Skip to content

Ezoterikus nárcizmus és „spirinárcik”: a nárcisztikus személyiségzavar találkozása a modern ezotériával

A nárcizmus, azaz nárcisztikus személyiségzavar (NPD) egy mentális állapot, amelyet az önértékelés torz érzése, az empátia hiánya és a túlzott csodálat iránti igény jellemez. A nárcisztikus személyiségzavar a népesség nagyjából 1%-át érinti, és a férfiaknál nagyobb arányban fordul elő, mint a nőknél.

A modern ezotéria egy tág fogalom, amely az alternatív spiritualitás különböző formáit foglalja magában, mint például az asztrológia, az okkultizmus, a miszticizmus és a new age mozgalmak.

Ebben az cikkben a nárcizmus és a modern ezotéria közötti kapcsolatot vizsgáljuk meg, és bemutatjuk a két jelenség közös tüneteit is.

Mi a nárcisztikus személyiségzavar (NPD)? Mi a nárcizmus meghatározása?

A Mentális zavarok diagnosztikai és statisztikai kézikönyve (DSM-5) szerint az NPD egyike a tíz személyiségzavarnak, amelyek a normálistól eltérő, tartósan fennálló viselkedési és megismerési mintázatokat jelentenek, amelyek szorongást vagy károsodást okoznak.

Az NPD diagnosztizálásához a következő kritériumok közül legalább ötöt kell teljesítenie egy személynek:

 1. Grandiózus önkép túláradó fontosságérzettel.
 2. A sikerről, hatalomról, szépségről vagy ideális szerelemről szóló fantáziák iránti vonzalom.
 3. Az a meggyőződés, hogy különleges és egyedülálló, és csak más különleges vagy magas státuszú emberek vagy intézmények által érthető meg, vagy csak más különleges vagy magas státuszú emberekkel vagy intézményekkel társulhat.
 4. A túlzott csodálat iránti állandó igény.
 5. A kivételezésre való jogosultság érzése.
 6. Másokkal szembeni kizsákmányoló viselkedés.
 7. Az empátia hiánya.
 8. Irigység mások iránt, vagy az a meggyőződés, hogy mások irigyek rájuk.
 9. Arrogáns vagy gőgös viselkedés vagy attitűdök tanúsítása.

Lenyűgöző, hogy a nárcizmus gyakran nem jár egyedül; hajlamos keveredni más mentális egészségügyi problémákkal, például depresszióval, szorongással, kábítószerrel való visszaéléssel, sőt bipoláris zavarral is.

A nárcizmus okai és következményei

Ahogy elmélyedünk az NPD eredetében és hatásaiban, igazi rejtélyben találjuk magunkat. A nárcizmus pontos okai olyanok, mint egy rejtvény, amelyet még nem sikerült teljesen megfejteni, de a szakértők genetikai, biológiai, pszichológiai és szociális szálakból szőtt szövevényre utalnak. Nézzünk meg néhány lehetséges kockázati tényezőt:

 • Túlérzékeny temperamentummal érkezik a világra, készen arra, hogy minden magasságot és mélypontot intenzívebben érezzen.
 • Felnőni a túlzott csodálat reflektorfényében, vagy – a másik oldalon – a kitartó kritika árnyékában.
 • A gondozó kiszámíthatatlan természete, vagy rosszabb esetben bántalmazó viselkedése.
 • Az NPD-re való hajlam öröklése, mert néha az, ami a családban öröklődik, nem csak a szemszín vagy a sütéshez való tehetség.
 • Olyan kultúrában nevelkedni, amely az egyéni sikert és teljesítményt helyezi előtérbe.
A nárcizmus okai és következményei.
A nárcizmus okai és következményei.

A nárcizmus történelmi háttere

A nárcizmus kifejezés Ovidius római költő Kr. u. 8-ban írt Metamorfózisai című művéből származik. A költemény III. könyve egy jóképű fiatalember, Narcissus mitikus történetét meséli el, aki számos potenciális szerető közeledését visszautasítja. Amikor Nárcisz visszautasítja a nimfa Echót, akit arra átkoztak, hogy csak mások hangjait visszhangozza, az istenek azzal büntetik Nárciszt, hogy beleszeret saját tükörképébe egy víztócsában. Amikor Nárcisz rájön, hogy szerelmének tárgya nem tudja őt viszontszeretni, lassan elszomorodik és meghal.

A túlzott önzés fogalmát a történelem során felismerték. Az ókori Görögországban a fogalmat önhittségként értelmezték. Egyes vallási mozgalmak, mint például a husziták, megpróbálták helyrehozni az elmúlt évszázadok szerintük megrázó és nárcisztikus kultúráját.

Csak az 1800-as évek végén kezdték a nárcizmust pszichológiai értelemben meghatározni. Azóta a fogalom jelentése jelentősen eltér a pszichológiában. Használták már a következők leírására:

 • Egy szexuális perverzió,
 • Egy normális fejlődési szakasz,
 • A pszichózis tünete, és
 • A tárgykapcsolatok [altípusai] közül többnek a jellemzője.

1889-ben Paul Näcke és Havelock Ellis pszichiáterek egymástól függetlenül használták a „nárcizmus” kifejezést egy olyan személy leírására, aki saját testével ugyanúgy bánik, mint ahogyan szexuális partnere testével szokás. A nárcizmust ebben a kontextusban olyan perverziónak tekintették, amely felemészti az illető egész szexuális életét. 1911-ben Otto Rank publikálta az első klinikai tanulmányt a nárcizmusról, amely a hiúsággal és az önimádattal hozta összefüggésbe.

Ernest Jones 1913-ban „Az Isten-komplexus” című esszéjében a szélsőséges nárcizmust jellemvonásnak tekintette. Az istenkomplexusban szenvedő embereket távolságtartónak, önhittnek, túlzottan magabiztosnak, önerotikusnak, megközelíthetetlennek, önimádónak és exhibicionistának írta le, akik mindenhatóságról és mindentudásról fantáziálnak. Megfigyelte, hogy ezeknek az embereknek nagy szükségük van az egyediségre.

Sigmund Freud (1914) a nárcizmusról szóló elméletét „A nárcizmusról” című hosszú esszéjében tette közzé.

A nárcisztikusok téves valóságérzékelése

Az NPD hullámzó hatása nem csak a nárcisztikusokra korlátozódik: a negatív következmények egész sorát szabadíthatja el mind a személyes, mind a szakmai szférájukban. Képzeld el, hogy ezekkel a kihívásokkal kell az életben eligazodnod:

 • Olyan elvárásokat támasztanak másokkal szemben, amelyek elérik, vagy túlmennek az irrealitás határain.
 • Nehezen veszik tudomásul, és még kevésbé tisztelik a körülöttük lévő emberek érzéseit és szükségleteit.
 • A legkisebb kritikától vagy visszajelzéstől is megbántva érzik magukat, mintha minden szó személyes támadás lenne ellenük.
 • Haraggal vagy megvetéssel teli kirohanásaik vannak, amikor kihívásokkal vagy ellenállással szembesülnek.
 • A stresszel, kudarccal vagy veszteséggel való megbirkózás megoldhatatlan feladatnak tűnik számukra.
 • Az elszigeteltség, a depresszió vagy a bizonytalanság érzésével küzdenek állandóan.

Itt fontos megjegyezni, hogy a valódi szellemtudomány számára a „téves valóságérzékelés” nem az ateista-materializmus erősen önkorlátozó felfogása szerint értendő! Ehelyett úgy, mint „hibás tudati hitrendszerek, programok, blokkok és beidegződések okozta valóságérzékelés-torzítást”.

A nárcizmus környezetre gyakorolt hatása

És ne feledkezzünk meg az NPD-s személy körül keringőkre gyakorolt hatásról sem: a nárcisztikusok áldozatai számára ez egy igazi érzelmi hullámvasút lehet és érzelmi, szellemi vagy akár fizikai bántalmazás áldozatai lesznek.

A nárcisztikusok prédái gyakorta érzik úgy, hogy manipulálják, kihasználják őket, vagy egyenesen semmibe veszik őket. Az ilyen interakciók sebeket hagyhatnak maguk után alacsony önbecsülés, szorongás, depresszió vagy trauma formájában. Ez egy elég hosszú út minden érintett számára, az NPD hosszú árnyékot vet a személyes interakciókra és az érzelmi jólétre.

A nárcisztikusok önmagukba szerelmesek. Kép
A nárcisztikusok önmagukba szerelmesek. Kép

Melyek a nárcizmus és az ezotéria közös tünetei? Nagyképűség és fantázia

A nárcisztikus személyiségzavar és a modern ezotéria bonyolult szövevényében az egyik feltűnő szál a grandiózusság – az önmaga által saját magáról vélt felsőbbrendűsége és egyedisége lenyűgöző buborékja. Az ebbe a buborékba burkolózó egyének:

 • Olyannyira felfújt egóval büszkélkedhetnek, hogy akár el is úszhatnának.
 • Azt hiszik, hogy ők a kiválasztottak, talán égi testek vagy misztikus erők által.
 • Olyan tehetségekkel és felismerésekkel dicsekedhetnek, amelyek az egyszerű halandóknak is szemet szúrnának.
 • Úgy sóvárognak az elismerésre, mint a növények a napfényre.
 • Az ellenvéleményt nem tekintik többnek, mint háttérzajnak az életük nagy operájában.

Fantazmagóriák

A nagyképűség nyomában ott van az életidegen fantázia tünete, ahol a valóság és a vágyálom közötti határvonal elragadóan elmosódik. Jellemzően a saját utópikus világukban bolyonganak, és a valóságnak udvariasan biccentenek, amikor elhaladnak mellette.

Emellett olyan magasra törő célokat kergetnek, hogy a csillagokig vezető létrára lenne szükségük, hogy elérjék őket és romantikus ecsettel festik le az életüket, minden kapcsolatukat tündérmesének látva.

Plusz mindezek tetejébe a fantáziavilágot kényelmes búvóhelyként használják a nem éppen tökéletes valóság elől.

Vegyük Alice-t, a 35 éves asztrológia rajongót, aki egy reinkarnálódott egyiptomi hercegnőnek képzeli magát. Napjai a horoszkópok, tarot kártyák és asztrológiai fórumok körében telnek. Meg van győződve arról, hogy ő a jövő kulcsa, beszélnek hozzá a csillagképek, és varázslatos sorsmegváltó erővel bír.

Áhítatot és tiszteletet vár el, és mindenkit elutasít, aki nem az ő misztikus hullámhosszán mozog. A feje a felhőkben jár, és egy egyiptomi királyi származású lelki társról álmodik, miközben az olyan földi bajokért, mint az egyre halmozódó adósságai és a munkanélkülisége, a bolygók rosszindulatú együttállását és lehúzó, negatív erőket okol.

„Nekem minden jár”

Aztán ott van az elszállt fantazmagória iker-tünete, a holdhoz és a csillagokhoz való eredendő jogukban való hit. A nárcisztikusok tipikusan

 • Elvárják, hogy az élet vörös szőnyeget terítsen ki számukra.
 • Úgy követelnek engedelmességet a szeszélyeiknek, mintha királyi rendeleteket adnának ki.
 • Forrongó haragot táplálnak, ha a valóság szembeszáll velük.
 • Úgy használják ki mások kedvességét, mint egy sakkmester.
 • Magukat és másokat a státusz grandiózus mérlegén ítélik meg.
„Nekem minden jár”. Kép
„Nekem minden jár”. Kép

Az igényesség gyakran társul a kizsákmányolással, mások ravasz manipulálásával a személyes haszonszerzés érdekében. Az ilyen nárcisztikus kizsákmányolók jól ismertek az alábbiakról:

 • Csalárd hálókat szőnek, hogy megszerezzék, amire vágynak.
 • Úgy alkalmazzák a bájukat, ahogy egy mesterember használja a szerszámokat – ügyesen és taktikusan.
 • Mások jogait inkább opcionális kiegészítőként tekintik, mintsem egyenrangúként bánnának velük.
 • Mások győzelmeit sajátjuknak követelik, mint a szarka a fényes dolgokat.
 • Bárki mást örömmel hibáztatnak, csak magukat nem, amikor a dolgok rosszul mennek.

Gondoljunk csak Bobra, egy New Age szekta 40 éves vezetőjére, aki önjelölt próféta és Galaktikus Föderáció fajaitól kapott üzenetek állítólagos címzettje. Elvárja, hogy követői minden szaván csüngjenek, és elárasszák őt vagyonukkal és tiszteletükkel.

Olyan karizmával, amely a napot is felülmúlná, vonzza a célt keresőket. Meséi a múltjáról, megbízatásáról és indítékairól szóló fikciós szálakból szövődnek.

A hatalom és a tekintély sötét vágyainak eszközeivé válnak, ami női követőinek kizsákmányolásához vezet. Minden kritikát vagy ellenvéleményt úgy csap el, mint egy idegesítő legyet, és a felelősséget kényelmesen külső ellenségre vagy rosszindulatú erőkre hárítja.

Mindkét esetben a nagyképűség, a fantázia, a jogosultság és a kizsákmányolás tánca olyan összetett koreográfiát hoz létre, amely nemcsak az egyénre, hanem a körforgásukba került emberekre is hatással van.

Aligha mellékesen, országok vezetése is lehet nárcisztikus

Gondolj csak bele:

 1. Grandiózus fantáziakép kialakítása egy sosem volt múltról. Az ország szerepének felnagyítása a történelmi folyamatokban.
 2. A „nekünk minden jár, több tiszteletet nekünk” követelése társul a „nekünk semmit sem kell bizonyítanunk” pökhendiséggel.
 3. Gázlángozás a kritikusokkal szemben, és agresszív, abúzív fellépés mindenkivel szemben, akivel csak megtehetik: lelki, szellemi, akár fizikai fenyegetés, megfélemlítés, bántalmazás, kirekesztés, elnyomás jár mindazoknak, akik nem hódolnak be és nem imádják a Zseniális Vezért.

És mindezt a világi hatalomért és az önnön fontossága tudatának állandó megerősítéséért. Ismerős, igaz?

Az empátia hiánya irigységgel társul

Lépjünk tovább, és nézzük meg a következő jellegzetességet. A nárcisztikus személyiségzavar és a modern ezotéria lenyűgöző birodalmában egyaránt figyelemre méltó vonás az empátia hiánya – vagyis egy bizonyos vakfolt mások érzelmeinek és perspektíváinak felismerésében vagy megosztásában. Az ezzel a vonással rendelkező egyének lehet, hogy:

 • Kiemelkedő mértékű érdektelenséget vagy érzéketlenséget mutatnak a körülöttük élők életének hullámvölgyei iránt.
 • Jelentéktelennek találják az eltérő nézőpontok vagy értékek megértését vagy tiszteletben tartását.
 • Szinte allergiásnak tűnnek a hibák beismerésére vagy a hibás lépésekért való bocsánatkérésre.
 • Állhatatosan vonakodnak attól, hogy másokkal félúton találkozzanak, vagy együttműködő erőfeszítésekben vegyenek részt.
 • Úgy tűnik, hogy képtelenek vagy nem hajlandók a hála vagy a szeretet jeleit adni vagy fogadni.

Egy másik tünet, amely gyakran kéz a kézben jár az előbbiekkel, az irigység, az elégedetlenség és a harag koktélja, amelyet valaki más „szerencséje kavar” fel. Az irigység válik meghatározóvá a tudatukban és úgy érzik, hogy mások eredményei háttérbe szorítják vagy lekicsinylik őket.

Egy nárcisztikus ezoterikus úgy hiszi, számára minden megengedett. Kép
Egy nárcisztikus ezoterikus úgy hiszi, számára minden megengedett. Kép

Emellett folyamatosan bizonytalanságot vagy fenyegetettség érzését tapasztalják mások örömei és sikerei miatt és forrongó neheztelést táplálnak azokkal a „szerencsés kevesekkel” szemben, akiknek megvan, amire vágynak.

Mások eredményeinek vagy kapcsolatainak kisiklatására irányuló finom vagy nyílt kísérletekbe bocsátkoznak és fáradhatatlanul arra törekszenek, hogy mások tulajdonságait vagy tulajdonát lekörözzék vagy felülmúlják.

Minden esetben közös, hogy nem hajlandók semmi valós munkát tartósan befektetni a céljaik elérésébe, vagy ha megszereztek valamit, az kizárólag státusszimbólum számukra, nem használják.

Ilyen például egy autó árába kerülő konyha, amiben sosem főznek, vagy öt luxusautó, amikben együtt nincs ezer kilométer, vagy a divatkutyák, amik pusztán reprezentálásra jók, megjelenésre használják, de nem kezelik valós igényekkel bíró kutyaként azokat.

Vegyük például Carolt, a 45 éves neopogányt, aki meg van győződve arról, hogy született wicca boszorkány, aki képes befolyásolni a természeti és természetfeletti erőket. Elszakadt családja és barátai érzelmi világától, kizárólag a saját törekvéseire koncentrál. Más hitrendszereket megvetéssel fogad, alsóbbrendűnek vagy félrevezetettnek tart.

Tévedések? Ó, soha nem téved, mindig mások hibáznak vagy a sors, az istenek, a szellemek, a Gonosz Patriarchátus és a Még Gonoszabb Egyház mágikus mesterkedésének tulajdonítják.

Carol irigysége a testvérére irányul, akit virágzó karrierrel áldott meg az Ég – és aki mindezért megdolgozott.

Mindezt meg nem érdemeltnek érzi, átkokhoz és pletykákhoz folyamodik, hogy megkeserítse fivére boldogságát, miközben megpróbálja lekörözni fivére életstílusát egy anyagias fegyverkezési versenyben. Adósságot adósságra halmoz, folyamatosan kölcsönöket kér, hogy lepipálhassa a testvérét, de közben azt hirdeti, varázslatokkal érte el mindezt, mert „vérében van a mágia”.

Arrogancia és gőg

Az arrogancia, egy másik, a nárcizmus és a modern ezotéria közös tünete, a túlzott magabiztosság, büszkeség vagy felsőbbrendűségi érzés megnyilvánulásaként jelentkezik. Az ilyen egyének:

 • Dicsekvő elbeszélésekbe bocsátkoznak a győzelmeikről és a tehetségükről.
 • Leértékelik a többi embert azok hibái, furcsaságai vagy különbözőségei miatt.
 • A beszélgetéseket és az interakciókat úgy irányítják, hogy azok saját maguk körül forogjanak.
 • Azt hiszik, büntetlenül semmibe vehetik a társadalmi normákat és etikettet.
 • Elutasítanak vagy visszautasítanak mindenféle útmutatást, tanácsot vagy kritikát.

Az arroganciával szoros kapcsolatban áll a gőg, amelyet a megvetés vagy lenézés megnyilvánulásai jellemeznek. Jellemző a viselkedésükre, hogy megvetésüket szemforgatással, gúnyos mosollyal vagy vigyorral fejezik ki és állandóan szarkazmust vagy gúnyt használnak fegyverként mások lekicsinylésére.

Mindeközben egy exkluzív belső kört ápolnak, és a körön kívüliekkel szemben ridegen vállat vonnak, és nyilvánvalóan nem veszik figyelembe az olyan alapvető társadalmi udvariassági formákat, mint a köszönés.

Ráadásul azonnal az unalom vagy türelmetlenség jeleit mutatják mások dolgaival szemben, ami az érdeklődés vagy a mások iránti tisztelet hiányát jelzi.

Vegyük Dave-et, a sátánizmus 50 éves követőjét, aki saját sorsának urának tekinti magát, aki a társadalmi normák és következmények felett áll. Büszke az intellektusára, a gazdagságára és a hatalmára, felsőbbrendűnek tartja magát. Másokat gyakran gúnyolódik és megvet, másokat alsóbbrendűnek minősít.

A beszélgetések az ő színpada, ahol ritkán engedi át a reflektorfényt. A szabályok és az etikett az ő világában csupán javaslatok, és a tanácsok vagy kritikák ellenállással vagy egyenesen elutasítással találkoznak.

Interakcióit szarkazmus és lenézés fűszerezi, ami gyakran elidegeníti a környezetében élőket. Dave világa az önérvényesítés erődje, amelyben alig van helye mások gondolatainak vagy érzéseinek.

Egy spirinárci számára semmi sem lehet fontosabb önmagánál. Kép
Egy spirinárci számára semmi sem lehet fontosabb önmagánál. Kép

Az „arrogancia” lehet jogos is

Tegyük hozzá, hogy sokszor kapják meg kiváló személyek az arrogancia bélyegét az irigyektől, pláne a nárcisztikus emberektől (lásd fentebb).

Ami lényegi különbség a kiváló ember büszkesége és a nárcisztikus gőgje között, az a teljesítmény! Aki kimagasló teljesítménnyel az átlagot felülmúló eredményeket ér el, az joggal érezhet büszkeséget érte. Amellett, hogy hálát ad azoknak, akik ezt lehetővé tették, alázattal fordulva a Teremtő felé, és alázattal viseltetve a hivatása, szakmája iránt, teljesen jogosan húzhatja ki büszkén magát.

Szintén normális, hogy egy kiváló nő vagy férfi a társaság középpontjába kerül – a jól megérdemelt siker természetes, hogy vonzza az érdeklődőket. Az is teljesen normális, sőt kifejezetten hasznos, ha azok, akik még nem értek el kiemelkedő eredményt, vagy most indulnának el az útjukon, olyanoktól tanuljanak, akik már megvalósították azt, vagy ahhoz hasonlót, amit ők szeretnének.

Elvégre értelmes személy azokra hallgat, akik megmutatták, hogy lehetséges, ahelyett, hogy azoknak hinne, akik meg se próbálták és úgy mondják, hogy lehetetlen, igaz?

Viszont egy nárcisztikus esetében nem találunk valós teljesítményt, csak fantáziákat meg grandiózus terveket és víziókat.

Ez nem keverendő össze a vizionáriusok látomásaival, a siker-központú gondolkodás hatalmas célkitűzéseivel! Az olyan, hogy lát egy képet egy déltengeri szigetről, utánajár mindennek, mi kell, hogy oda eljusson, akár még a helyi nyelvet is elkezdi tanulni – a nárcisztikus meg kirak egy képet a szigetről és álmodozik arról, mi mindent csinál ott, és irigykedik másokra, hogy bezzeg az neki járna. De semmit sem tesz érte azon túl, hogy hatalmas álmot sző róla!

Röviden: a kiválóságukban büszke emberek mögött valós teljesítmény áll, a gőgös nárcisztikus meg tétlenül fantáziál.

A felelősségvállalás elutasítása: a nárcizmus személyiségzavar egyik alapvető jele

A nárcizmus egy olyan személyiség-torzulás, ami miatt a nárcisztikusok nehezen vállalják a felelősséget tetteikért, és gyakran másokat hibáztatnak kudarcaikért vagy hiányosságaikért. A felelősség megtagadása az önérzet és a felsőbbrendűség grandiózus érzését tükrözi.

A modern ezotéria misztikus zugaiban gyakran találkozunk pontosan ezzel a jelenséggel, azaz a felelősség megtagadásával, ami nem csupán a felelősségre vonás elkerülését jelenti, hanem azt is, hogy „teflon aurába” burkolóznak: minden felelősség lepereg róluk.

A spirituális megkerülés művészete

A spirituális megkerülés a spirituális hiedelmek felhasználásának művészete arra, hogy az ezonárcik/spirinárcik, azaz a nárcisztikus ezoterikusok elkerüljék a lelki sebekkel való szembenézést vagy azok gyógyítását.

Ez egy csillogó álruhába bújtatott védekezési mechanizmus, amely egy „megszabadulsz minden bűntudattól” kártyát kínál. Ahelyett, hogy az egyén beismerné saját hibáit vagy mérgező viselkedését, azt állíthatja, hogy egy magasabb spirituális megértés alapján cselekszik, vagy, hogy minden negatív eredmény egyszerűen az univerzum nagyszerű tervének része.

Vegyük Clara-t, az ezotanfolyam-függő lányt. Amikor a barátja szembesíti őt egy bántó megjegyzéssel, Clara elhárítja a dolgot, és ragaszkodik ahhoz, hogy a barátja negatív reakciója csak a saját feloldatlan traumájának megnyilvánulása, és semmi köze Clara szavaihoz. Azaz ahelyett, hogy felismerné, másokat bántottak a szavai, még ő hibáztatja az áldozatot.

A nárcisztikus gondolkodás az ezoterikus hárításban

Ahogyan egy nárcisztikus is a nagyképűség és az empátia teljes hiányának köpenyébe burkolózhat, a spirinárcik a misztikus felsőbbrendűség rétegeibe burkolóznak. Nem hajlandók elismerni az általuk okozott károkat, és ragaszkodnak ahhoz, hogy minden probléma egyszerűen annak az eredménye, hogy mások nem olyan spirituálisan megvilágosodottak vagy fejlettek, mint ők.

Képzeljük el Dereket, egy önjelölt gurut, aki, amikor szembesül a manipulatív taktikájának következményeivel, egyszerűen azt állítja, hogy azok, akik nem látják a „tanításai” előnyeit, spirituálisan éretlenek, és nem állnak készen az általa kínált megvilágosodásra. Ez a spirituális gázlámpázás klasszikus esete, nárcisztikus csavarral.

Ezonárci példamondatok, azaz a gázlángozó ezoterikus nárcizmus

Lássunk most tíz tipikus gázlángozó mondatot, amiket a spirinárcik előszeretettel hangoztatnak.

 1. „Te nem vagy eléggé spirituálisan fejlett ahhoz, hogy megértsd a tetteim mögött rejlő pozitív szándékot.”
 2. „Ha jobban ráhangolódnál a magasabb rezgésekre, nem éreznéd magad megbántva attól, amit mondtam”.
 3. „Mi az, hogy tilos lopni? A jogszabályok betartása alacsony rezgésű energiát jelez, jogom van elvenni a másét, legyél végre megengedésben!”
 4. „A negatív reakciód csak az egód ellenállása az egyetemes igazságoknak, nem az én hibám.”
 5. „Biztosan félreértesz engem; az igazi spirituális gyakorlók soha nem vennék zokon az ilyesmit.”
 6. „A te karmád, hogy megtapasztald ezt a kihívást; a cselekedeteim csak katalizátorok a spirituális utadhoz.”
 7. „Az a bajod, hogy engeded, hogy az alacsonyabb energiád eltorzítsa a helyzet valóságát”.
 8. „Nem lehetek felelős azért, hogy hogyan értelmezed az energiát, amit a teredbe hozok.”
 9. „Bármilyen sérelmet éreztél, az a spirituális fejlődéssel szembeni saját ellenállásod eredménye volt, nem az én cselekedeteimé.”
 10. „A kellemetlenség, amit érzel, annak a jele, hogy többet kell meditálnod és kevesebbet kell vádaskodnod; ez nem rólam szól, hanem a te utadról.”

Most, hogy láttuk az érme egyik oldalát, nézzük meg a másikat is: amikor a nárcizmus, az arrogancia, a nagyképűség vádja valójában támadás, nem helyzetfelismerés.

A nárcizmus mint vádaskodás: a középszerűség támadása és a kivetítés pszichológiája

Manapság, amikor a középszerűség ül tort és a középszerűség az üdvös állapot, rengeteg kiváló embert támadnak, gyakorta acsarogva, fröcsögve, epét hányva a náluk gyengébb képességűek, akik ahelyett, hogy önmagukon dolgozva jobbá válnának, inkább másokat rángatnának le a hugymeleg büdös középszer mocsarába, ahol dagonyáznak.

Belső bizonytalanság és külső vádaskodás

Időnként, amikor az egyének fenyegetve érzik magukat valaki más sikere, tehetsége vagy önbizalma miatt, könnyebben kritizálhatják ezeket a tulajdonságokat másokban, minthogy szembenézzenek saját bizonytalanságukkal.

Azzal, hogy mást nárcizmussal vagy arroganciával vádolnak, lekicsinyíthetik a másik személy eredményeit vagy jellemét, és ezzel kiegyenlíthetik a saját fejükben a játékteret. Ez egy kísérlet arra, hogy saját sértett egójukat csillapítsák azzal, hogy lealacsonyítanak valakit, akit jobbnak vagy sikeresebbnek tartanak.

Középszerűség és neheztelés

Bizonyos esetekben az emberek úgy érezhetik, hogy saját képességeiket vagy eredményeiket háttérbe szorítják mások, akiket kompetensebbnek vagy elismertebbnek éreznek. Ez a középszerűség érzése nehezteléshez vezethet, különösen akkor, ha úgy gondolják, hogy ugyanolyan vagy nagyobb elismerésre és sikerre jogosultak.

Ahelyett, hogy beismernék elégtelenségük érzését, vagy azon dolgoznának, hogy javítsanak önmagukon, másokat önimádattal vagy arroganciával vádolhatnak. Ez nemcsak a másik személy eredményeinek lejáratását szolgálja, hanem a saját áldozati vagy igazságérzetüket is megerősíti.

Megnyilvánulások a vádakban

A magabiztosság arroganciaként való félrecímkézése: A magabiztosság és a magabiztosság gyakran szükséges a sikerhez és a személyes fejlődéshez. Azok azonban, akik kényelmetlenül érzik magukat e tulajdonságok saját hiányától, félreértelmezhetik és arroganciának vagy nárcizmusnak bélyegezhetik mások magabiztosságát.

Ez a félrecímkézés egyfajta megküzdési mechanizmusként szolgál, hogy elutasítsák azokat a tulajdonságokat, amelyekről úgy érzik, hogy hiányoznak nekik.

A „jobbnak/többnek hiszed magad?” tipikus esete

Amikor az egyének nem képesek elérni azt a magasságot, amire vágynak, megkísérelhetik lehúzni azokat, akik sikereket értek el. Azzal, hogy nárcizmussal vádolják őket, nemcsak a másik személy hírnevét próbálják bemocskolni, hanem összehasonlítással a saját státuszukat is felemelik. Ez egy módja a vélt hierarchia kiegyenlítésének, amelyet az irigység érzése és a saját pozíciójuk vagy értékük érvényesítésének vágya vezérel.

Gyakori felhorgadás a „talán jobbnak hiszed magad?” meg a „te se vagy több másoknál”. Közben pedig: de. Igenis vannak olyanok, akik jobbak, többek másoknál – és olyanok is, akik kevesebbek, rosszabbak, gyengébbek másoknál.

Pontosan azért lehetséges különbség, azért lehetséges fejlődés, kiemelkedés, mert az emberek nem egyformák. Ha valaha is azért nem mernél többé válni, mert félsz, hogy mások mit szólnak, jusson eszedbe, ezt mások ültették beléd – mert nem az a bajuk, hogy ők nem fejlődnek, hanem hogy mások miért teszik.

Igazi nárcisztikus jellemző…

Ahelyett, hogy az önfejlesztésre koncentrálnának, továbbra is mások vélt hibáira ragaszkodnak.

Ennek a dinamikának a megértése során döntő fontosságú, hogy kritikus és reflektív gondolkodásmóddal közelítsünk az ilyen vádakhoz, felismerve, hogy bár a nárcizmus és az arrogancia valós és problémás tulajdonságok, az ezzel kapcsolatos vádak néha inkább a vádló saját küzdelmeit tükrözik, mint a vádlott tényleges tulajdonságait.

Az is fontos, hogy az egyének önvizsgálatot folytassanak, hogy megértsék és konstruktívan kezeljék saját elégtelenségük vagy féltékenységük érzéseit, ahelyett, hogy azokat másokra vetítenék ki. Az önismeret, az empátia és a konstruktív kommunikáció előmozdításával az egyének túlléphetnek a kivetítésen, és egy őszintébb és teljesebb interakció felé haladhatnak másokkal.

Tényleg fontos, mit éreznek mások?

Erre a részre térjünk ki külön, mert rengeteg vitában, vádaskodásban sőt filozófiában és akár jogértelmezésben is egyre gyakrabban kap szerepet az ’érzés’.

Az érzések és érzelmek természetesek, és a modern exoterikus mesékkel ellentétben nem függőleges hierarchiába rendeződnek, és még kevésbé igaz, hogy az „alacsonyrendű” negatív érzéseket el kell nyomni, ki kell purgálni.

Ugyanakkor túlzott jelentőséget tulajdonítani nekik szellemtudományi szempontból spirituális süllyedés, devolúció, degenerálódás.

Az érzések nem kell, hogy kiemelt helyet kapjanak

Az érzések és érzelmek a növényi szinthez társulnak, felettük állnak az ösztönök, ami az állati létszint, afelett az értelem és ráció, ami az emberi szint, és efelett található az angyali/angelin szint, az intuíció, vagy tiszta tudatiság.

Éppen ezért az érzéseket a helyükön kell kezelni – és az nem a piedesztál. A jelenkori nyugati társadalom egyik legfőbb betegsége az, hogy elhitetik a fiatalsággal és a nőkkel, hogy sokkal fontosabb az, hogy mit éreznek, mintsem hogy mi az igazság.

Elhitetik velük, hogy ha valami sérti őket, vagy nem okoz nekik túláradó érzelmi löketet, ha nem működik érzelmi drogként, amivel belőve magukat felpezseg a jókedv bennük, akkor az rossz, káros, kerülendő.

Lényegében ez is egy torzult világérzékeléshez vezet: az emocionális, azaz érzelem alapú gondolkodás eredménye, hogy folyamatosan megvezetik, átverik őket, érzelmileg instabillá, éretlenné, gyermetegen bárgyúvá teszik őket, hogy aztán kényük-kedvük szerint manipulálhassák őket.

Igen, ez is tipikus nárcisztikus technika a hatalmon lévő, vagy hatalomra törekvő, Európaellenes, valódi spiritualitás-ellenes mozgalmak, pártok, szervezetek részéről.

Elvégre, ha elérik, hogy egyre többen igényeljék, hogy „safe place”-ekben szépeket hazudjanak nekik, az érzelmeiket kontrollálni nem képes, debilségig elhülyített embereknek, akkor ez a társadalom képtelenné válik bármiféle gondolkodásra, szerveződésre, ellenállásra és azt tehetnek vele, amit akarnak.

A helyes út az arany középút

Érdemes felismerni, hogy mindhárom véglet a pusztulásba vezet:

 1. a nárcisztikus „mások érzése nem számít”,
 2. az emocionalista „csak az érzések számítanak” és
 3. a racionalista „csak az ész számít” megközelítés.

A megoldás egy negyedik, arany irány: a tudatiság avagy spiritualista megközelítés: „az érzelmek fontosak, csak nem elsődlegesek, mások érzését feleslegesen ne sértsd, ám ha választani kell igazság és érzés között, mindig az igazságot válaszd”.

30 példamondat az ezoterikus nárcizmus bugyraiból

Következzék végül még huszonöt példamondat, ami alapján gyaníthatjuk, hogy spirituális nárcisztikus személlyel találkoztunk.

 1. „Nekem semmit sem kell bizonyítanom, mindent higgy el bemondásra, mert én mondom, majd ha ezen a szinten leszel, megérted és belátod”.
 2. „Hálásnak kellene lenned, hogy megosztom veled bölcsességemet és útmutatásomat, mert nélkülem elveszett és tudatlan vagy.”
 3. „Nincs jogod megkérdőjelezni vagy kritizálni engem, mert én egy isteni küldött és kiválasztott vagyok.”
 4. „Azért szenvedsz, mert negatív energiád és alacsony rezgésszinted van, és az én termékeimmel és szolgáltatásaimmal kell megtisztulnod.”
 5. „Nem manifesztálod az álmaidat, mert nem követed a vonzás törvényét és a titkot, amit én tanítok neked.”
 6. „Ha megerőszakoltak, az a te hibád, mert az előző életedben elkövetett rossz cselekedeteid büntetése, ez a karma”
 7. „Az, hogy képtelen vagy a fájdalom fölé emelkedni, a gyenge spiritualitásodat tükrözi, nem az én cselekedeteimet.”
 8. „Ha valóban megvilágosodott lennél, megértenéd, hogy a kritikám a te spirituális növekedésedet szolgálja.”
 9. „Azt vonzod, ami vagy; ha szenvedsz, az a belső állapotod tükre.”
 10. „Csak a valódi bölcsességgel rendelkezők értik meg a cselekedeteimet; a zavarodottságod a szellemi éretlenséged jele.”
 11. „Nem én vagyok felelős a fájdalmadért; te manifesztálod azt a negatív gondolataiddal.”
 12. „Ha spirituálisan fejlettebb lennél, nem éreznéd magad megbántva attól, amit teszek.”
 13. „Az érzelmi reakcióid mutatják, hogy az egód ellenáll az univerzum neked szóló tervének.”
 14. „Én csupán a karmád katalizátora vagyok; minden fájdalom, amit okozok, a te növekedésednek van szánva.”
 15. „Nem hatnának rád a szavaim negatívan, ha valóban békében lennél önmagaddal.”
 16. „A kozmosz nagy rendszerében a fájdalmad jelentéktelen. Emelkedj fölé, vagy maradj kicsi.”
 17. „Nem traumát élsz át; a spirituális beavatás egy intenzív formáját éled át a megpróbáltatásokon keresztül.”
 18. „Az, hogy képtelen vagy megbocsátani nekem, az alacsonyabb rezgésállapotod jele, nem pedig az én részemről elkövetett hiba.”
 19. „Az univerzum azért hozta rajtam keresztül ezt a kihívást, hogy próbára tegye a rugalmasságodat és a spirituális kitartásodat.”
 20. „Biztosan egy előző életedből vonzottad ezt a negatív energiát; ez nem az én cselekedetem, hanem a lelked története, ami megnyilvánul.”
 21. „Csak azért vagy feldúlt, mert alacsonyabb energiákhoz igazodsz, nem azért, amit én tettem veled. Engedd el!”
 22. „Az, hogy ragaszkodsz ahhoz, hogy felelősségre vonj engem, csak az alsó éned ragaszkodik illuzórikus erkölcsi konstrukciókhoz.”
 23. „Azt állítod, hogy elárultalak, de ezzel figyelmen kívül hagyod a kozmikus tervet, amely a növekedéshez szükségessé teszi a fontos tanítást.”
 24. „Ha valóban spirituálisan ráhangolódnál, megértenéd, hogy a mérgezőnek hitt viselkedésem a saját rezgéshiányodra adott válasz.”
 25. „A szorongásod nem az én művem; ez a lelked szerződésének a tükörképe, amelyben még a születésed előtt megállapodtál.”
 26. „Nem én vagyok a nyomorúságod forrása; én egy tükör vagyok, amely visszatükrözi a belső zűrzavart, amivel foglalkoznod kell.”
 27. „A te hibád, ha nem gyógyulsz, biztos blokkolod a csodálatos energiáim, pedig a gyógyulásod a te felelősséged.”
 28. „A folyamatos szenvedésed annak a bizonyítéka, hogy nem vagy hajlandó felemelkedni a megbocsátás és a megértés magasabb síkjaira.”
 29. „Mindenki ostoba, mert nem ért engem, nincsenek azon a szinten, hogy megértsék magasztos tudásom, nem az én felelősségem, hogy érthető legyek, ők a hibásak, mert csupa ostoba, korlátolt, alacsony rezgésű emberrel vagyok körbevéve, nem értik a nagyságom!”
 30. „Spirituális vezetőként kemény szavaim nem kegyetlenségek, hanem szent eszközök, amelyek célja, hogy megtörjék az egódat és meggyorsítsák a felébredésedet.”

Fontos!

Kifejezetten lényeges felismerni és megérteni, hogy attól, hogy valaki arrogánsnak, nagyképűnek, fontoskodónak vagy dominánsnak tűnik, aki büszke az eredményeire, sőt akár öntelt is, még nem lesz nárcisztikus!

A nárcizmus lényegi része a manipuláció, a kizsákmányolás, a másiknak való károkozás a saját egyéni célok érdekében.

Ugyanígy nem nárcizmus az, ha elégedett vagy magaddal, fontosnak tartod magad, magad helyezed mások elé, vagy fontosabbak a saját céljaid, mint másoké.

Sőt az sem nárcizmus, ha ostobának tartasz ostoba embereket vagy hidegen hagy a folytonosan fanyalgók és panaszkodók siráma.

Akkor nárcizmus, ha érdemi teljesítmény nélkül teszed, miközben te elvárod, hogy mások viszont legyenek tekintettel a te panaszaidra és tekintsenek kiemelkedett, zseniális személynek.

(Figyelem! Bármilyen személyiségzavar hivatalos diagnosztizálását csak erre képesített szakember végezheti el. A cikkben leírtak állítások nem minősülnek hivatalos állásfoglalásnak, nem alkalmasak diagnózis felállítására és a felhasználása mindenkinek a saját felelőssége. Bármilyen egészségügyi problémával keress fel szakembert!)

Astraios

Index