Skip to content

Miért Istennő az Istennő és miért nem inkább Isten?

A kérdés jogos, miért Istennő az Istennő, és miért nem
Teremtő, Isten, Anya?
Miért mondhatjuk, hogy az Istennőben van minden, azaz miért vagyunk Panentheaisták, ha egyszer ről beszélünk? És miért Istennő, miért nem Anat, Inanna, Déméter, Nuit vagy más név, amiként nevezzük Őt? A válaszok további kérdéseket fognak szülni, ami helyénvaló. Legyetek kíváncsiak!

Miért Istennő az Istennő és miért nem inkább Isten?

Három okból választottuk az Istennő szót.
  1. Mert a közvetlen, teljes tapasztalás kétséget sem hagyott felőle, hogy Istennő.
  2. Mert az ősvallás letéteményeseiként a folytonosságot,kontinuitást jelentjük ki vele.
  3. Mert világosan és tisztán meg akarjuk különböztetni az ábrahámita vallásoktól a sajátunkat.
Miért Istennő az Istennő és miért nem inkább Isten?
Miért Istennő az Istennő és miért nem inkább Isten?

Miért Istennő, ha egyszer túl van téren és időn és nemiségen?

Mert itt, ezen a síkon, most, ebben a korban így közvetíthetjük a legtisztábban mindenki számára az üzenetét, és segíthetünk bárkinek, hogy megtalálja a Hozzá vezető ösvényt. A Megnyilvánulatlan meg se nevezhető, értelemmel, lélekkel, szellemmel se fogható fel. Pusztán az irány az, és a tiszta, intuitív tudás tanúskodik arról, hogy nagyon is élő a kapcsolat. A kinyilatkoztatásokból – akár régi korokban érkeztek, akár újak – egyértelműen kiderül, hogy a tudat határa a megnyilvánult valóság határával esik egybe. Azon túl már se név se forma nincs, mert ezek a Lét törvénye alá tartozó világ részei. A Megnyilvánult Istennőnek van neve. Túl a nemiségen, túl a gyermekded, primitív dualitás tévképzetén léteznek a Valónevek, amelyek Őt jelentik. Nem ráaggatva – ám azt, hogy miként lehet Valóneve és az, azok micsodák, hittitkok.

Ezért Istennőt mondunk, de a Megnyilvánultat értjük alatta.

Nevezheted akár Istennek vagy Bráhmának is, ha ez közelebb áll a szívedhez. Mi azonban, a fenti három pont miatt, tartjuk magunkat az Istennő formához.

Az Istennő hite feminista?

Határozottan nem. A feminizmus éket ver ember és ember közé nemi alapon, és azt a hamis látszatot kelti, mintha a Nők és Férfiak valamiféle küzdelmet folytatnának a jogokért. A többi téveszmét és politikai felhangot már nem is említjük.

Az Istennő hite humanitariánus

Azaz számunkra az ember a jogalany, függetlenül a nemiségétől, genderétől, identitásától. A mi szemünkben minden embert ugyanazok az alapjogok illetnek meg, és egy társadalmon belül nem lehet bárkit is a nemisége miatt hátrányban vagy előnyben részesíteni. Mi az emberek jogaiért szállunk síkra, mert jog szerinti egyenlőség csak akkor lehet, ha a jog előtt nem különböztetünk meg nemet vagy gendert.

Az Istennő vallása dualista?

Határozottan nem. A dualitás gyermeki eszméjét meghagyjuk azoknak, akik szeretik faék egyszerűségűnek hinni a világot, ahol Jó és Rossz, Fény és Sötét vívja korokon átívelő háborúját. Éppen ezért nincs nálunk egy Istennő-Isten páros. Lásd a fentieket. A Megnyilvánult önönmagából alkotott mindent. Miért lett volna szüksége egy mindenható teremtőnek biológiai aktusra?

Akkor nincsenek is „férfi istenségek” az Istennő vallásában?

Dehogynem! Számos isten és istennő létezik vallásunkban. Ők egyfajta felügyelői, irányítói a valóság valamely részének, aspektusának. Ugyanígy valljuk, hogy léteznek angyalok, azaz közvetítők is. Akiknek igénye van rá, tisztelheti, imádhatja az isteneket, istennőket, kérheti segítségüket, együtt dolgozhat velük, áldozhat nekik. Akinek nincs rá igénye, az sincs semmire rákényszerítve. Aki pedig elismeri őket, de nem tiszteli, vagy nem tudja, miként álljon hozzájuk, tanácsokat és tanításokat oszthatunk meg, sőt szertartásokat tarthatunk.

Hogyan nevezzük Valónevén az Istennőt?

Ez hittitok. Ám a régi nevek, amiket bárki használhatott, most is rendelkezésre állnak. Inanna, Anat, Déméter, Perszephóné, Hekaté, Íszisz… a sort hosszan lehetne folytatni. Ha számodra az Istennő névforma túl steril, túl távoli, nevezd Őt úgy, amint azt a megérzésed, az intuíciód súgja. Kép forrása Forrás: great-goddess.com
Index