Skip to content

Motiváció

Sztár-karma vagy csillag-sors?

Sztár-karma vagy csillag-sors?

Százmilliók irigykednek a filmsztárokra és énekes csillagokra - de vajon a sztárok életútja karmikus, vagy a szabad akaratukból emelkedtek fel a magasba?

Minden ember megismételhetetlen csoda.

Vagy mégsem?

Miért van, hogy minden korban, minden kultúrában kialakulnak a sztereotípiák, az általános érvényűnek mondható sorsok.

Olyan életek elnagyolt vázlatai, amikhez persze hozzá adódnak az egyéni életek színezetei, de mégis felismerhető bennük valami nagyon is tipikus és egyetemes érvényű tanulság, megtanulni való.

Már az ókori filozófus Platón is beszél ezekről a sztereotip sorsokról az Állam című munkájának utolsó könyvében, ahol egy túlvilági látomásban írja le, a lelkek hogyan választják saját sorsukat az eléjük tett cserépdarabok közül.

És már az ókori görögök felismerték van csalárd zsarnoksors, poétasors, kézműves mester-élet, stb.

Mindegyikhez megvan az eleve hozzárendelt tanulság, amit ha szeretné ha nem, az őt választó léleknek meg kell tanulnia.

Minden sorshoz elválaszthatatlanul hozzá tartozik egy kötelező tanulság is, a sors csak a maga leckekönyvével együtt választható.

Sztár-karma vagy csillag-sors?
Sztár-karma vagy csillag-sors?

Read More »Sztár-karma vagy csillag-sors?

Kavicsok, avagy spirituális mese szívember felnőtteknek

Kavicsok, avagy spirituális mese szívember felnőtteknek

Volt egyszer egy ember, aki egy nagy folyó mentén élt. Sokat sétált a folyóparton, és kedvtelésévé vált, hogy felszedegette a színes kavicsokat a földről, amelyeket a folyó mosott ki.

Szerette ezeket a köveket.

Egyre figyelmesebben kereste az egészen különlegeseket.

A szépen lecsiszoltakat szerette, amelyeknek egészen finom puha meleg volt a tapintása, és ezeken belül is a fehéreket; azokat, amelyek ha átnedvesednek, szinte selyem-fénnyel ragyognak.

Ezeket gyűjtötte leginkább.

Éveken át járta szorgalmasan a folyó partját – fel le sétálva a folyó mentén, és már ismerte hol erősebb a sodrás, és hogy hol vannak a titkos öblök, az örvénylő forgók, ahol egészen gömbölyűre csiszolt fehéren ragyogó kavicsokat lehetett találni.

Kavicsok, avagy spirituális mese szívember felnőtteknek

Read More »Kavicsok, avagy spirituális mese szívember felnőtteknek

A lélektársi kapcsolatok három útja, avagy az egymásba-oldódás csodája

A lélektársi kapcsolatok három útja, avagy az egymásba-oldódás csodája

A tökéletes párkapcsolat minden ember elemi vágya és szüksége.

Ha hisszük, ha nem, minden emberi törekvésünk hátterében az a késztetés áll, hogy megtaláljuk életünk „párját”, azt az embert, aki szeretettel és bölcsességgel aranyozza be mindennapjainkat, akivel és aki által megélhetjük saját teljességünket.

A párkeresés kényszere és kiapadhatatlan hajtóereje mögött a teljesség ígérete lángol.

Az a sziklaszilárd emlékezet, hogy van boldog egység, hogy a részekre bomló emberi világ mögött vagy felett van egész-ség és kiegészülés.

A tökéletes társ spirituális emlékezete

Minden ember hordozza ezt az emlékezetet és ennek ígéretét.

Ez hajt bennünket a párválasztás időtlen labirintusában egyre csak egyre előre, keresve-kutatva a megannyi ember között azt az ideális felet, akinek másik feleként mi magunk újra egészek lehetünk.

A lélektársi kapcsolatok három útja, avagy az egymásba-oldódás csodája

Read More »A lélektársi kapcsolatok három útja, avagy az egymásba-oldódás csodája

Az Áramlás Gyakorlatának alapjai: mi az Áramlás és mi nem az

Az Áramlás Gyakorlata: gyakorlati útmutató a bőség megvalósításhoz

A bőség és siker megvalósítása valószínűleg az Áramlás által a leghatékonyabb. Az Áramlás Gyakorlata ebben segíthet.

Lépj be az Áramlásba és valósítsd meg a Neked járó boldog életet!
A bőség és siker megvalósítása valószínűleg az Égi támogatással kapott Áramlás által a leghatékonyabb. Az Áramlás Gyakorlata ebben segíthet.

Az Áramlás Gyakorlata egy könnyedén elsajátítható, hatékony spirituális meditációs módszer, amivel lehetőséged nyílik, hogy végre megvalósíthasd azt az életet, amit mindig is élni akartál.

Az Áramlás Gyakorlatának alapjai: mi az Áramlás és mi nem az

Még többen vannak azok, akik látják, érzik, tudják, hogy létezik az Áramlás, talán már meg is élték, ám még sosem léptek be tudatosan. Ez a gyakorlat nekik szól.

Előbb azonban szükséges tisztáznunk pár dolgot.

Az Áramlás Gyakorlatának alapjai: mi az Áramlás és mi nem az
Az Áramlás Gyakorlatának alapjai: mi az Áramlás és mi nem az

Read More »Az Áramlás Gyakorlata: gyakorlati útmutató a bőség megvalósításhoz

A tudatos Igen a siker első kulcsa a boldog élethez

A tudatos Igen a siker első kulcsa a boldog élethez

Sokan érzik úgy, hogy bezárt ajtók állják útjukat a boldog élethez vezető úton. Az ajtók azonban nyithatók! Az első kulcs a tudatos Igen.

Sokszor úgy érezzük, hogy nem mi írjuk a történetünket, hanem a történet ír minket.

A történések pedig, mint egy flippergolyót dobálnak ide-oda.

Van, hogy úgy érezzük egyik ütés fájdalmasabb, mint a másik, és van, hogy látszólag jó irányba haladunk, hiszen profitálunk belőle ilyen vagy olyan formában, de amennyiben ez hosszú távon történik velünk, kifáradunk, belefásulunk és a mindennapok folyama elragad, magával ránt, míg végleg bele nem nyugszunk.

Legyintünk, hogy ami nem öl meg, az erősebbé tesz és különben is minden tapasztalás számít.

Sorsmintákat vélünk követni, testvérét, szülőkét, nagyszülőkét. Miérteket keresünk és okokat gyártunk.

Read More »A tudatos Igen a siker első kulcsa a boldog élethez

Duálpárok, azaz a Tökéletes illeszkedés törvénye, I. rész

Duálpárok, azaz a Tökéletes illeszkedés törvénye, I. rész

Te már megtaláltad a duálpárod? Ismered az ikerlelked? Ha még nem, ez az írás sokat segíthet Neked!

A duálpárok, a szerelem, az egykori összetartozás kérdés az ókor óta foglalkoztatja az embereket. Az ikerlángról itt írtunk részletesebben.

Tarr Dániel cikke erről a spirituális törvényszerűségről szól.

A duálpár képzete ott lapul minden emberben(?)

Minden ember a lelke mélyén arról álmodik, hogy megtalálja élete tökéletes párját, akire minden tekintetben rábízhatja életét, sorsát, végzetét.

A meseirodalom telis-tele van az ilyen tökéletes tündérpárok történeteivel, akik megannyi próbatétel árán el is nyerik egymás szerelmét.

Érdemes ezekből a mesékből tanulni

Látni és felismerni, hogy a szerelmes párok nagyon komoly megpróbáltatások, és komoly belső változás árán válhatnak egymás tökéletes kiegészítőivé.

Senki sem kapja készen a tökéletességet, azért küzdeni, harcolni, tenni kell. A szerelemben is.

Duálpárok, azaz a Tökéletes illeszkedés törvénye, I. rész
Duálpárok, azaz a Tökéletes illeszkedés törvénye, I. rész

Read More »Duálpárok, azaz a Tökéletes illeszkedés törvénye, I. rész

A spirituális ébredésedet kísérő 51 jel - a harmadik 17 pont

A spirituális ébredésedet kísérő 51 jel – a harmadik 17 pont

A spirituális ébredés 51 jelét Karen Bishop gyűjtötte össze. Az első részben az első 17 pontot olvashattad, a második részben a spirituális ébredés 18-34. jele szerepelt.

Az utolsó 17 jel már igazán egyértelműen mutatja, hogy a spirituális ébredésed szépen halad!

A spirituális ébredés gyakorta hirtelen következik be, amely zavarba ejtő tünetekkel járhat.

Ezekre érdemes figyelned!

35. Az intuitív képességek és a módosult tudat állapotot megnövekedése: valakire gondoltok és azonnal találkoztok az illető személlyel.

Több véletlen egybeesés. Hirtelen vízióitok vannak a szabványokról vagy a múlt eseményeiről.

Tisztánlátás, testen kívüli élmények és más paranormális jelenségek. Felerősödött érzékenység és megismerés.

Saját és mások eszenciájának tudatossága. Közvetítés az angyalokkal és a Krisztusi tudat energiáival.

35. Az intuitív képességek és a módosult tudat állapotot megnövekedése: valakire gondoltok és azonnal találkoztok az illető személlyel.
35. Az intuitív képességek és a módosult tudat állapotot megnövekedése: valakire gondoltok és azonnal találkoztok az illető személlyel.

Read More »A spirituális ébredésedet kísérő 51 jel – a harmadik 17 pont

Az Örök Élet forrása

Az Örök Élet forrása elérhető a Számodra is, ha ismered az utat

Az örök élet titkát azóta keresik az emberek, hogy megismerték és megértették, hogy halandók.

A meseirodalom kapcsán sok-sok elemzés született arról, hogy a mesék valójában az emberi tudattalan, az emberi lélek legmélyebb vágyainak katalógusai.

A mélylélektani kutatások pontosan felfedik, hogy a jelképes virágnyelven megszólaló mesék milyen útmutatást adnak mindazoknak, akik a mindent-gyógyító örök élet vizére vágynak.

Lehetséges megtalálni az Örök Élet forrását?

A legkorábbi ilyen mitikus emlék Gilgames eposzában olvasható, ahol az élet vizét kereső Utnapistim a legutolsó pillanatban bukja el az emberiség olthatatlan vágyának legnagyobb próbáját.

Az Örök Élet forrása
Az Örök Élet forrása

Read More »Az Örök Élet forrása elérhető a Számodra is, ha ismered az utat

Éntelenség és Üresség: a buddhizmus alapvető kérdései a Ma embere számára

Éntelenség és Üresség: a buddhizmus alapvető kérdései a Ma embere számára

“Avalókitésvara, a szent Úr és Bódhiszattva a túljutott bölcsesség mélységes ösvényén járt. Magasanról lenézett, észrevett csupán öt halmot, és látta, hogy saját ön-valójukban üresek.        Itt, Ó Sariputra, a forma üresség, és a teljes üresség a forma; az üresség nem különbözik a formától, a forma nem különbözik az ürességtől; akármi ami forma, az üresség, akármi ami üresség, az forma. Ugyanez igaz az érzésekre,  észleletekre, ösztönökre, és a tudatosságra.        Itt, Ó Sariputra, az összes dharma ürességgel van megjelölve; nem  születők vagy elmúlók,    nem bemocskoltak vagy tiszták, nem hiányosak vagy  tökéletesek. (…)”[1]

        A Buddhizmus alapvető kérdései közé tartozik az éntelenség (anátman) és az üresség (sunyatá) kérdése, amely a buddhista filozófia minden területét átszövi, én mégis ismeretelméleti szempontból fogom vizsgálni.

A tagadott dolog beazonosítása

Mivel a buddhista ontológia szerint, a létező (sat) az, ami megismerhető (jnéya); így szükségszerűen, az ami nem ismerhető meg, az nem-létezik (asat).

Ennek értelmében minden létező megismerhető – tapasztalásunk számára nincs megismerhetetlen -, vagyis minden létező tárgyként (visaya) fogható fel, mert valamely tudatosság tárgya.

A létezést kitöltő tartamok (dharmák) építik fel magukat a dolgokat (bháva); ennek értelmében minden dolog összetett (samskrita).

Éntelenség és Üresség: a buddhizmus alapvető kérdései a Ma embere számára

Read More »Éntelenség és Üresség: a buddhizmus alapvető kérdései a Ma embere számára

13 spirituális életviteli tanács, amit Te is hasznosíthatsz a mindennapjaid során

13 spirituális életviteli tanács, amit Te is hasznosíthatsz a mindennapjaid során

A spiritualitás a mindennapokban is könnyedén megélhető. Kolostorba vagy a hegyekbe sem kell vonulni hozzá.

A spirituális életvitel – a közhiedelemmel ellentétben – nem színes-szakadt lenruhás hippik és fehér gyolcsba öltözött sámándobolók sajátja.

A spirituális életvitel a harmóniáról szól

A spirituális életvitel azt jelenti, hogy a lelki és szellemi szférákra ugyanakkora hangsúlyt fektetünk, mint az anyagira. Azaz nagyon is élhetünk húsevőként, dohányozva, alkoholt fogyasztva spirituális életet.

A legfőbb törvény, hogy nem erőszakolhatod meg a saját Valóakaratod. Az a legbenső hangot, ami mindig megsúgja, hogyan volna érdemes élned.

Ezért következzen most 13 spirituális életviteli tanács, amit Te is hasznosíthatsz a mindennapjaid során

13 spirituális életviteli tanács, amit Te is hasznosíthatsz a mindennapjaid során
13 spirituális életviteli tanács, amit Te is hasznosíthatsz a mindennapjaid során

Read More »13 spirituális életviteli tanács, amit Te is hasznosíthatsz a mindennapjaid során

Index