Skip to content

A Reiki energetikai alapjai

A reiki (霊気 vagy レイキ, ejtsd: rejki) egy japán összetett szó, melynek jelentése "univerzális életerő energia".

Gyógyászati megközelítésben egy olyan energetikai módszer, melyet alkalmazva az univerzum energiája irányítható, gyógyító hatású energiává alakul át, melyet különböző betegségek megelőzésére és gyógyítására használhatunk fel.

A Reiki egy természetgyógyászati módszer, transzcendentális iskola, ezoterikus beavatás, ősi módszer, amely csak a XX. században vált elérhetővé az átlagemberek számára.

Olyan tudás, amelynek megszerzésért valaha vagyont, karriert, családot hátrahagyva kolostorba vonultak az emberek.

A Reiki energetikai alapjai
A Reiki energetikai alapjai

Egyetemes küldetése az emberiség szellemi szintjének emelése, fejlődésének elősegítése. A Reiki nem vallás – világnézetre való tekintet nélkül működik, hívőknél és ateistáknál egyaránt, nem ellentétes egyetlen vallás vagy felekezet tanításaival sem.

A Reiki az Isteni energiákat használja gyógyításra, s egyfajta közvetítővé válik.

Az univerzális energiák segítségével képes gyógyítani önmagát, s másokat. Bár a Reiki gyógyító energiák közvetítésével dolgozik, mégsem képes élettelen tárgyakat működésbe hozni, hiszen az Isteni energia intelligens, és csupán az élők (emberek, növények, s állatok) gyógyítására szolgál.

A Reiki energiája nem azonos a természetgyógyászok által használt bioenergiával.

A bennünket körülvevő energiaóceánban a bioenergia – a fizikai test éltető ereje – a legalacsonyabb, míg a Reiki az Univerzum legmagasabb rendű (isteni) megnyilvánulásai közül való, amelynek közvetítésére különleges behangolások után válik képessé a jelölt.

A Reiki az emberre a test–lélek–szellem teljességében hat.

A gyakorlat egy részét, a reikis kézrátételt az Egyesült Államokban a kiegészítő és alternatív orvoslások egyikének tekintik.

Ekkor a technika gyakorlója – meggyőződése szerint – „gyógyító energiát” közvetít a tenyéren keresztül a kezelésben részesülő számára.

Sei He Ki - Reiki szigillum
Sei He Ki – Reiki szigillum

 

A reikivel kezelők a gyógyulást a csí (univerzális életerő) létezésével és jótékony hatásával hozzák kapcsolatba, mindazonáltal sem a csí, sem bármilyen, a csít irányító mechanizmus létezése nem bizonyított.

Klinikai vizsgálatok sem támasztják alá a reiki hatékonyságát vagy felhasználásának javallható voltát egy betegséggel kapcsolatban sem.

A reiki  japán szó, amely „univerzális életenergiá”-t jelent, a csi-kung buddhista változata.

Az alapszót két összetevőjére bontva „Rei” és „ki” a japán abc e jeleinek definíciója szerint a „Rei” kozmikus, transzcendens szellemiség, misztikus erő és eszencia. A „ki” a létfontosságú életerő energiája.

Mikao Usui

A Reiki egy spirituális gyakorlat, melyet Mikao Usui japán szerzetes fejlesztett ki 1922-ben.

Régen csak a kiválasztottak léphettek erre az útra, ma már azonban mindenki előtt nyitva áll a lehetőség, hogy elsajátítsa az ősi gyógymódot, mely nem csak a fizikai problémák kezeléséhez nyújt hatékony segítséget, de a félelmet, s a depressziót is megszünteti, valamint megvéd a káros környezeti hatásoktól.

Mikao Usui

Dr. Mikao Usui japán teológia professzor a XIX. század végén életét tette arra, hogy megtalálja, miként gyógyította meg Jézus a betegeket.

A Kurama-hegyen történő három heti bőjt és meditáció után, a reiki hagyomány szerint, Usui egyfajta „kimeríthetetlen forrású energia segítségével történő gyógyítás” képességében részesült.

Rendszerét ma Reiki Usui Shiki Ryoho, azaz Univerzális Kozmikus Életenergia Usui-féle Természetes Módszereként ismerjük.

Tibetben már évszázadokkal ezelőtt is alkalmazták a Reikit, ez a tudás azonban szinte teljesen feledésbe merült.

Később, az 1800-as évek végén egy japán doktor fedezte fel újra a módszer. Dr. Usui egy buddhista kolostor mélyén lelt rá a Reiki szanszkrit nyelvű szimbólumaira, azok jelentése azonban számára ismeretlen volt.

A szimbólumok megfejtéséhez a meditációt választotta. 21 napon át meditált Kuriyama hegyén, s végül ráébredt a szimbólumok használatának módjára.

Az univerzális energia által beavatást nyert, s átérezte, hogyan használhatja az energiákat gyógyításra.

Usui később számtalan embert gyógyított meg teljesen ingyen.

Azonban hamar rájött, hogy az emberek nem értékelik a számukra tett szívességet, továbbra is folytatják helytelen életmódjukat, s így a betegséget sem kerülik el.

Usui megértette, hogy csupán azt becsülik meg, amiért meg kell fizetniük, így később mindenkitől kért egy kisebb fizetséget- mindenkitől azt, amit megengedhetett magának.

Sajnos ma sincs ez másként; amíg valaki teljesen egészséges, nem tudja értékelni ezt a hatalmas kincset.

Az univerzális Reiki energia

A Reiki nem homeopátia, de nem is a megszokott gyógymódok egyike. Különbözik minden mástól, s az univerzális életenergiából merít erőt a gyógyításhoz.

Egy különleges tudás, melyet ma már nem csak a kiválasztottak, de bárki elsajátíthat. A Reiki egy gyógymód, mellyel magunkon és másokon segíthetünk.

Choku Rei - Reiki szigillum
Choku Rei – Reiki szigillum

A Reiki egy kézrátételes ősi gyógymód, mely az univerzális életerőre épül.

Oda áramlik, ahol az illetőnek a legnagyobb szüksége van rá.

A Reiki energiát közvetítő egy csatornaként működik, akin keresztül az energia a kezelt személy testébe áramlik.

A Reiki a szeretet hálózata, amely az univerzális energiára épül.

A Reiki segít, hogy megismerjük magunkat és rátaláljunk helyünkre az univerzumban. Valamennyien ezzel az egyetemes életerővel születünk, mivel ez maga az élet energiája.

Az embereket általában akkor is vonzza a Reiki, ha nagyon keveset tudnak róla.

A Reiki híre szájról szájra, az ismeretanyag pedig mesterről tanítványra terjedt. Az utóbbi években azonban egyre elterjedtebbé vált, és az emberek barátoktól, ismerősöktől vagy a médiából hallanak róla, s így jutnak el egy Reiki tanfolyamra vagy egy terapeutához, akitől kezelésben részesülhetnek.

A Reiki egyébként mindig akkor jelenik meg az életünkben, amikor a legnagyobb szükségünk van rá.

Mindannyiunk rendelkezik Reiki energiával, ez az Egyetemes Életerő Energia, mely születési jogunk.

Ami a Reikit más gyógyító módszerektől megkülönbözteti, az a behangolási folyamat, mellyel a tanítvány a különféle Reiki tanfolyamok egy-egy szintjén találkozik.

Bárki megteheti azt, hogy kezét egy másik személyre helyezi, és gyógyulási folyamatának felgyorsítását segíti mágneses energia átadásával.

Ám egy olyan személy, aki megkapta a Reiki behangolásokat, a fizikai és éteri test magasabb rezgésszintre történő finomabb behangolásának egy nagyon ősi módszerét élte át.

Megnyitották bizonyos energiaközpontjait (más néven csakráit), hogy ezáltal nagyobb mennyiségű egyetemes életerő-energiát tudjon magán átáramoltatni és azt megfelelő rezgésszinten tartsa.

A Reiki, akárcsak több más természetes gyógyító folyamat, energiákat használ.

A mindennapokban adunk, s kapunk energiát. Amikor szeretettel fordulunk egy családtaghoz, vagy baráthoz, saját energiánkat osztjuk meg vele.

A Reiki azonban az Isteni, univerzális energiát közvetíti azok felé, akiknek valamilyen testi, vagy lelki probléma miatt enerigára van szüksége.

A Reikit soha nem adja az ember, azt mindig csatornán hívja le. A kezelő soha nem merül ki ebben a folyamatban, mivel bizonyos energiamennyiség elraktározódik benne.

A Reiki öt alapelve:

1. Ma nem táplálok haragot
2. Ma nem aggódom
3. Ma hálás vagyok
4. Ma keményen dolgozom magamon
5. Ma mindenkit szeretek, s tisztelek

Forrás: tarsasag.org

Képek forrása: Nathaniel U

Index