Skip to content

Nagypéntek és készülődés Húsvétra: miről is van szó valójában?

Ma van Nagypéntek napja a kereszténységben és mégis viszonylag kevesen tudják, miről is szól ez a nap.

A cikkünk végén megmutatjuk, honnan ered a Húsvét – most előbb ismerkedjünk meg a Nagypéntek szimbolikájával!

Nagypéntek az evangéliumokban Jézus szenvedésének, halálának és temetésének napja, a liturgiában a húsvéti szent három nap második napja, aliturgikus nap, a megváltó szenvedés és kereszthalál ünnepe. Szigorú böjti nap.

A Nagypéntek különböző elnevezései

A zsidó naptárból eredően: Paraszkeué (gör.), Parasceve (lat.), ‘Készületi nap’ (vö. Mt 27,62; Lk 23,54; Jn 19,31). Innen lett a keleti egyházban: Hé hagia kai megalé paraszkeué, ‘A szent és nagy készületi nap’.

Ebből lett a szláv nyelvekben és a magyarban a Nagy péntek. A latin egyházban a nagypéntek hivatalos neve: Feria sexta in passione et morte Domini, ‘Az Úr szenvedésének és halálának péntekje’.

Angol nyelvterületen ‘Hosszú péntek, Jó péntek’.

Nagypéntek és készülődés Húsvétra: miről is van szó valójában?
Nagypéntek és készülődés Húsvétra: miről is van szó valójában?

A Nagypéntek Liturgiája.

Azokban a templomokban, ahol a zsolozsmát végzik, a…

A cikk folytatása a tarsasag.org oldalon olvasható

Index