Skip to content

Mi vár Magyarországra a választások után, a Tarot szerint?

Tudni akarod, mi vár Magyarországra a választások után a Tarot szerint? Most megtudhatod

A Tarot természetesen nem mondja meg, melyik párt vagy pártszövetség nyeri a választást, és egyébként se akarunk beavatkozni a választás rendjébe.

Azt azért elmondhatjuk, hogy a győztes párt(ok)nak nem lesz rózsaszín a színei között.

A Tarot kirakás 2018 december 21-ig, a Téli Napfordulóig jelzi előre, mi vár Magyarországra a választások után

Mi vár Magyarországra a választások után, a Tarot szerint?
Mi vár Magyarországra a választások után, a Tarot szerint?

A kirakást a hagyományos Főlap + két magyarázólap módszerrel végeztük, négy kérdést feltéve:

  1. Mi vár általában Magyarországra az év végéig a Tarot szerint?
  2. Mi jellemzi majd a belpolitikai helyzetet a Tarot szerint?
  3. Mi jellemzi majd a külpolitikai helyzetet a Tarot szerint?
  4. Mi jellemzi majd a gazdasági helyzetet a Tarot szerint?

Ennél a módszernél a magyarázó lapok nem saját értelmükkel szerepelnek, hanem pontosítják, magyarázzák a Főlap értelmét.

Mi vár Magyarországra a választások után a Tarot szerint?
Mi vár Magyarországra a választások után a Tarot szerint?

A válaszok részben várhatóak, részben megdöbbentőek voltak

A kártyák között ugyanis egyetlen Botok lap sem volt. A többi kártya elhelyezkedése sem mutatott éppen szokványos esetet, bár várható volt ez a fajta összpontosulás.

Mi vár általában Magyarországra az év végéig a Tarot szerint?

Mi vár általában Magyarországra az év végéig a Tarot szerint?
Mi vár általában Magyarországra az év végéig a Tarot szerint?

Főlap: Kelyhek 8

A Kelyhek Nyolcas a Tarot útra kelést kifejező három kártyájának egyike, a nehéz szívvel vett búcsút ábrázolja. Azt mutatja, hogy elhagyjuk megszokott környezetünket, szívünkhöz közelálló emberektől és dolgoktól válunk meg, és bizonytalan jövő felé indulunk. Minden esetben saját akaratunkból indulunk útra, nem küldenek, bár megeshet, hogy nincs más választásunk. A kártya különlegesen súlyos jelentése a kettős teherben rejlik: fel kell adnunk valamit, ami szívünknek drága volt, utunk pedig az ismeretlenbe vezet.

Magyarázó lapok: Érmék Hetes + Érmék Királya

Az Érmék Hetes türelmet és lassú növekedést jelképez. Arra szólít, hogy higgadtan szemléljük az ügyet, hagyjunk elég időt a fejlődésre és kibontakozásra. Az eredmény biztosan pozitív, ha zavaró befolyásunkkal nem siettetjük a dolgokat és visszafogjuk túlbuzgóságunkat. Az Érmék Hetes az Akasztott Emberrel (XII) és a Kardok Négyessel egyetemben időbeli késedelmet jelent. A másik két kártyával ellentétben itt folyamatos a fejlődés.

Az Érmék Királya a Föld elem férfioldalát testesíti meg, a tulajdon, biztonság és anyagi értékek utáni törekvést jelenti, valóságérzékünket jeleníti meg. A tetteket értékeli, nem a szavakat, kívánságokat vagy jószándékot. Állandóságra törekvésünket, kitartásunkat fejezi ki, az ismert dolgok biztos bekövetkeztét. Emellett kifinomult érzéke van a megvalósíthatósághoz és a célszerűséghez, ösztönösen figyel fel az előnyös üzleti lehetőségekre. Idő-tudatunkat képviseli, a tartós értékek lassú beérésének tudatát, mutatja készségünket a türelmes kivárásra, az elhamarkodottság kerülésére. Az Érmék Királya az érzéki örömöket, élvezeteket kedvelő ember természetét, érzéki vágyaink kielégítésének keresését fejezi ki. A kártya árnyékos oldala a kielégíthetetlen élvhajhász, a szívtelen kufár és nem utolsósorban a kényelemszerető naplopó.

A három lap együttes értelme

Magyarország új úton fog elindulni, amely, bár fájdalmas lépésnek tűnhet, ha megfelelő módon kormányozzák az országot, a lassú ám biztos növekedés, a céltudatosság és a később beérő, de mindenképpen gyarapító folyamatok fogják jellemezni. Ha sikerül konszolidálni a pénzek áramlását, akkor elmondhatjuk, hogy egy fokozatosan emelkedő pályára áll az ország.

Mi jellemzi majd a belpolitikai helyzetet a Tarot szerint?

Mi jellemzi majd a belpolitikai helyzetet a Tarot szerint?
Mi jellemzi majd a belpolitikai helyzetet a Tarot szerint?

Főlap: XIII Halál

A Halál a búcsút jelenti, a nagy elengedést, a véget. Ezzel egyben az új, az eljövendő útját készíti elő; a kártya maga azonban elsősorban a véget tárja elénk. Ezen belül jelentheti a rég áhított, felszabadító befejezést, de természetesen legfájdalmasabb tapasztalatainkra is utalhat. A Kardok Tízessel ellentétben, mely az önkéntes és ezzel idő előtti véget jelképezi, ez a kártya mindig a természetes véget jelöli, és azt, hogy eljött az ideje valamit útjára engedni. A Halál indokolatlanul tartozik a rettegett kártyák közé. Akik rózsaszín szemüveget hordanak, a kártyát csak mint az új hírnökét értelmezik, meg akarnak fosztani bennünket a búcsúzás mély átélésétől és az ehhez kapcsolódó, életigenlő tapasztalatoktól.

„Szétválasztottuk az életet és a halált, a kettő közötti idő a félelem”, mondja Krishnamurti, és hozzáteszi: „Nem élhetünk anélkül, hogy meghalnánk.”

Kulcsszavak : Skorpió, halál és újjászületés, átalakulás, skorpió-kígyó-sas, régi csábítások alóli felszabadulás, külső változások, elmúlás, megújulás

Kijelentés: Minden ragaszkodás, minden elutasítás megakadályozza, hogy életem a természetes mederben folyjon. Most már igent mondok a Halálra, igent az Életre, igent mondok Önmagamra.

Magyarázó lapok: Kelyhek Kettes + Kardok Tízes

A Kelyhek Kettes szeretetteljes találkozást jelez. Előfutára lehet egy szimpatikus, új ismeretségnek, de lehet kibékülés vagy a szeretetteljes bánásmód jele, a már meglévő kapcsolaton belül. A kártya kétségtelenül a személyes dolgok területét hangsúlyozza. Utalhat flörtre, „első látásra” szerelemre, boldog viszontlátásra vagy gyengéd kapcsolat, barátság kialakulására. Jelentheti azt is, hogy utazások, hivatásbeli vállalkozások során vagy egyéb szándékok megvalósítása esetén szívesen látnak, spontán segítségre számíthatunk.

A Kardok Tízes, a Halálhoz (XIII) hasonlóan, a véget és az eltávozást, a nagy elbocsátást jelképezi. A Halál kártyájával ellentétben, mely a természetes véget jelöli, a Kardok Tízes az önkényes, esetleg erőszakos halált, esetenként a korai véget fejezi ki. Bár ehhez a véghez gyakran súlyos élettapasztalatok kapcsolódnak, ez nem szükségszerű. A kardok tömege az értelem egyesült erejét szimbolizálja, mely erőszakosan tesz pontot valami végére. Ezáltal létfontosságú, számunkra nagyon értékes tapasztalatok érhetnek véget, vagy kellemetlen helyzetek szűnnek meg, rossz szokásokkal hagyhatunk fel, vagy nyomasztó, káros életszakasz zárulhat le. Miden esetben fájdalmas búcsút jelent. Hogy nyomasztó érzésekkel éljük-e át, vagy végül is megkönnyebbüléssel, mint a sebészi beavatkozást, az csak a kártya környezete alapján dönthető el. Hogy a megjelenített vég szükségszerű vagy helytelen, abszurd vagy elsietett, az a többi kártyából derül ki.

A három lap együttes értelme

Belpolitikában egyértelműen drasztikus és végleges változások lesznek. Mivel a Halál és Kardok Tízes alapjelentése azonos, de motivációjuk ellentétes (természetes <-> szándékos változás), azt mondhatjuk, hogy ezek a változások, elmúlások, elválások részben természetesek, részben mesterségesen előidézettek lesznek. Olyan ez, mintha egy autógumi már a végét járná és erre rásegítene valaki egy szöggel.

Nagy valószínűséggel több, esélyes párttól is elbúcsúzhatunk (nem jutnak be a Parlamentbe) és bizonyosan jelentős (tehát nem 1-2 mandátum) változások lesznek a pártok frakcióiban.

Mi jellemzi majd a külpolitikai helyzetet a Tarot szerint?

Mi jellemzi majd a külpolitikai helyzetet a Tarot szerint?
Mi jellemzi majd a külpolitikai helyzetet a Tarot szerint?

Főlap: XVIII Hold

A Hold kártyája a sötétségbe és az éjszakába, a lélek titokzatos világaiba kalauzol, megmutatva sejtéseinket, vágyainkat, álmainkat. A Hold világos oldala a romantikus álmodozást, élénk fantáziát és erősen fejlett érzékenységet jelöli. A kártya mégis inkább a sötét oldalt mutatja, a lélek mélységeit. Félelmeinket, bizonytalanságunkat, rémálmainkat, sötét sejtéseinket jelképezi, a láthatatlan, megfoghatatlan dolgok keltette iszonyatot, borzongást mutatja. Ezt a félelmet érezzük, ha magányosan haladunk át az éjszakai erdőn, melyen nappal nyugodtan vágunk át, mely a sötétben azonban megtanít a félelemre. Lehet ez a régi idők démonaitól való félelem is, melyek felvilágosult korunkban új nevet kaptak: baktérium, vírus, milirem, becquerel, ólommal szennyezett levegő, savas eső.

Kulcsszavak: Halak, végső próbatétel, rossz fordulatok, illúzió, tévutak, a karma beteljesedése, szembenézés a tudatalattival, küszöb a tudatosság új szintjei előtt

Kijelentés : Épp virradat előtt legsötétebb az éj.

Magyarázó lapok: Kardok Kilences + Kelyhek Kilences

A Kardok Kilences az ébren töltött éjszakák kártyája, súlyos gondokra és levertségre utal. Ez jelölheti az álmunkat megrabló rossz lelkiismeretet, a létünket érintő fenyegetéseket, betegségeket vagy fájdalmas veszteségeket. Hosszú éjszakák félelmeit mutatja, mikor gondoktól gyötörve virrasztunk, és alig várjuk a napfelkeltét. Eközben kérdés, hogy szégyen és bűntudat, vagy nehéz feladatok miatt érzett saját félelmünk foszt meg éjszakai álmunktól, esetleg életünk alapját fenyegeti valami. A kártya csak nyomasztó érzéseket mutat, a mélységes aggodalmat, a hirtelen ébredések ijedtségét, az átvirrasztott éjszakát.

A Kelyhek Kilencese a mélyen, szívből kiélvezett időszakot jelképezi. Meglehet, hogy ez az életkedv alkalmanként túlzásba, kéjsóvárságba, mohó életvágyba csap át, de a kártya jelentése elsősorban kellemesen könnyed: életöröm, gondtalanság, társaságkedvelés és „az öröm élvezete”.

A három lap együttes értelme

A magyar külpolitikát az év végéig egyszerre fogja jellemezni a túlzott elvárások, a mélységes félelem más országoktól, kormányoktól és az esetenkénti túlreagálások adott helyzetekben. A bizalomnak nincs nyoma, a döntéseket a legsötétebb érzelmek vezérlik majd.

Mi jellemzi majd a gazdasági helyzetet a Tarot szerint?

Mi jellemzi majd a gazdasági helyzetet a Tarot szerint?
Mi jellemzi majd a gazdasági helyzetet a Tarot szerint?

Főlap: Érmék Ásza

Az Érmék Ásza, a többi Ászhoz hasonlóan, a bennünk szunnyadó lehetőségre utal. Olyan, bennünk vagy helyzetünkben rejlő lehetőség felismerését jelzi, mely az Érmék által képviselt Föld elem értelmében kézzel fogható pozitív eredményekhez, külső, de még inkább belső gazdagsághoz vezet. A Kelyhek Ásza mellett ez a legjelentősebb „szerencselap” a Kis Arkánumban. Ez a szerencse nem tolakodó, ezt fel kell fedezni. Lehetséges, hogy a keresés – mint a szőlőhegyen elrejtett kincs esetében – sok fáradsággal jár. Az eredmény azonban nemcsak megbízható és tartós, de mély boldogságot is ígér.

Magyarázó lapok: Kardok Apród + Kelyhek Tízes

A Kardok Apródja, kívülről jövő impulzust, lehetőséget vagy kínálkozó tapasztalatot jelent. A Kardok Apródja esetében ez az impulzus néha megvilágít dolgokat, friss fuvallatként érint meg, és hatására hirtelen tisztán látunk, segítségével bonyolult összefüggéseket elemezhetünk és érthetünk meg. Általában azonban konfliktust, viszályt vagy akár szakítással végződő veszekedést is jelez. Ilyen értelemben arra figyelmeztet, hogy a jégesőt hordozó felhőkre idejében figyeljünk fel, vagy hogy a jelentkező konfliktust feleslegesen ne növeljük, hanem lehetőleg tisztázó megbeszélések útján enyhítsük

A Kelyhek Tízes a harmonikus összhang, a mély, boldogító szeretet legmagasztosabb kifejezője. Azt mutatja, hogy biztonságban és védettségben érezzük magunkat, hogy érzéseink valódiak és nem vagyunk megtévesztés vagy illúzió áldozatai. Barátságos alaphangulatot jelképez, jószomszédi kapcsolatokat, szeretetet és örömet a hozzánk közelállókkal való viszonyban, hálát és boldogságot partneri és családi kapcsolatainkban.

A három lap együttes értelme

Magyarország gazdaságára egyszerre lesz jellemző a stabilitás, a külső források és lehetőségek beáramlása, a felemelkedés. Emellett jelentős változások, konfliktusok is jellemzik majd, de összességében azt mondhatjuk, kifejezetten pozitívak a kilátások!

 

Index