahol nincsenek döntések, mert következmények sincsenek. Nincs tét, nincs tanulság, nincs eredmény. A szabadság értelmezhetetlen ilyen körülmények között.

A szabadság értelme az, hogy magunk hozzuk meg a saját döntéseinket, külső ráhatás, kényszer nélkül. Meglehet, hogy a lehetőségeinket kettőre korlátozzák, de mindig, mindig legalább két út közül választhatunk.

A mágia a szabadságra épül, a szabadság pedig a belső szabályokra.

Arra, hogy mi magunk döntjük el, megteszünk-e valamit vagy sem. Természetesen mindig lesznek, akik és amik ránk akarják testálni a saját szabályaikat.

Az Égiek, a természeti világ, a társadalom, a munkahely, a család… azonban rajtad múlik, mit fogadsz el ezen törvények közül.

Mit tegyek, ha valamit muszáj?

Felejtsd el azt, hogy muszáj! A muszáj egy kényelmes kifogás, hogy másra tukmáld a felelősséget. Ha valóban mágiát akarsz tanulni, a ‘muszájjal’ együtt vágd a kukába a ‘nem lehet’ és a ‘szerencse’ szavakat.

Mit tegyek, ha valamit muszáj?
Mit tegyek, ha valamit muszáj?

Igen, előfordul, hogy kötelességünk megtenni valamit, például gondoskodni a családunkról. Ugyanakkor a hozzáálláson múlik minden! Akarj gondoskodni a családodról! Kényszer helyett önként vállalt, saját döntésnek tekintsd.

Észre fogod venni, hogy hamarosan könnyebbé válik, mi több, egyre jobban és jobban fog menni.

Csatlakozz most a Lélekút Társaság szabad spirituális közösségi oldalához! A Lélekút Társaság küldetése, hogy a tiszta, valódi ezotéria, spiritualitás, okkultizmus és misztika iránt elkötelezett személyek számára lehetővé tegyük a közösségépítést.

Mik a mágia szabályai?

Valójában nagyon kevés szabálya van a mágia gyakorlásának – minden mást az emberek tettek hozzá, félelemből, ostobaságból, hibás hitrendszerek és dogmák miatt, vagy pusztán hatalomvágyból, hogy uralkodhassanak híveik felett.

Három alaptörvényt szükséges ismerni, minden más ezekből következik:

  1. A Szerelem a Törvény,
  2. Az Akarat irányít és dönt,
  3. Ugyanazok a jogok illetnek meg minden embert.

1. A Szerelem a Törvény

A Törvény elsősorban a Léttörvényt, a Taót, a Dharmát, a Maátot jelenti, magát a mindenséget meghatározó függvényt.
A Szerelem olyan ősegyesülés, amelyben forma, energia és szubsztancia válik egy egésszé. Bármi létezik, ezen ős-szerelem által létezhet.

Bármit akarunk létrehozni, fenntartani vagy megváltoztatni, a forma, energia és szubsztancia hármasa által vihetjük végbe.

2. Az Akarat irányít és dönt

A forma, energia és szubsztancia esetében akár egyesülés/születés, akár fennmaradás/élet, akár különválás/halál a kérdés, mindig egy irányító akarat adja meg a választ.
Az Akarat dönt, méghozzá az akarat iránya, összpontosítottsága és tisztasága.
Az akaratnak nincs ereje, viszont energiákat mozgat meg.
Az akaratnak nincs formája, viszont formákat alkot, változtat és semmisít meg.
Az akaratnak nincs szubsztanciája, viszont az akarat dönti el, mi a lényeg és mi nem.

Így tehát a mágus az akarata által válik mágussá.

Az Akarat irányít és dönt
Az Akarat irányít és dönt

3. Ugyanazok a jogok illetnek meg minden embert

Az oka egyszerű: mert ember és ember között nincs lényegi különbség. A különbségek biológiai, pszichológiai, neveltetési és döntési okokból fakadnak az egyes személyek között.

Személyek kaphatnak többletjogokat, ahogy meg is fosztathatnak jogoktól, de mint ember, mindenkit azonos és elvitathatatlan alapjogok illetnek meg.

A mágiában ez alapvető.

Mindenkinek joga van saját igaz akarata szerint élni.

Ez azt jelenti, hogy senki sem korlátozhatja ebben a másikat, és őt magát se korlátozhatják az igaz akarata szerinti életben.

Konkrét példával: a lopás bűn, mivel a másik nem akarata szerint válik meg a javaitól, és megfosztják annak a lehetőségétől, hogy maga rendelkezzen felette. A magántulajdon megvédése tehát alapjog.

Hasonlóképpen, megvédhetjük magunkat egy támadóval szemben, mert valódi Akaratunk megélésében próbál megakadályozni.

Ha tehát valaki etikusan akarja a mágiát gyakorolni, ezt a három alapszabályt tartsa be.

Szerző: Dr. Peter T. Sinclair

Index