Skip to content

Angyalkártya-kirakás május első hetére

Angyalkártya jóslás május első hetére

Tudni akarod, mit üzennek Neked az angyalok május első hetére?

Válassz egy kártyát megérzésed szerint, és utána nézd meg a választásod eredményét, az angyali üzenetet a hét egészére!

Az angyalkártyák segítségével mindenkinek lehetősége nyílik arra, hogy felvegye a kapcsolatot az arkangyalokkal és az általuk képviselt fénytudattal.

A kártyák rávezetik az olvasót, hogy a szívével megpillantsa a számára eddig rejtett, vele látszólag összefüggésbe sem hozható jelzéseket, amelyeket a szellemi világ színek és formák szimbólumai révén szeretne közvetíteni számára. 

Angyalkártya-kirakás május első hetére
Angyalkártya-kirakás május első hetére

A május első hetére szóló angyalkártyák a következők

Első angyalkártya: Mihály arkangyal

védelem; méltányosság; igazságosság; tekintély; hatalom; szembesít a kozmikus-isteni törvényekkel; szétválasztás; megváltás; bizalom Istenben és az isteni egységben, az isteni egységre irányuló szellemi törekvés; a valódi béke megtalálása és megtapasztalása

Első angyalkártya: Mihály arkangyal
Első angyalkártya: Mihály arkangyal

Ha ezt a kártyát húztuk, a kérdésünknek arra kell irányulnia, hogy az életünk mely területein adjuk át a hatalmat másoknak, és engedjük, hogy kihasználjanak, vagy milyen egyéb függőségek korlátozzák a szabadságunkat. Ne felejtsük, hogy ez a kérdés nem az emberek meg- vagy elítéléséről szól. Azt kell felismernünk, hogy életünk mely területein távolodtunk el önmagunktól és a kozmikus egységtől túl nagyra nőtt egónk vagy lelki gyengeségünk miatt.

Miért szükséges, hogy a létezés különféle tükröket tartson elénk? Ez a kártya azt kérdezi: „Milyen úton jársz? Megmásíthatatlannak fogadod el a félelmeidet ahelyett, hogy szembenéznél velük?”

Néha elkerülhetetlenül meg kell szabadulnunk bizonyos régi, külső és belső beidegződésektől és ez fájdalommal jár.

Ha sikerül bensőnkben leválasztanunk énünknek nem a lényegünkhöz tartozó részeit, akkor a külső kényszerektől is megszabadulunk, így a tekintélyelvű személyeknek sem lesz többé hatalmuk fölöttünk. Ezután majd tiszteletben tartják a határainkat, és megtartják a kellő távolságot. Az ego ólomnehézsége lehullik rólunk, mint egy régi, nedves köpeny, ami immár nem tud lehúzni minket.

Akarsz többet tudni a bőségről? Kattints ide.

Második angyalkártya: Bariel arkangyal

aratás; szolgálat; felelősség; földelés; a menny és a föld csodái; élvezet; beteljesülés; kapcsolat az állati és növényi birodalommal; nevetés; védelem a fizikai test számára; a föld megtapasztalása minden érzékkel; növekedés; az élőlények tisztelete; a kirekesztettség érzésének feloldása; együttérzés

Második angyalkártya: Bariel arkangyal
Második angyalkártya: Bariel arkangyal

Szakítsunk magunkra egy kis időt, és kérdezzük meg magunktól, vajon hogyan észleljük a körülöttünk levő világot. Otthon érezzük magunkat, a helyünkön, beágyazódva és biztonságban, vagy ellenségesnek és hidegnek látjuk környezetünket?

Ne felejtsük, hogy ittlétünk fontos a Föld számára. Egy feladatot kell teljesítenünk, és felelősek vagyunk saját magunk és a többi teremtmény jólétéért.

A ránk bízott anyagi eszközök isteni forrásból származnak, és a mi felelősségünk, hogy bölcsen, az isteni törvényt betartva, az isteni áramlást elősegítve használjuk őket. Mindennek, amit befogadunk, tovább kel áradnia, különben a körforgás valahol megakad, és ez hiányt okoz.

A más élőlények iránti szeretet, tisztelet és együttérzés elősegíti a különböző növényi, állati, emberi, ásványi és angyali tudatszintek összenövését. Ha tisztelettel és szeretettel bánunk a növényekkel, elárulják gyógyító erejük titkát. Ha tisztelettel és szeretettel bánunk az állatokkal, ők bízni fognak bennünk, és kinyilatkoztatják létük rejtett üzenetét. És az emberek, akikkel szeretetben, együttérzéssel és tisztelettel találkozunk, megajándékoznak értékes barátságukkal.

Igaz a mondás, hogy azt aratjuk le, amit vetettünk. Bariel arkangyal azt kéri tőlünk, hogy vessük el szellemi növekedésünk magját. Ha felismerjük, hogy minden lénnyel kapcsolatban állunk, megszűnik körülöttünk a világ látszólagos ellenségessége.
Szolgáljuk a világot, és a világ is szolgálni fog minket. Ezt örömmel, vidáman, és könnyedén is tehetjük. Azért vagyunk itt, hogy a tökéletes világ látomásában ránk bízott feladatot teljesítsük.

Figyeljünk az ismétlődő jelekre, szimbólumokra és eseményekre. Ezekben gyakran szellemi üzenet rejlik, amelyet intuitív módon tudunk megfejteni. Bízzunk érzékeinkben, saját látomásainkban, és akkor egy napon túláradó örömmel ébredhetünk, mivel megérezzük, hogy össze vagyunk kötve a Földdel és annak minden élőlényével.

Az Áramlás 2019 jelszava. Ismerd meg, miről szól, kattints ide!

Harmadik angyalkártya: Raziel arkangyal

Nap-beavatás; porainkból főnixként feltámadni; karizma; életöröm, energia; elnyomott harag; az univerzum titkos tudása; misztérium; a teremtés férfiaspektusa, hatalom, egokivetítések; tisztulás, méregtelenítés; a szexuális energiát tudattágító folyamatokra használni; a mester-én felébresztése; siker

Harmadik angyalkártya: Raziel arkangyal
Harmadik angyalkártya: Raziel arkangyal

Ha a Razial arkangyal által képviselt energia megakad, akkor nehézségeink támadnak a teremtés anyagi oldalával. Elnyomott harag és más érzelmi mérgek akadályozzák a lelki és testi salak kiürülését szervezetünkből, és ez lelkileg és testileg is megterhelő számunkra. Ennek következménye a forrástól való elválasztottság érzése. Csökken természetes ragyogásunk, erőtlennek érezzük magunkat, mivel minden energiánkat túlveszített érzelmeink elfojtására fordítjuk.

Mivel az első csakrát nyitott állapotában blokkoljuk, ezért zavaró külső hatások érik, és itt érezhetjük leginkább energiánk megrekedését. A negatív energiaminták zavartalanul áramlanak szervezetünkbe, így lelki és testi állapotunk tovább romlik. Az isteni forrástól elválasztva a magasabb énünk információit közvetítő nyolcadik csakrától sem kaphatunk segítséget.

Az ínséges belső a külvilágban is szükségszerűen tükröződik, és szexuális, párkapcsolati és anyagi problémákat okoz. A testi problémák mindenekelőtt a nemi és a méregtelenítő szerveket érintik.

Ezeket a problémákat a gyökerüknél kell kezelni, és Raziel segítségével sokkal könnyebben megoldhatjuk őket. A megfelelő gyógyító szerek, a megoldást nyújtó, tisztázó, a haragot felszínre hozó helyzetek és az angyalok, arkangyalok támogatása mind-mind felbukkan életünkben. Csupán kérnünk kell.

Amint az érzelmi salak eltávozik, lehetséges a gyógyulás. A jövőben nagy változásokat tapasztalhatunk. A Nap-beavatás, mester-éned felébredése minden pillanatban lehetséges, mikor ráébredsz az „én vagyok” igazi természetére.

Minden, amire valaha vágytunk, most magától megvalósul. Lehetséges, hogy ezt bár hálásan, mégis érzelmek nélkül mint új belső igazságunk részét fogadjuk el.
A Nap-beavatással járó szellemi siker, amit elértél, jelenti az igazi győzelmet. Az élet öröme és tejessége mindig is körülvett. Eddig kívül láttuk magunkat az életörömön, most mi magunk váltunk az életörömmé.

Ismerd meg az Isteni meglátásának fokozatait, kattints ide!

Negyedik angyalkártya: Uriel arkangyal

szellemi vezetés; az igazság keresése; a kozmikus igazságok földi megvalósítása; a saját tehetség felismerése; hit, a szellemi erővel való helyes bánásmód; az anyagi kötöttségtől való eltávolodás; a szellemi tudat felemelése

Negyedik angyalkártya: Uriel arkangyal
Negyedik angyalkártya: Uriel arkangyal

Talán éppen a keresztre szegezettséghez hasonló érzelmi kiszolgáltatottság állapotában vagyunk. Reménytelennek, erőtlennek és tehetetlennek érezzük magunkat. A szenvedéssel járó tapasztalatok és ismétlődő próbatételek életünkben többnyire bizonyos személyekhez és kapcsolathoz köthetők.

Az ilyenkor működésbe lépő fájdalmas és romboló energiák alacsonyabb emberi természetünkből fakadnak. Fájdalmas tapasztalatok árán próbálnak rádöbbenteni bennünket arra, hogy saját egónk kivetüléseinek rabjai vagyunk. Cselekedeteinket nem a szívünk irányítja.

Most egyszerűen búcsút mondhatunk a romboló energiáknak. Nem kell többé a külső világban harcolnunk ellenük, ha a lelkünkbe nézve felismerjük, milyen nyereség- és hatalomvágy, milyen félelem, hiúság, büszkeség és szellemi gőg tükröződik bennük.
Nyissuk meg szívünket, hogy megtaláljuk saját igazságunkat!

Megszokásból gyakran külső tekintélyre bízzuk az irányítást. Így azonban az isteni akaratnak és saját belső igazságunknak egyaránt ellentmondunk, és egünk magához ragadja az irányítást. Másrészt saját kívánságaink és igényeink ugyanilyen erővel hatnak ránk, és nem hagyhatjuk őket figyelmen kívül mások kívánságait előtérbe helyezve.
Ahhoz, hogy ebből a keresztre feszített állapotból megszabadulhassunk, lényünk azon részének, amely nem áll összhangban az isteni tudattal, meg kell halnia. Úgyhogy bízzuk rá ezt Urielnek egy beavatással felérő, isteni tisztítótüzére.

Akarsz többet tudni az arkangyalokról? Olvasd el ezt a cikkünket!

Kártyák és szöveg: Ulrike Hinrichs: A nagy arkangyalkártyák

Index