Skip to content

A nagy annunaki-szélhámosság

Az  "Annunakiról" rengeteget írtak már, főként reptiliánok, meg kabal, meg idegen megszállás és hasonló témákban. De hányan tudják, hogy mind egy hatalmas átverés áldozatai?

Igen, az egész átverés a hetvenes években kezdődött, amikor egy bizonyos Zacharia Sitchin kitalálta, hogyan gazdagodhat meg a hiszékeny emberekből.

A legelső, amit fontos tudnunk, hogy Zacharia Sitchin félrefordítása révén jelenik meg a reptilián-annunaki ősi rabszolgatartó faj tévképzete.

Mivel általa is hozzáférhető volt az eredeti felirat és a sumer szótár (bárki ellenőrizheti online: http://psd.museum.upenn.edu/epsd1/index.html), vagy lusta volt pontosan megnézni, vagy – ami az egész szenzációhajhász könyvei alapján vélelmezhető – egyszerűen szándékosan hamisította meg.

Sitchin és a nagy annunaki-szélhámosság
Sitchin és a nagy annunaki-szélhámosság

Kép forrása: disclose.tv

Pénz, hírnév, figyelemfelkeltés vagy átverés szándékával – ezt nem lehet pontosan tudni.

Ami bizonyos, hogy ha Sitchin – vagy hívei – valaha, egyszer is vették volna a fáradtságot, hogy utánanézzenek a feliratoknak, azonnal kiderül a szélhámosság.

Tessék, itt is van:

anunna
anunna

Sumer szóváltozatok: da-nun, da-nun-na, da-nun-na-ke4-ne, da-nun-ke4-ne

Akkád szóváltozatok: da-nun-na-kie-nun-na-kie-nu-uk-kide-nu-uk-ki;

A kis betű a szó elején a dingir azaz istenség jelölője, nem ejtették ki, csak írásban használták.

Sitchin négy alapvető hibát (avagy hazugságot) követett el

1. hibásan fordította az Anunnaki szót és rosszul értelmezte a mítoszokat
2. hibásan értelmezte a sumer Királylistát
3. nem nézett utána a földrajzi adatoknak Mezopotámia kapcsán
4. A Nibiru sosem létezett

Ezekhez kapcsolódóan három dolgot fontos szem előtt tartani, hogy teljes képet kapjunk:

A. Mezopotámiában, mivel agyag és nád állt szinte kizárólag rendelkezésre (követ, fát importálni kellett), ezért ékírást használtak: a puha agyagot ellapogatták, táblát formáltak belőle, aztán az írónád végét belenyomták, és néhány ilyen lenyomat adott ki egy-egy ékjelet. A latin betűs átírásuknál egy szóvégi számmal szokás jelölni, hogy azonos olvasat esetében melyik ékjelre is hivatkoznak. Pl. a BA és a BA3 mindkettő BA olvasatú,de teljesen más jelentéssel bírnak és másként is néznek ki az ékjeleik. Gondoljunk bele, a magyar nyelvben is találunk ilyen példákat: vár-vár, nyúl-nyúl, stb.

B. Mezopotámiában két számrendszer futott párhuzamosan. A hétköznapi életben a tízes, a vallási életben a hatvanas volt használatban. Ez utóbbit a kör és az asztronómia indokolta – a sumerek találták ki a kör 360°-ra való osztását (6*60), ők osztották fel a napokat 12*2 órás egységekre, és náluk lett egy óra hatvan perc – azaz egy nap 12*120 percből állt.

C. Mezopotámia éghajlata sokat változott az évezredek folyamán, és az elsivatagosodás viszonylag későn következett be – előtte nagy része mocsaras, ártéri terület volt.

Visszatérve Sitchin négy tévedésére:

1. Az ő értelmezésében An-Nun-Na-Ki az ékjelek olvasata, holott ha egyetlen egyszer is vette volna a fáradtságot, hogy utánanézzen, pontosan tudta volna. hogy az ékjelek olvasata A-Nun-Na-Ka4.
Az Annunaki tényleg azt jelentené, hogy „Akik[Nun] az Égből[An] a Földre[Na-Ki] jöttek”, csakhogy ilyet nem írtak le a sumerek az ősi istenek kapcsán. Ők azt írták: „A Víz [A] hercegei [Nun-Na-Ka4]”

Az Anunnaki a korai vallási elképzelésben az első istengenerációt jelentette: ők voltak az Ősvíz, a Nagy Istennő első istengyermekei. Később az Anunnaki kifejezés levált róluk (több ezer évről beszélünk, és közben jó pár hódítás, háború zajlott, olyannyira, hogy a sumerek beolvadtak a hódító népekbe, és egészen a tizenkilencedik század közepéig el is feledkezett róluk a világ). A későbbi vallási fejlődés során fokozatosan leértékelődött az Anunnaki és a végén holmi alvilági ítélőbírák lettek.

Tehát szó sincs földre szálló istenekről.

A mezopotámiai mítoszokból ugyan tudjuk, hogy az embert munkára teremtik az istenek – de ez a felfogás viszonylag kései, és a politikai hatalom legitimizálása volt a célja: „lám az átlagos alattvalót már az istenek is munkára szánták”.
A korábbi időszakból fennmaradt mítoszok alapján tudjuk, hogy akkoriban még másként hitték az emberek.

A hüllő, mint istenszimbólum is sokadlagos – a legfőbb isteneket mindig inkább bikához hasonlították.

Mégsem olvasunk gonosz űrszarvasmarhákról…

2. A másik állítása az volt, hogy lám, a sumerek már több százezer éve is ott éltek Mezopotámiában, mint a királylista tanúsítja.

És valóban, ha gépiesen beszorozzuk az ott olvasható számokat, akkor tényleg több tízezer éves uralkodások jönnek ki.

Csakhogy itt a nagy számok a SAR ékjel hibás olvasatából következik. Ez ugyanis nem hétköznapi szám, hanem szakrális. Egyszerre jelent 3600-at és „teljes egész”-et. A 3600 = 60*60, a szent hatvanas szám önmagával való szorzata.

Viszont a királyok esetében ez annyit jelent, hogy egy teljes évig (újévtől újévig) uralkodott. Amikor tehát mondjuk azt olvassuk a királylistán, hogy x király 23 és fél SAR-ig uralkodott, akkor ott nem 23,5*3600 évet olvasunk, hanem 23 és fél emberi évet.

És jé, ekkor a királylistán teljesen normális emberi évszámok jönnek ki. Elvégre az volt a fontos, hogy az adott uralkodó hány teljes éven (SAR) át gyakorolta a hatalmát.

3. Ahogy említettem, Mezopotámia nagy része mocsaras, ártéri terület volt.

Egy nagy síkság, amit két folyam öntöz. Hogy pontos képet kapjunk, milyen volt az év nagy részében a térség, nézzük meg, milyen a Tisza ártere… nézzük meg, milyen az, amikor áradás van, és a Tisza térségében belvíz fedi a termőföldeket. Na, hát kb. ilyen volt az a vidék.

Mezopotámia egy részén még mindig mocsarak vannak és úgy élnek az emberek, ahogy ötezer éve is tették. Itt hol is szállt le űrhajó?

Mezopotámia nagy része mocsaras, ártéri terület volt.
Mezopotámia nagy része mocsaras, ártéri terület volt.

Kép forrása

Ezzel szemben a környező térség keletre és északra száraz hegyvidék sok fennsíkkal, nyugatra dombos, száraz vidék, délre meg tenger.

Vajon ha ti idegen űrhajósok vagytok, hol szálltok le inkább?
– Köves fennsík
– száraz talajú dombos vidék
– száraz talajú lapos vidék
– egy ótvar nagy mocsár

4. Sitchin sokáig elhitette az emberekkel, hogy közeleg a 12. bolygó, a Nibiru.

A Nibiru elvileg 3600 évente halad el a Föld közelében, és olyankor történik meg a nagy isteni alászállás. Elvileg 2012 decemberére ennek be kellett volna következnie.

Sitchin sokáig elhitette az emberekkel, hogy közeleg a 12. bolygó, a Nibiru.
Sitchin sokáig elhitette az emberekkel, hogy közeleg a 12. bolygó, a Nibiru

Kép forrása

A probléma a következő: nincs 12. bolygó, a 3600 éves keringési idő a sumer királylista téves olvasatából fakadt, és egyébként sem szálltak alá az istenek, hiszen nem Annunaki, hanem Anunnaki voltak.

A Nibiru csak nem akart jönni, és már ettől gyanússá kellett volna váljon mindenkinek, hogy Sitchin szenzációhajhász könyvei bűzlenek… Immáron hat éve késik, és sehol… pedig egy ekkora égitestnek látszania kéne.

Akit a téma bővebben is érdekel, látogasson el erre a weboldalra: sitchiniswrong.com

Szerző: Dr. Peter T. Sinclair

Index