Skip to content

Ezotéria és Mágia

Az Alkonyi Bárka Misztériuma, avagy Wictor Charon kivételessége

Az Alkonyi Bárka Misztériuma, avagy Wictor Charon kivételessége

„Most azonban elérkezett az ideje, ahogy Ő mondta, a nyilvánosság elé tárhatjuk „az utolsó idők privilégiumaként”. Szepes Mária

Scherbach Magdolna (1908-2007) és Scherbach Viktor (1907-1976) neve sokaknak aligha cseng ismerősen, pedig később felvett neveik talán az emberi emlékezet öröklétének zálogai is egyben: ők Szepes Mária és testvérbátyja Wictor Charon.

Míg Magdolnát, mint Mária-nénit, Magyarország ezoterikus nagyasszonyát és gondolatait jól ismeri az ezoterikus olvasóközönség, bátyjának életművét, amely pedig több mint 50 kötetre rúg, aligha.

Pedig húgával közös küldetésben jártak itt a Földön.

S míg Mária-néni képessé vált belesimulni és kivételesen hosszú ideíg viselni a téridő aranymetszeteként ezt a testi létformát, addig bátyja megmaradt transzdimenzionális lénynek lenni.

Az Alkonyi Bárka Misztériuma, avagy Wictor Charon kivételessége
Az Alkonyi Bárka Misztériuma, avagy Wictor Charon kivételessége

Read More »Az Alkonyi Bárka Misztériuma, avagy Wictor Charon kivételessége

Karma jelentése, értelme és hatása

Karma jelentése, értelme és hatása

Mi a karma? Kauzalitás, azaz ok-okozat szanszkrit nyelven, nem pedig Gondviselés Isten nélkül.

A karma az indiai filozófia egyik alaptanítása, mely szerint cselekedeteink következményei kikerülhetetlen módon visszaszállnak fejünkre.

Jó és rossz cselekedeteink következményeképpen mindenki hordozza a maga karmáját, amely befolyásolja életeseményeit.

Az indiai felfogás szerint az ember egyéni cselekedetei határozzák meg hogy milyen sors vár rá, és a karma törvénye biztosítja, hogy végső soron mindenki azt kapja amit megérdemel.

Általános felfogás, hogy ha meghalunk is, a karmánk nem szűnik meg, hanem a meghalást követő köztes lét eseményeit és a következő megtestesülésünket is ez alakítja: hogy férfiként vagy nőként születek újjá, hogy milyen országban, milyen életkörülmények közé.

A karma törvénye szerint a Földön élő emberek közötti igazságtalanság és egyenlőtlenség valódi oka is, az emberek karmájában keresendő.

Ha valakit igazságtalanul ér bármilyen bántalmazás, korábbi adóságát törleszti ezzel.

Ez a felfogás nagyban segíti az életesemények derűlátó elfogadását, hiszen minden balsors csak közelebb visz a karmikus adósságok törlesztéséhez.

Végső soron pedig a szándékos jócselekedetek, és az odaadó szeretet gyakorlásán át, elegendő erény birtokában a karma kötőereje meggyengül, hogy sorsunkat beteljesítve egy magasabb világba távozzunk.

Karma jelentése, értelme és hatása
Karma jelentése, értelme és hatása

Read More »Karma jelentése, értelme és hatása

Tarot Iskola 14: Nagy Arkánum XI. Az Erő

Tarot Iskola 14: Nagy Arkánum XI. Az Erő

A Tarot Iskola tizennegyedik írása a Tarot Nagy Arkánumának tizenegyedik lapjával, Az Erővel foglalkozik.

A Tarot Iskola anyagait itt olvashatod.

Az Erő kártyája bizonyos értelemben rokonságot mutat a Mágussal.

Mint ott, itt is titkos, mély, belső harmónia a különleges erő alapja.

Amíg a Mágus befolyásoló hatalma a tudatos és tudatalatti erők harmóniáján alapul, addig ezen kártya életereje, bátorsága és szenvedélyessége a civilizált embernek saját állati természetével való kibékülését fejezi ki.

Ez a kártya egyértelművé teszi, hogy ösztönlény valónkat nem rejthetjük sápadt erények mögé

Nyíltan szembe kell néznünk a bennünk élő, néha félelmetes archaikus erőkkel, azokat szeretettel elfogadva, gyöngéd erőszak útján kell lassanként megszelídíteni.

Ily módon nemcsak ezek az őserők állnak rendelkezésünkre, hanem mindazon erőtartalékaink, melyeket eddig ösztöneink elnyomására fordítottunk.

Tarot Iskola 14: Nagy Arkánum XI. Az Erő
Tarot Iskola 14: Nagy Arkánum XI. Az Erő

Read More »Tarot Iskola 14: Nagy Arkánum XI. Az Erő

Létezik Akasha krónika, vagy ez csak egy régi tévhit?

Létezik Akasha krónika, vagy ez csak egy régi tévhit?

  • by
Létezik-e Akasha krónika? Egyáltalán mi ez a titokzatos "könyvtár"?

Az Akasha krónika a közhiedelem szerint minden tudást tartalmaz

Helena Blavatsky-ék és a teozófusok 19. századi színre lépése óta köztudomású a nyugati ezospiri körökben, hogy létezik egy úgynevezett Akasha krónika, amiben minden tudás fellelhető.

Az elképzelésük szerint, aki képes hozzáférni, az megtudhatja, mikor mi fog történni, tudni fogja az események okait, megismeri belőle a jövőt és a múltat, előző életeket is. „Természetesen”s csak kevés beavatottnak adatott meg a lehetőség, hogy olvasson az Akasha krónikában.

Honnan ered és mit jelent az Akasha krónika?

Az akasha (ākāśa आकाश) jelentése: aether vagy légkör, hindi nyelven pedig az akash (आकाश) jelentése ég vagy menny.

Létezik Akasha krónika, vagy ez csak egy régi tévhit?

Read More »Létezik Akasha krónika, vagy ez csak egy régi tévhit?

Sztár-karma vagy csillag-sors?

Sztár-karma vagy csillag-sors?

Százmilliók irigykednek a filmsztárokra és énekes csillagokra - de vajon a sztárok életútja karmikus, vagy a szabad akaratukból emelkedtek fel a magasba?

Minden ember megismételhetetlen csoda.

Vagy mégsem?

Miért van, hogy minden korban, minden kultúrában kialakulnak a sztereotípiák, az általános érvényűnek mondható sorsok.

Olyan életek elnagyolt vázlatai, amikhez persze hozzá adódnak az egyéni életek színezetei, de mégis felismerhető bennük valami nagyon is tipikus és egyetemes érvényű tanulság, megtanulni való.

Már az ókori filozófus Platón is beszél ezekről a sztereotip sorsokról az Állam című munkájának utolsó könyvében, ahol egy túlvilági látomásban írja le, a lelkek hogyan választják saját sorsukat az eléjük tett cserépdarabok közül.

És már az ókori görögök felismerték van csalárd zsarnoksors, poétasors, kézműves mester-élet, stb.

Mindegyikhez megvan az eleve hozzárendelt tanulság, amit ha szeretné ha nem, az őt választó léleknek meg kell tanulnia.

Minden sorshoz elválaszthatatlanul hozzá tartozik egy kötelező tanulság is, a sors csak a maga leckekönyvével együtt választható.

Sztár-karma vagy csillag-sors?
Sztár-karma vagy csillag-sors?

Read More »Sztár-karma vagy csillag-sors?

Kavicsok, avagy spirituális mese szívember felnőtteknek

Kavicsok, avagy spirituális mese szívember felnőtteknek

Volt egyszer egy ember, aki egy nagy folyó mentén élt. Sokat sétált a folyóparton, és kedvtelésévé vált, hogy felszedegette a színes kavicsokat a földről, amelyeket a folyó mosott ki.

Szerette ezeket a köveket.

Egyre figyelmesebben kereste az egészen különlegeseket.

A szépen lecsiszoltakat szerette, amelyeknek egészen finom puha meleg volt a tapintása, és ezeken belül is a fehéreket; azokat, amelyek ha átnedvesednek, szinte selyem-fénnyel ragyognak.

Ezeket gyűjtötte leginkább.

Éveken át járta szorgalmasan a folyó partját – fel le sétálva a folyó mentén, és már ismerte hol erősebb a sodrás, és hogy hol vannak a titkos öblök, az örvénylő forgók, ahol egészen gömbölyűre csiszolt fehéren ragyogó kavicsokat lehetett találni.

Kavicsok, avagy spirituális mese szívember felnőtteknek

Read More »Kavicsok, avagy spirituális mese szívember felnőtteknek

Tízmilliószoros nap és rögtön utána Samhain (Mindenszentek Éje, Halloween) 10.30. Mutatjuk, mire készülj!

Tízmilliószoros nap és rögtön utána Samhain (Mindenszentek Éje, Halloween) 10.30. Mutatjuk, mire készülj!

2018.10.30. a negyedik tízmilliószoros nap 2018-ban, ami egészen különleges: egy napra rá kezdődik Samhain, azaz a Mindenszentek Éje (angolul Halloween), az Átkelés ősi ünnepe.

A tízmilliószoros napok a buddhizmusból erednek, ahol minden évben, a holdnaptár szerinti dátumok idején emlékeznek meg Buddha egy-egy életeseményéről.

A buddhista hit szerint ilyenkor minden cselekedet tízmilliószoros erővel hat

A negyedik tízmilliószoros nap 2018-ban október 30-ára esik. Ez a Lhabab Düchen, amely a tibeti naptár szerint a kilencedik holdhónap 22. napjára esik, és Tibetben és Bhutánban széles körben megünneplik.

A fesztivált más buddhista ázsiai országokban is ünneplik, köztük Sri Lankán, Mianmarban, Thaiföldön és Laoszon, ahol néhány héttel a tibeti és a bhutáni alkalom előtt ülik meg.

A Tízmilliószoros napok tökéletes alkalmak a meditációra és pozitív gondolkodásra

A pozitív gondolkodás azt jelenti, hogy minden helyzetben megtaláljuk a pozitívumot – nem pedig azt, hogy kizárjuk mindig a negatívumot!

A határaink meghúzása olyan alapvető, napi cselekedet, amely lehetővé teszi, hogy fenntartsuk a pozitív gondolkodást.

Tízmilliószoros nap és rögtön utána Samhain (Mindenszentek Éje, Halloween) 10.30.

Tízmilliószoros nap és rögtön utána Samhain (Mindenszentek Éje, Halloween) 10.30.Read More »Tízmilliószoros nap és rögtön utána Samhain (Mindenszentek Éje, Halloween) 10.30. Mutatjuk, mire készülj!

A Tabula Smaragdina tizenhárom mondat.

A Smaragdtábla (Tabula Smaragdina) eredete, bölcsessége és titkai

A Smaragdtábla, avagy a Tabula Smaragdina a nyugati hermetikus mágia, és általában az ezotéria egyik alapműve. A titkaiba sokan próbáltak belepillantani, többnyire kétes eredménnyel.

Írásunkat egy 8 és fél perces hangzócikk formájában is meghallgathatod, kattints ide:

A Smaragdtábla bölcsessége Számodra, a modern kor gyermeke számára is rengeteg alapigazságot tartalmaz. Időtlennek mondhatjuk, hiszen a benne foglaltak egy része még csak nem is emberi igazság.

A Smaragdtábla (Tabula Smaragdina) bölcsessége

„Ami fent van, ugyanaz, ami lent van”

Ez talán a legelső igazság, ami univerzálisnak tekinthető. A világ folytonos-végtelen spirál mentén haladva időről időre hasonló helyzetek elé állít mindenkit, függetlenül attól, hogy szellemi lény vagy anyagi testben él.

És ugyanígy, amit magasabb szinten megvalósítunk, az alacsonyabb létsíkon is valóra válik valamilyen formában. Ez az univerzum és általában a létezés fraktális természetéből fakad.

Read More »A Smaragdtábla (Tabula Smaragdina) eredete, bölcsessége és titkai

Angyali számkombinációk üzenete

Angyali számkombinációk üzenete

Az angyalok jelekkel, például számokkal, számsorokkal üzennek a leggyakrabban. Cikksorozatunk harmadik részében az angyali számkombinációkat és jelentésüket mutatjuk be.

Az Angyalok gyakran két vagy több szám kombinációjával küldenek üzenetet. Következzen most 1-9-ig a három-négy számjegyű, két szám kombinációjából álló üzenetek alapjelentése.

Előző cikkeinket itt olvashatod: angyali számok 1-50. között, angyali számhármasok üzenete. Ha az angyalmágia érdekel, kattints ide!

Ha az üzenet három vagy több számból áll, akkor a különböző kombinációkból kiolvashatjuk a jelentést.

Ha, pl. visszatérően mindig megpillantjuk valahol az 1 és 5 számok kombinációit, például 15:15 formában, vagy ha úgy érezzük, vezetnek bennünket, nézzük meg a jelentését az alábbi listából.

Angyali számkombinációk üzenete
Angyali számkombinációk üzenete

Read More »Angyali számkombinációk üzenete

Index