Skip to content

december 2018

2019 a gyarapodás, a teremtés és a bőség éve lesz

2019 a gyarapodás, a teremtés és a bőség éve lesz

2019 a gyarapodás és a bőség  megteremtésének éve lesz. Ahogy 2017 a salakkohó és 2018 az áramlás éve volt, úgy 2019 a bőség és gyarapodás jegyében fog telni.

Ezt írtuk pontosan egy évvel ezelőtt:

„Rajtad áll, milyen lesz 2018!

Igen, Rajtad. Te rajtad, aki ezeket a sorokat olvassa. Te rajtad, meg mindenki máson is, aki ugyancsak ezeket a sorokat olvassa. Mert Te, Ti, Mi általunk valósul meg vagy marad el valami. Te, Ti, Mi vagyunk azok, akik megváltoztathatjuk az életünket, az egész világot.

Áramlás és bőség a jelszavak 2018-ra

Eleged van a nélkülözésből? Eleged van a hitelcsapdából, az állandó forintkuporgatásból? Eleged van abból, hogy mások „pofátlanul” gazdagodnak, Te meg gyakran még a számlákat is úgy fizeted be, hogy éppen ne csússz ki az időből?

Egyszóval eleged van a szegénységtudatból?

Változtassunk együtt. Áramlás és bőség!”

Sokan úgy érzik, hogy a 2018-as esztendő volt eddigi életük legnehezebb időszaka

Mintha elfelejtették volna 2016-ot, ami aztán tényleg a salakkohó ideje volt, irgalmatlan sok lemorzsolódással, veszteséggel, fájdalommal – egyszóval az érc megtisztulása zajlott a salaktól.

2019 a gyarapodás, a teremtés és a bőség éve lesz
2019 a gyarapodás, a teremtés és a bőség éve lesz

Read More »2019 a gyarapodás, a teremtés és a bőség éve lesz

Az emberi megismerés útjai: Pszi-jelenségek az emberi tudat dimenzióiban

Az emberi megismerés útjai: Pszi-jelenségek az emberi tudat dimenzióiban

Az ember öntudatosodásának és gondolkodásának kezdetei ismeretlen, nehezen feltérképezhető időkbe nyúlnak vissza.

Az ősi kultúrák teremtésmítoszainak szimbólumvilágai valószínűleg az oksági szemlélet ébredését ötvözik egy gondolatok nélküli ősemlékezet olyan intuitív érzés- és tapasztalatvilágával, amit egyfajta velünk élő belső sejtés máig őriz lelki tartományainkban.

A visszatekintés objektivitása azért is nehezen mérlegelhető, mert a tudat – mint megfigyelő, megfigyelt és vonatkoztatási rendszer egyidőben –, önmagát és múltját, csak saját korlátai és szemléleti hajlamai között tudja vizsgálni.

A tudat evolúcióját illetően az antropológiai összehasonlítások mellett éppen az állatvilágban megfigyelhető tudatosodási folyamatok vizsgálata is kínálhatja magát, amelyben persze a tudatosság szintjét és minőségeit megint az emberi kategóriák szerint mérjük.

Megismerésünk így egy önmagára épült folyamat egészének, illetve mai megközelítésünk a jelen nézőpontjának is tekinthető.

A máig tartó történelmi korszakokban az emberi szemléletek között alapvető különbséget mégiscsak a klasszikus filozófiai kategóriákkal leírhatóan láthatunk, ami az idealista és a materialista megközelítésekre szűkíthető a valóság felfogását illetően.

Az emberi megismerés útjai: Pszi-jelenségek az emberi tudat dimenzióiban

Read More »Az emberi megismerés útjai: Pszi-jelenségek az emberi tudat dimenzióiban

A szvasztika (swastika) eredete az őskorba nyúlik vissza, és most már biztosan tudjuk, mi az eredeti jelentése

A szvasztika (swastika) eredete az őskorba nyúlik vissza, és most már biztosan tudjuk, mi az eredeti jelentése

A szvasztika, vagy másként írva swastika ősi jelkép. Igaz, hogy a nácik kisajátították maguknak, 
és az óramutató járása szerinti ábrázolását Európában a törvény tiltja, 
ám ettől még maga a jelkép értelme változatlan maradt: a jószerencse és bőség szimbóluma.

De vajon mindig is ezt jelentette? Egyáltalán nem! A szvasztika történetét sokan, sokszor feldolgozták.

Jelen cikkben nem is akarok kitérni a középkori és újkori használatára, vagy a hindu hitvilágban betöltött szerepére, ahogy azt se akarom bemutatni, hogyan terjedt el az egész világon.

Most a swastika valódi eredetét mutatom be, ami az őskorba nyúlik vissza

A szvasztika jelenleg legkorábbi ismert ábrázolása több mint 15000 éves. Egy Mezinben, a mai Ukrajna területén előkerült őskőkori sírban találtak több mamut agyar-faragványt. Az egyiken, amely madarat formáz, már felbukkan a szvasztika.

A szvasztika (swastika) eredete az őskorba nyúlik vissza, és most már biztosan tudjuk, mi az eredeti jelentése
A szvasztika (swastika) eredete az őskorba nyúlik vissza, és most már biztosan tudjuk, mi az eredeti jelentése

Kép forrása: natgeo

Read More »A szvasztika (swastika) eredete az őskorba nyúlik vissza, és most már biztosan tudjuk, mi az eredeti jelentése

A pszi-jelenségek rejtélyes világa

A pszi-jelenségek rejtélyes világa

Ha parapszichológia valahol szóba kerül szinte biztos, hogy szélsőséges érzelmeket vált ki.

Ennek a témának vannak harcos tagadói és lelkes igenlői, noha viszonylag kevesen tudják mit is jelent pontosan ez a fogalomkör, mi az amit a pszi jelenségekről bizonyosan tudunk és mi az amit tudományos értelemben egyenlőre csak feltételezhetünk.

Sokan úgy vélik, hogy a pszi jelenségek kívül esnek a fizika és a tudomány hatáskörén

S bár ezzel a jelenségvilággal több tucat kutatóintézet foglalkozik, azt el kell ismerni, hogy az emberi logika – ideértve a tudomány oksági szemléletét – a pszi képességeket vizsgálva gyakorlatilag tanácstalan.

Parapszichológia. Az emberek többsége ezt a szót nehezen definiálná helyesen, noha jobbára mindenki így-úgy sejti mi is tartozik ide.

Ezen belül az értelmezések azonban parttalanul sokfélék, van akinek a telepátia, van akinek a Yeti vagy a Loch Ness-i szörny jut eszébe, megint más az UFO-kat, vagy a szellemeket és a túlvilágot tartja idesorolhatónak.

Ez a fajta értelmezésbeli zűrzavar nyilván nem véletlen, a szűkebb tudományos parapszichológiai rétegen túl rengeteg ezoterikus könyv, előadás és tanfolyam értelmezi más és más módon a parapszichológiát.

A pszi-jelenségek rejtélyes világa
A pszi-jelenségek rejtélyes világa

Read More »A pszi-jelenségek rejtélyes világa

Pártus nemesember mellszobra

Jézus zsidó volt vagy pártus? A válasz sokaknak nem fog tetszeni

Zsidó volt Jézus, vagy pártus? Ez a kérdés nem merült föl egészen addig, míg nem reménylett föl az a vágy pár emberben, hogy bárcsak ne lett volna Jézus zsidó.
Az első esetet, amikor felmerült az emberekben, hogy Jézus nem zsidó lehetett, egészen jól ismerjük.
Ugyanis nem új keletű elképzelés, sőt sok évszázados hagyományra megy vissza.

Háromféle nézet létezik Jézus származását illetően

  1. Az első mindenki által ismert: galileai zsidó volt.
  2. A második, a Badinyi Jós Ferenc könyve alapján elterjedt nézet szerint Jézus pártus volt.
  3. A harmadik, legkorábbi felvetés szerint pedig egy római katonatiszt törvénytelen fia volt.
Cikkünk végére kiderül, mi az igazság.
Jézus a zsinagógában tanít
Jézus a zsinagógában tanít

Read More »Jézus zsidó volt vagy pártus? A válasz sokaknak nem fog tetszeni

Örömtettek, avagy a hét, örömmel teli cselekvés

Az Istennő vallásában az örömtettek olyan cselekedetek, amelyek a tiszta tudatosságból fakadnak, ezáltal meghaladják az érzelmek és testi gondolatok világát.

Az örömtettek révén válhatunk képessé arra, hogy egyaránt hasznosan cselekedjünk a magunk és társaink számára.

Az örömtetteket akkor is gyakorolhatod, ha nem követed az Istennő vallását. A mi felfogásunk szerint az Istennőben valláson kívül is hihetsz: sokan járnak saját, független spirituális utakon. Őket nevezzük Vándornak.

Miért fontos gyakorolni az örömtetteket?

Önmagunk és társaink megsegítése révén mindenki számára hasznos életet élünk. Ha érdemi változást akarunk a világban, akkor Mi magunk szükséges, hogy változzunk és változtassunk.

Ha vársz arra, hogy “tegyen végre valaki valamit”, akkor az Istennő rád vár, hogy “tegyél végre valamit”!

Az örömtettek saját elnevezését a magyar nyelv játékos szóalkotásával hoztuk létre, így lett, például az örömet okozó tettből örömtett, a nagylelkűség örömtettéből pedig adásöröm.

Örömtettek, avagy a hét, örömmel teli cselekvés
Örömtettek, avagy a hét, örömmel teli cselekvés

Read More »Örömtettek, avagy a hét, örömmel teli cselekvés

Az Alkonyi Bárka Misztériuma, avagy Wictor Charon kivételessége

Az Alkonyi Bárka Misztériuma, avagy Wictor Charon kivételessége

„Most azonban elérkezett az ideje, ahogy Ő mondta, a nyilvánosság elé tárhatjuk „az utolsó idők privilégiumaként”. Szepes Mária

Scherbach Magdolna (1908-2007) és Scherbach Viktor (1907-1976) neve sokaknak aligha cseng ismerősen, pedig később felvett neveik talán az emberi emlékezet öröklétének zálogai is egyben: ők Szepes Mária és testvérbátyja Wictor Charon.

Míg Magdolnát, mint Mária-nénit, Magyarország ezoterikus nagyasszonyát és gondolatait jól ismeri az ezoterikus olvasóközönség, bátyjának életművét, amely pedig több mint 50 kötetre rúg, aligha.

Pedig húgával közös küldetésben jártak itt a Földön.

S míg Mária-néni képessé vált belesimulni és kivételesen hosszú ideíg viselni a téridő aranymetszeteként ezt a testi létformát, addig bátyja megmaradt transzdimenzionális lénynek lenni.

Az Alkonyi Bárka Misztériuma, avagy Wictor Charon kivételessége
Az Alkonyi Bárka Misztériuma, avagy Wictor Charon kivételessége

Read More »Az Alkonyi Bárka Misztériuma, avagy Wictor Charon kivételessége

Tarot jóslás

Téli napfordulós Tarot jóslás december utolsó hetére (12.22-12.28)

Téli napfordulós Tarot jóslás december utolsó hetére (12.22-12.28)

válassz egy vagy két kártyát megérzésed szerint, és máris olvashatod a lapok jelentését, amikből megtudhatod, hogy mit üzen december utolsó hetére Neked a Tarot!

tarot jóslás spiritan
tarot jóslás spiritan

A mostani kirakás során ismét megmutatjuk a három lap egyenkénti értelmén túl két-két lap együttes jelentését is.

A Tarot sokkal erősebb, hatékonyabb és komolyabb eszköz az angyalkártyákhoz képest. Míg az angyalkártyáknál egy lapot húzunk egy kérdésre, a Tarot képes mélységeiben is feltárni a problémákat, megoldásokat.

Ehhez viszont szükséges tudni értelmezni is a lapok közös jelentését. A mai kirakással tehát bepillantást nyersz abba, hogy miként dolgoznak azok, akik a Tarot-t valóban használják.

#spiritan #tarot

Ha többet akarsz tudni a Tarot-ról, indítottunk egy Tarot iskolát, amit itt érhetsz el!

Read More »Téli napfordulós Tarot jóslás december utolsó hetére (12.22-12.28)

A Téli napéjegyenlőség ősi titka: karacsún-karácsony-kerecsen, 2018-ban Teliholddal!

A Téli napéjegyenlőség (12.21.) ősi titka: karacsún-karácsony-kerecsen, 2018-ban Teliholddal!

Habár a karácsony szavunk keresztény ünnepet takar hivatalosan, valójában a kereszténység csupán rátelepedett egy ősi ünnepre - a mi ősi ünnepünkre!

A téli napfordulóra 2018-ban december 21-én, 22:23:51-kor kerül sor. Ekkor fordul meg a napfényes időszak csökkenése és kezd másnaptól ismét növekedni.

Ráadásul igazán különleges lesz az idei Karacsún-karácsony

A karacsún-karácsony idén (majdnem) teliholddal érkezik, mert az december 22-én lesz tökéletesen teljes. 21-én azért így is majdnem Telihold lesz.

A Karacsún-Karácsony eredete és titka

Az Anatóliából származó, hettita eredetű, majd perzsáktól átvett és római pantheonba emelt Mithrász (latinul Mihras, görögül Μίθρας) harcos fényisten ünnepe a téli napfordulóra esett, míg Jézus születése szeptember végére.

Amikor Konstantin birodalmi vallássá emelte a kereszténységet, a katonai arisztokrácia által közkedvelt Mithrász alakjával olvasztatta össze Jézusét.

A Téli napéjegyenlőség ősi titka: karacsún-karácsony-kerecsen, 2018-ban Teliholddal!
A Téli napéjegyenlőség ősi titka: karacsún-karácsony-kerecsen, 2018-ban Teliholddal!

 

Read More »A Téli napéjegyenlőség (12.21.) ősi titka: karacsún-karácsony-kerecsen, 2018-ban Teliholddal!

Miért Istennő az Istennő és miért nem inkább Isten?

Miért Istennő az Istennő és miért nem inkább Isten?

A kérdés jogos, miért Istennő az Istennő, és miért nem
Teremtő, Isten, Anya?
Miért mondhatjuk, hogy az Istennőben van minden, azaz miért vagyunk Panentheaisták, ha egyszer ről beszélünk? És miért Istennő, miért nem Anat, Inanna, Déméter, Nuit vagy más név, amiként nevezzük Őt? A válaszok további kérdéseket fognak szülni, ami helyénvaló. Legyetek kíváncsiak!

Miért Istennő az Istennő és miért nem inkább Isten?

Három okból választottuk az Istennő szót.
  1. Mert a közvetlen, teljes tapasztalás kétséget sem hagyott felőle, hogy Istennő.
  2. Mert az ősvallás letéteményeseiként a folytonosságot,kontinuitást jelentjük ki vele.
  3. Mert világosan és tisztán meg akarjuk különböztetni az ábrahámita vallásoktól a sajátunkat.
Miért Istennő az Istennő és miért nem inkább Isten?
Miért Istennő az Istennő és miért nem inkább Isten?
Read More »Miért Istennő az Istennő és miért nem inkább Isten?