Skip to content

Létezhet harmonikus kapcsolat vallás és spiritualitás között?

Vallás és spiritualitás egymás szövetségesei, nem pedig ellenségei. Spiritualitás és vallás éppen úgy igényli egymást, ahogy egy folyó is csak meder és víz együttes megléte által létezik.
Mégis akadnak a modern exoteria követői között, akik erősen vallásellenesek, átvéve az ateista-materialista mozgalom hazug dogmáit. Holott vallás hamarabb létezett, mint művészet vagy kultúra. Hetvenezer éves a legősibb ismert szentély és huszonnyolcezer éves a legősibb ismert barlangrajz. Több mint negyvenezer évvel idősebb a vallás. A vallás nem a kereszténységet jelenti, pláne nem a keresztény egyházakat. A vallásellenes hangok forrásai mindig nihilista erők. A vallás ugyanis az az alapvető értelmezési keretrendszer, társadalmi igazodási pontok hálózata (szocio-inercia-rendszer), amely már az első barlangrajzok előtt megjelent. Nézzük most meg, mi is a vallás, az egyház, a spiritualitás és lehetséges-e szövetség vallás és spiritualitás között? Kezdjük a vallás szó értelmének meghatározásával.

Honnan származik a vallás szó?

A magyar vallás szó annyiban félrevezető, ha kiindulási alapként tekintesz rá, hogy ez már egy származtatott szó, nem pedig saját nyelvi alkotás. Egy latin szó, a confessio (megvallás) fordításából képzett fogalom. A vallás nagyon is kézzelfogható dolgokon, ha úgy tetszik, bizonyítékokon alapul – a „megvallani” lényege nem az, hogy valami bizonyítatlanban hiszel. Magyarul ezért némileg mást is jelent, mint a religio-ból származó religion. A religio ugyanis a latin religare „elköteleződni” változata, mint „kötelék isten és ember között”. A türk nyelvekben ‘din’ és ennek változatai bírnak vallás jelentéssel, amit az arabból vettek át, ami viszont egy közös sémi alapszóból (*dVn-) ered és leginkább „kötelesség az égiek felé”-ként fordítható (habár a szó alapjelentése: kötelezettség, felvállalt feladat).
Mi a vallás? Vallás és spiritualitás egymás kiegészítői és szövetségesei
Mi a vallás? Vallás és spiritualitás egymás kiegészítői és szövetségesei. Kép: pexels

Mi a különbség vallás, egyház, spiritualitás és hit között?

A vallás tehát, ha a szó lényegét tekintjük, egyfajta köteléket, elköteleződést jelent. Ám az is világos, hogy ennél messze több.

Mi a vallás?

A vallás egy értelmezési keretrendszer, amely magába foglalja a világmagyarázatokat, a szokásokat, az évszaki, hónapi, heti vagy napi rítusokat, az erkölcsiséget, a közös történeteket, amelyek által a vallásos emberek közösségi identitást kaphatnak. A vallásos gondolkodás a kultúra alapja és a tudomány bölcsője. Bármely tudományágat nézed, az alapítói mindig valamely vallás képviselői voltak. A közösségi hovatartozásnak a nyílt kifejezése a vallás. Hogy az illető a közös identitás alapjául szolgáló hitrendszert elfogadja a sajátjaként. Azaz a vallásosság egyenlő egy hit-közösséghez való szellemi hovatartozással. A cikk a tarsasag.org oldalon folytatódik
Index